Related image  
 
 صفحه اول | درباره موسسه فنی | معرفی واهداف | اموزشکدهای موسسه | واحدهای اموزشی و پژوهشی | خدمات الکترونيك | تألیفات اساتید |  ارتباط با ما***** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت ******
 
Related image    Related image

Image result for ‫المعهد التقني كوت‬‎

البريد الالكتروني للتدريسيين

Related image

برنامه  درسی هفتگیبرنامه امتحانیدانش آموزان اولفارغ التحصیلانبیوگرافی اساتیدنتیجه آزمونهاسخنرانی اساتیداساتید 

موسسه فنی / كوت

  موسسه فنی در کویت یکی از تشکیلات است   دانشگاه فنی مرکزی / بغداد در سال 1980 تاسیس شد و در جاده بین شهر کوت و نصیریه قرار دارد و در حدود 12 کیلومتر از مرکز شهر کویت و مساحت 5،000،000 متر است 2   5 میلیون متر مربع و این منطقه وسیع با گسترش ساختمان ها و ایجاد مناطق وسیعی برای گسترش در آینده و امکان استفاده از اصل دانشگاه تولید شده ( پذیرفته شده توسط دانشگاه های نسل سوم ) به حفظ حریم خصوصی خود می انجامد . این موسسه شامل تخصص های پزشکی ، فنی و اداری و نه نهاد های فنی فنی با آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی علاوه بر واحدها و افرادی است که از فرایند آموزشی و آموزش برای دانش آموزان پشتیبانی می کنند . مدت تحصیل در موسسه دو سال پس از دوره ی آمادگی و دانشجوی فارغ التحصیل دیپلم فنی دیپلم اعطا می شود . موسسه گسترش در جامعه و معتقد است در و پیاده سازی اصل از دانشگاه تولید ارائه معاینه مهندسی مصالح ساختمانی، خدمات برق، مشاوره مهندسی، طراحی، گزارش اثرات زیست محیطی و است مشخص توسط محیط دانشگاه موسسه با ویژگی های مشتق شده از ظرفیت فضای کمک به ظرفیت باغ همراه ساختمان با فضاهای سبز، آبشارها و چشمه او زیبایی شناسی را با ایجاد یک محیط مخصوص برای موسسه اضافه کرد و تعداد دانشجویان موسسه سال تحصیلی 2017-2018 (4120) دانشجویان برای مطالعه صبحگاهی و شبانه است.

چشم انداز

  ما می خواهیم پیشگامان در زمینه آموزش فنی کاربردی، انجام تحقیقات دقیق و ارائه برنامه های آموزشی و آموزشی نوآورانه و نوآورانه به نیازهای بازار کار، به این ترتیب به ایجاد جامعه با دانش پیشرفته کمک کنیم.

پیام

برای تلاش برای ایجاد یک محیط یادگیری با مشخصه های کاربردی و فنی، ارتقاء مشارکت با بازار کار، توسعه منابع انسانی و آماده سازی کادر حرفه ای حرفه ای برای پشتیبانی از تکنولوژی جامع   از طریق آموزش مداوم و سازماندهی دوره های تخصصی در هماهنگی با سازمان های بین المللی و انجمن ها .

 

اهداف موسسه

1-     برای آماده سازی پرسنل فنی با مهارت و حرفه ای، متمایز و توانایی خلاقیت و برتری .

2-     باز بودن به جامعه از طریق دوره های تخصصی و دفاتر مشاوره، اتمام معاونت مهندسی برق و ساخت و ساز، طراحی مهندسی و گزارشات مربوط به تاثیرات زیست محیطی .

3-     ترویج آموزش فنی حرفه ای و شناسایی نقاط تعالی برای تحصیلات دانشگاهی .

4-     نگه داشتن زمان با روند تحقیق و حمایت از محصولات و اضافه کردن خلاقیت و نوآوری در آنها .

5-     - نیاز به بازار کار را به کادر های تخصصی رشته های میکرو منطبق کنید .

6-     ادامه توسعه برنامه درسی و برنامه های تحصیلی و نگهداری از پیشرفت های سریع در زمینه تخصصی پزشکی، فنی و اداری


بیوگرافی اساتید

كتابخانه الكترونيكى عراقثبت نام در کتابخانه الکترونیکی آزمایشگاه هالینک های سریع

اموزشکدهای موسسه
خدمات الکترونيك

سایت های مهمشمارنده ديدارها

Flag Counter