Related image  
 
 صفحه اول | درباره موسسه فنی | معرفی واهداف | اموزشکدهای موسسه | واحدهای اموزشی و پژوهشی | خدمات الکترونيك |   تألیفات اساتید | فارغ التحصیلان | ارتباط با ما***** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت ******
 
Related image    Related image

Image result for ‫المعهد التقني كوت‬‎

البريد الالكتروني للتدريسيين

Related image

برنامه  درسی هفتگیبرنامه امتحانیدانش آموزان اولفارغ التحصیلانبیوگرافی اساتیدنتیجه آزمونهاسخنرانی اساتیداساتید 

مقالات

ریاست بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه آغاز بحث از دانش آموزان فارغ التحصیل تحقیقات

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 16/5/2019

 

 

  شروع ریاست جمهوری از بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه و از طریق کمیته های ویژه تشکیل شامل تعدادی از استادان از بخش به بحث در مورد دانش آموزان فارغ التحصیل تحقیقات در فاز دوم از دو مطالعه در صبح و عصر، و با تحقیقات چند موضوع از مهم ترین تشخیص سرولوژیک گربه بیماری در واسط، جداسازی و تشخیص باکتری بیمار از عفونت های دستگاه ادراری و همچنین برخورد برای ارائه یک مطالعه بر روی آلودگی و باکتری های یک مطالعه بررسی تلفن همراه از انگل مبتلا به اسهال و سایر موضوعات مورد علاقه به سلامت عمومی است.

 

.

   

رئیس بخش بهداشت جامعه در موسسه یک سمینار با دانشجویان مرحله اول برای روشن شدن دستورالعمل های امتحان را برگزار می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 13/5/2019

 

 

به مناسبت نزدیک عملکرد امتحانات نهایی و برای دستورالعمل ساخته اند ریاست جمهوری گره از اداره بهداشت جامعه در موسسه نمایندگی با دکتر امیره بیانیه Mrebe سر سار بخش گسترش آموزش القای سمینار با دانش آموزان مرحله اول در بخش، خطاب به سمینار امتحان آموزش برای سال جاری با بیانیه ای از نیاز به شرکت در تالار معاینه قبل از ارائه دوره از تاریخ امتحان به نظر می رسید با هویت دانش آموز را و آن را لوازم التحریر و تعهد به لباس معمول با توصیه به دانش آموز از سالن آزمون تنها پس از یک ساعت از امتحان به نظر می رسید به تاکید دقت پاسخ دادن به سوالات با وضوح خط برای جلوگیری از از دست دادن کلاس، و در پایان این سمینار برای بحث های سر خانم بخش با دانش آموزان باز شد و به سؤالات آنها پاسخ داده و توضیح چیزهایی که قرار داده شده اند رو به جلو Mtmanata آنها Muwafaqiya و موفقیت در زندگی آینده خود است.

 

.

   

آموزش در بخش پاتولوژی تجزیه و تحلیل در معلم موسسه ریاض حسین و برای شرکت در نخستین همایش بین المللی علمی دانشگاه فنی اختلال اوتیسم مرکزی

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 12/5/2019

 

 

معلم ریاض حسین و به تدریس در گروه تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه در نخستین همایش بین المللی علمی از این اختلال اوتیسم، توسط موسسه فنی پزشکی بغداد، یکی از تشکل های دانشگاه فنی مرکزی تحت شعار شرکت کردند (کودکان با انرژی اوتیسم، خلاقیت، سرمایه گذاری) شده است تحقیق مشخص شده است (کمبود ویتامین مربوط به B12، B9 ، D3 طیف اختلال اوتیسم با کودکان از شهرستان کوت) آن را بررسی پژوهش از اختلال طیف اوتیسم کودکان و علل آن و رابطه برخی از ویتامین ها به این اختلال، محقق در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کاهش قابل توجهی از این ویتامین در کودکان طیف اوتیسم در مقایسه با کودکان دیگر مبتلا به این اختلال زندگی وجود دارد او توصیه می شود نیاز به اندازه گیری نسبت اجزای خون، به خصوص ویتامین های موجود در مطالعه و کاهش که از طریق مکمل های غذایی امیدوار است که کمک به واحد پایین تر از این اختلال را جبران کند. این کنفرانس توسط تعدادی از محققان از تعدادی از دانشگاه های عراق و وزارتخانه های بهداشت، کار و امور اجتماعی و مراکز درمان اوتیسم عراق که توزیع زره و گواهی مشارکت نزدیک خود را به مقالات آقایان و شرکت کنندگان در کنفرانس بود حضور داشتند.

 

.

   

دستیار آموزشی گروه بهداشت جامعه در موسسه دستیار معلم قاسم جائول در سومین کنفرانس علمی پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه میسان شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 8/5/2019

 

 

دستیار شرکت معلم قاسم Djaaol بازگشت تدریس در وزارت بهداشت جامعه در موسسه در یک سوم کنفرانس علمی پزشکی توسط دانشکده پزشکی در دانشگاه میسان در همکاری با سلامت وزارت میسان تحت شعار (تحقیقات علمی رکن اساسی در کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی پزشکی) برگزار شد شرکت تحقیق با دستیار معلم محمد (شناسایی عوامل آسیب سر و نتایج سلامتی آنها) هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر و نتایج سلامت بیماران مبتلا به آسیب های سر است. آسیب های سر یا باز یا بسته می شوند. وجود دارد صدمات منجر به خونریزی داخل جمجمه، که منجر به یک تومور باعث فشار بر روی مغز، و این شامل خونریزی گونه های بسیاری، از جمله: خونریزی در زیر سخت شامه، خونریزی در زیر پوست، و شامل تحقیقات انجام طراحی و توصیفی در شهرستان کوت، برخورد با بیماران بستری در بیمارستان که در سر مجروح شدند داده ها جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد که (85٪) از کل نمونه مورد مطالعه تلفات ناشی از حوادث ترافیکی بوده است. اکثر بیماران مبتلا به آسیب های سر نیز کشته شدند و 72.5٪ از مجموع (40) شرکت کنندگان در این حادثه عوارض جاده ای را به عنوان شایع ترین علت آسیب سر و مرگ و میر ناشی از آن تشخیص دادند. این مطالعه توصیه می کند که آگاهی از جدی بودن این حوادث و علل و پیامدهای آن ها از طریق رسانه ها افزایش یابد و همچنین مطالعات بیشتری انجام شود تا این حوادث کاهش یابد. در پایان این کنفرانس، محقق با اخذ مجوز تحقیق در مورد تحقیقات پزشکی که به طور کامل با مشکلات سلامتی مواجه بود، گواهینامه مشارکت را به خود اختصاص داد. در این کنفرانس که توسط محققان، پزشکان و Tdrisien از دانشگاه های مختلف عراق که 16 تحقیق در ارتباط با علوم پزشکی و علوم پزشکی بالینی و پایه مورد بحث قرار گرفت، و چگونه نتایج آموزش پزشکی سیمانی در کشور و کار برگزار شد به نوسازی درسی با آخرین تحولات علمی، با بحث در مورد تحولات در طب داخلی، طب سرطان، جراحی عمومی و تخصصی، اطفال، مطالعات طب جمعی، پیشرفت های پاتولوژی، فیزیولوژی و میکروب شناسی.

 

.

   

رئیس موسسه مهندسی مکانیک موسسه گواهی ارزیابی از آکادمی بین المللی بابل دریافت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 8/5/2019

 

 

آقای رئیس گروه از فن آوری های مکانیکی در موسسه، دکتر حیدر عبد الخالق آل الوان خضیر یک گواهی نامه از ارزیابی آکادمی بین المللی پاپیون پس از اتمام دوره تحقیقات Bmqama خود را دریافت کرده است که قرار گرفتن در معرض دانشگاهی در وب سایت آن است. آکادمی سخنرانی های علمی را برای محققانی که خدمات علمی خود را به مجله های بین المللی ارائه می دهند، با ارزیابی تحقیقات علمی موجود در این نشریات ارائه می دهد. این سخنرانی ها به کارگردانی ساکنان به چگونه به ارزیابی پژوهش در مطابق با استانداردهای اخلاقی و علمی بین المللی متمرکز همچنین شامل یک کاربرد عملی که دو مقاله در زمینه تخصص علمی و دانشگاهیان ارزیابی ارائه متخصصان در سطح جهانی ارزیابی می کند. العالوان این گواهینامه را به دست آورد و برای اولین بار توسط دانشگاه فنی مرکزی تدریس شد و یکی از نامزدهای انتخاب شده توسط آکادمی به مجلات علمی تبدیل شد. آکادمی آنلاین و ثبت نام شده در نیوزیلند است و دارای یک دفتر در بریتانیا است.

 

.

   

موسسه رایانه و کامپیوتر در موسسه

دوره (پیشرفته در کامپیوتر(

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنی

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 8/5/2019

 

 

 

در همکاری با بخش علمی، موسسه رایانه و انفورماتیک موسسه، با مشارکت تعدادی از کارکنان موسسه، موسسه رایانه ای پیشرفته ای با عنوان "پیشرفته در کامپیوتر" برگزار کرد. برنامه درسی پنج روزه شامل نحوه مدیریت کامپیوتر از طریق سیستم عامل و نحوه پردازش متون از طریق سیستم Word بود. محاسبه و نحوه ایجاد آن از طریق سیستم Excel و همچنین تشخیص پاورپوینت ارائه و شناسایی پایگاه های داده با دسترسی

 

.

   

ماشین حساب و مرکز اطلاع رسانی در موسسه سازماندهی یک کمپین برای داوطلب برای توزیع تعاریف Faulder در مورد مزایای سلامت و روزه روانی ماه رمضان در رانندگان وسایل نقلیه Amsakah

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 8/5/2019

 

 

از اصل همکاری متقابل بین موسسات آموزش عالی و در فعالیت های فعالیت های دانش آموز بخش در موسسه برای انجام مبارزات از کار داوطلبانه و برای انتشار آگاهی علمی، آموزشی و هدایت در میان طیف از ماشین حساب جامعه و مرکز اطلاعات و تعدادی از دانشجویان موسسه از وزارت بهداشت جامعه و در همکاری با دانشکده سیستم دانشگاه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات واسط داوطلبانه دستورالعمل کمپین آموزشی به عنوان چند هزار توزیع تعاریف Faulder در مورد مزایای سلامت و روزه های روانی در رانندگان وسایل نقلیه در مرکز شهرستان کوت، که شامل مزایای روزه داری بر سلامت روان و اثرات مثبت بر روزه انسان و همچنین و مزایای سلامت روزه داری. کمپین همچنین ماه رمضان را نیز توزیع کرد. رانندگان وسایل نقلیه، از افتخار موسسه و کارکنان و دانشجویان خود برای این ابتکار سخاوتمندانه تشکر و قدردانی کردند. اشاره می کند که پوشه و Alamsakah آماده و تعیین دستیار برنده معلم موسی ماشین حساب بیاثری و مرکز اطلاعات در رسمی موسسه بود.

 

.

   

مدیر بخش تضمین کیفیت و عملکرد موسسه در استاندارد بین المللی مورد نیاز برای ISO 17025-2017 ISO / IEC 2017 شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 7/5/2019

 

 

در لبنان 2017، ایجاد شده توسط چشم انداز آموزش و کیفیت توسعه مورد نیاز با مشارکت تعدادی از ادارات کیفیت مقامات تعدادی از کالج دانشگاه های عراق - آقای رسمی شرکت تضمین کیفیت بخش و ارزیابی عملکرد معلم موسسه سعید عباس Mdodi تنبیهی در الزامات استاندارد بین المللی برای برنامه ضریب انتخاب کارایی سیستم ISO 17025 مانند الرشید، دبیرخانه و وزارت بهداشت. هدف این برنامه برای بالا بردن آگاهی و تلقین درآمد حاصل و مزایای استفاده از اصول و پایه های آزمایشگاه مدیریت کیفیت مطابق با الزامات استاندارد بین المللی ISO 2017-17025 که مجوز رسمی برای آزمایشگاه ها و مورد نیاز آزمایشگاه، و همچنین به عنوان دانش ساختمان از اطلاعات را به کارآموز زیرساخت مناسب برای کیفیت آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مشخص می کند. این برنامه شامل پلت فرم نه محور از مهم ترین (اندازه شناسی و ارتباط آن با سایر عناصر کیفیت سیستم زیرساخت ها، و همچنین به عنوان مفاهیم اساسی و تفاوت ها و نوع عمده از آزمایشگاه ها و آزمایشگاه های مرجع و مشخصات برای هر یک از آنها، نصب و راه اندازی سازه استاندارد بین المللی برای آزمایشگاه های تست کارایی سیستم ISO 17025 و ارتباط آن با الزامات مشخصات ارزیابی انطباق (ISO 17020 -17021-17065- ....) مقایسه بین نسخه های قدیمی از بین المللی استاندارد ISO 17025 (نسخه 2005) و نسخه جدید (2017) و مهم ترین تغییرات و همچنین به عنوان یک بحث مفصل اقلام فنی به قابلیت اطمینان از آزمایشگاه در مطابق با الزامات از خصوصیات، از جمله الزامات عمومی (مانند بی طرفی، محرمانه بودن و الزامات سازمان و الزامات عملیات) و همچنین شرایط دقیق از الزامات سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات استاندارد بین المللی ISO 17025-2017 و ارتباط آن با بین المللی شده است در استاندارد ISO 9001-2015 اظهار داشت. این منجر به برنامه ای است که کارآموز تا به دانش چگونه برای رسیدن به شایستگی مدیریتی و فنی آزمایشگاه و الزامات آزمایشگاه محاسبات از عدم قطعیت در اندازه گیری و کالیبراسیون و راه هایی برای بررسی دقت نتایج حاصل از آزمون و کالیبراسیون و الزامات GLP آزمایشگاه خوب و میزان ارتباط آنها با الزامات استاندارد ISO 17025 و ISO 9001. در پایان برنامه، آقای مدویدی یک گواهی مشارکت برای شرکت در برنامه و گواهی دوم برای گذراندن برنامه الزامات GLP که مکمل برنامه اول بود، اهدا شد.

 

.

   

در مراسم افتتاح پنجمین سالگرد تاسیس ریاست دانشکده فنی دانشگاه مرکزی افتتاحیه موسسه

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 24/4/2019

 

 

 در قدردانی و به رسمیت شناختن تلاش های خدمات دانشگاه فنی مرکزی توسط Deanship این موسسه، ارائه شده توسط ساختار آقای دین پروفسور دکتر مهدی فرحان و برای رسیدن به بالاترین درآمد موسسه از فعالیت های تولیدی در سال 2018 او توسط آقای دانشگاه دین سپر با لوح تقدیر توسط رئیس جمهور از دانشگاه مرکزی فنی پروفسور دکتر مجید حامد مفتخر شد مجید در مراسم مرکزی توسط ریاست جمهوری از دانشگاه به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس خود را با شعار مجموعه (دانشگاه فنی مرکزی - به اتخاذ مهارت های عراق

.

   

موسسه رایانه و کامپیوتر در موسسه دوره ای تحت عنوان "برنامه نویسی گوشی های هوشمند در اندروید"

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 24/4/2019

 در همکاری با بخش علمی تاسیس یک ماشین حساب و مرکز انفورماتیک در دوره موسسه تحت عنوان (برنامه نویسی گوشی های آندروید) سیستم با مشارکت تعدادی از کارکنان موسسه، و اطمینان از جلسه پلت فرم، که به مدت پنج روز به طول انجامید، یک معرفی کلی از تلفن های هوشمند، سیستم ها و تفاوت میان آنها و تعریف آندروید شایع ترین در میان سیستم کاربران تلفن، برنامه درسی نیز شامل تعریف از مهم ترین کدهای برای برقراری ارتباط و برنامه های کاربردی در تلفن های هوشمند با تعریف از نحوه حفاظت از دستگاه ها و اطلاعات شخصی بر روی آن توسط برخی از هکرها از طریق پست الکترونیکی اخاذی ذخیره می شود.

   

در Ahtvalitha پنجمین سالگرد تأسیس ریاست جمهوری از دانشگاه مرکزی فناوری افتخارات استادیار دجله مهدی محمود نجار

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 24/4/2019

در قدردانی و به رسمیت شناختن تلاش های تعالی در وسط که منجر به آنها به دست آوردن عنوان سرویس دانشگاه فنی (استاد برجسته) در موسسه آموزش استادیار دجله مهدی محمود نجار در وزارت تکنیک های حسابداری گواهی اختیاری توسط وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی، پروفسور دکتر صلاح النعیمی، مشاور نماینده مفتخر شد رئيس جمهور از دانشگاه فنی وزارت مرکزی و پروفسور دکتر مجید حمید مجید در مراسم مرکزی توسط ریاست جمهوری از دانشگاه به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس خود را با شعار مجموعه (دانشگاه فنی مرکزی - به اتخاذ مهارت های عراق).

   

در جشن پنجمین سالگرد تاسیس ریاست دانشگاه مرکزی، دبیر موسسه به او افتخار می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 24/4/2019

 

در قدردانی و به رسمیت شناختن تلاش های برتری در خدمت دانشگاه فنی مرکزی و عملکرد فوق العاده خود و منتشر شده پنج جسد تحقیقات علمی منتشر شده یک جامد و تایید برای سال تحصیلی 2018 - 2019 و همچنین به دست آوردن رتبه (استادی) با ساختار آقای دین پروفسور دکتر مهدی فرحان گواهی تقدیر توسط وزیر نماینده آموزش و پرورش مفتخر شد تحقیقات علمی عالی پروفسور دکتر صلاح النعیمی، مشاور وزارت و آقای رئیس جمهور از دانشگاه فنی مرکزی پروفسور دکتر مجید حمید مجید در مراسم مرکزی توسط ریاست جمهوری از دانشگاه به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس آن مجموعه تحت شعار (دانشگاه مرکزی فنی 0 مهارت برای اتخاذ عراقنین ایجاد یک محیط تعاملی بین شرکت های بخش خصوصی و فارغ التحصیلان  

هیئت رسمی دفتر روابط عمومی در جریان ویزیت در واسط از موسسه بازدید می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 23/4/2019

 

 آقای دین از ساختار موسسه پروفسور دکتر مهدی فرحان یک هیئت نمایندگی از دفتر روابط عمومی در حکمت فعلی در واسط دریافت در دفتر خود، و در آغاز این نشست، آقای دین هیئت مراجعه به بررسی راه های همکاری به منظور حمایت از فارغ التحصیلان به یک کار در شرکت های عامل و بخش خصوصی، ابراز برخی از پیشنهادات و راه حل استقبال که کمک به از بین بردن بیکاری، آقای دین تاکید کرد آمادگی موسسه در همکاری با هر شخص در تمام زمینه ها که در خدمت حفظ و پیشرفت از واقعیت علمی، و در پایان این جلسه، که Houdroh دکتر احمد عبدالرزاق عبدالرضا معاونت امور مالی و اداری پرداخت اعضای هیئت تشکر صمیمانه و قدردانی خود را به آقای رئیس برای پذیرش و مهمان نوازی گرم وبزرگترین نقش موسسه در Deanship از باز کردن درب از همکاری در همه زمینه ها بیان شده است.

نین ایجاد یک محیط تعاملی بین شرکت های بخش خصوصی و فارغ التحصیلان  

دبیر این موسسه در مراسم افتتاح نمایشگاه دوم کار برای فارغ التحصیلان دانشگاه فنی مرکزی شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 23/4/2019

 

آقای رئیس موسسه پروفسور دکتر مهدی فرحان از افتتاح دومین نمایشگاه شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاه فنی مرکزی توسط توانبخشی و اشتغال و پیگیری بخش در دانشگاه در هماهنگی با واحد توانبخشی و اشتغال تشکل های ویژه در ناتوانی سازمان یافته آماده مربیان فنی موسسه در حاشیه دانشگاه جشن پنجمین سالگرد تاسیس این فعالیت از ساختار حضور داشتند، آن را باز کرد این نمایشگاه آقای رئیس جمهور پروفسور دانشگاه دکتر مجید حمید مجید در حضور دستیاران علمی و اجرایی و تعدادی از دانشگاه رؤسای تشکل، با مشارکت تعدادی از شرکت های بخش خصوصی، سازمان های جامعه مدنی محلی و بین المللی، که هدف آن ایجاد آگاهی حرفه ای و توسعه مهارت و ظرفیت در میان فارغ التحصیلان مایل به طریق هدایت و مشاوره توسط شرکت صالح کار و همچنین ایجاد یک محیط تعاملی بین شرکت های بخش خصوصی و فارغ التحصیلان  

معاون موسسه در جشن پنجمین دانشگاه فنی شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 22/4/2019

 

آقای رئیس موسسه پروفسور ساختار دکتر مهدی فرحان پنجمین سالگرد مرکزی تاسیس آن، که تحت موضوع جشن ریاست دانشگاه فنی برگزار شد (دانشگاه فنی مرکزی 00 جهت کسب مهارتهای عراق) با برکت و رحمت و حضور نماینده وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی، پروفسور دکتر صلاح النعیمی، مشاور وزارت دکتر حضور داشتند .. حامد خلف احمد، معاون مشاور در هیئت دولت و پروفسور دکتر مجید حمید مجید رئیس دانشگاه فنی مرکزی و دکتر دانشگاه علمی پروفسور فرید مجید عبدل دستیار و دکتر Rkae خالد عبدالجبار معاون اداری از دانشگاه و خویشتن رؤسای از دانشکده ها و موسسات دانشگاه و تعداد زیادی از اعضای دانشگاه و مهمانان. او شروع به جشن بازی سرود ملی، و به دنبال خواندن آیاتی از قرآن کریم و پس از یک پایه به عنوان خوانده فاتحه برای شهدای عراق، پس از آن توسط پروفسور دکتر مجید حمید مجید، رئیس جمهور از سخنرانی دانشگاه فنی مرکزی که در آن او به چشم انداز و ماموریت این دانشگاه، که بستگی دارد برای رسیدن به اهداف علمی و آموزشی و اندازه خروجی علمی ارائه می دهد که توسط آن اشاره تحویل اساتید دانشگاه اشغال یک مکان برجسته در میان کسانی که از دانشگاه های عراق و حرکت به سوی Almkantin عربی و خارجی و بین حاکمیت چهره به اندازه کار این دانشگاه از طریق مطالعات پذیرش و فارغ التحصیل اولیه که در آن دانش آموزان و از طریق تحقیقات علمی در ظروف علا Mieh - Scopus- و اندازه از پروژه های انجام شده توسط دانشگاه و خدمات خود را ارائه شده به جامعه و ادارات و نهادهای دولت و بخش خصوصی و سهم خود را به برنامه های دولت و سیستم دوره و همچنین نقش آن به عنوان یک دانشگاه تولید و اتخاذ طرح های حیاتی مانند پروژه های خورشیدی و خلبان، ثبت اختراعات و دیگران، و سپس در پیشبرد سخنرانی آقای رئیس جمهور از دانشگاه پرتاب در گوش از مخاطبان را تحسین این دانشگاه، که نشان دهنده دانشگاه خود و تخصص های علمی و خدمات علمی و ماموریت به جامعه، پس از آن او توسط پروفسور دکتر صلاح النعیمی، نماینده وزیر که در آن کلمه ارائه می دهد تبریک می گویم و برکات به مناسبت دانشگاه تحویل روز علمی و با اشاره به اهمیت ارائه برنامههای خود به مطالعه تمام چیزهایی که به حفظ وضعیت آموزش عالی Mbinna اهمیت وفاداری و ارادت به کالج و موسسه در ترویج در مسیر صحیح به مجموعه اهداف تحت بررسی کمک می کند. سپس پس از آن بود مراسم تجلیل از مهمانان دانشگاه و اعضای شورای دانشگاه از کارکنان خارجی و برجسته از دانشگاه که در آن او از مشاوران در نخست وزیر و رئیس جمهور از مدارک دانشگاهی و هدیه به دریافت کنندگان از دارندگان عنوان دارندگان استاد دانشگاه و ثبت اختراع و استاد برجسته توزیع معاون رئیس همه جناب نماینده وزیر و در کالج و یا موسسه و ناشران از تحقیقات علمی در جهان و از نویسندگان این ظروف روش از کتاب شکل گیری Almeddh و وقایع برجسته در بهره وری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برجسته است. سپس ارائه به دانش آموزان مکارم ملی مدارس در پاراگراف Zaafaraniya و فعالیت های فنی با کف زدن مخاطب سپس نماینده آقای وزیر جناب، همراه با رئیس دانشگاه و مهمانان به افتتاح نمایشگاه عکس، که نشان دهنده راهپیمایی اول دانشگاه فنی مرکزی در طول پنج سال گذشته ملاقات کرد  

دبیر این موسسه در نشست هشتم شورای دانشگاه فنی مرکزی در سال تحصیلی 2018-2019 شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 22/4/2019

 

ساختار پروفسور دکتر مهدی فرحان از رئیس موسسه در هشتمین جلسه از دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 شرکت کردند - 2019، به ریاست رئيس جمهور پروفسور دکتر مهندس مجید حمید مجید در دانشگاه و با حضور پروفسور دکتر فرید مجید عبدل دستیار رئیس امور علمی و استادیار دکتر Rkae خالد عبدالجبار. رئیس معاون امور اداری و اعضای شورای خودشان رؤسای دانشکده ها و موسسات از دانشگاه و کار در عرصه و مشاوران خبره از اساتید در دانشگاه، و در آغاز این نشست، آقای رئیس جمهور از شرکت کنندگان استقبال و تبریک و برکات به اعضای شورا و به جز داد آنها اعضای دانشگاه همه به مناسبت جشن پنجمین سالگرد آغاز این دانشگاه که مایل موفقیت در خدمت دانشگاه و خانه و محل کار به آنها را ارتقا دهید محلی و بین المللی هستند، و تشکر و قدردانی از وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی و نماینده حاکمیت، که در مراسم و به بدن از نظر در اعضای وزارت حضور داشتند و اشاره داد آقای رئیس جمهور از دانشگاه در آغاز جلسه به هفته آینده از ورود یک هیئت نمایندگی از فدراسیون دانشگاه های عربی به بازدید از دانشگاه به منظور پیوستن به اتحادیه Mbinna در این زمینه را مشاهده کنید، نیاز به روابط خارجی را با دانشگاه های عربی و بین المللی به منظور برقراری ارتباط با آنها علمی و تحصیلی توسط دانشگاه اعطا خواهد شد. در زمینه مدرن، آقای رئیس جمهور از دانشگاه کتاب کمپین اهدای تشکل های دانشگاه و دانشکده که در آن منظور اهدا به هر یک از دانشگاه دانشگاه موصل شمالی فنی تایید، همچنین برای حاکمیت به نام به توجه به محیط دانشگاه و بین حاکمیت از اهمیت انرژی خورشیدی و فکر کردن در مورد پروژه های آینده از تولید پانل های خورشیدی و سهم تشکل های با ریاست جمهوری از دانشگاه در این پروژه، همچنین بر اهمیت آماده شدن برای امتحانات نهایی و ایجاد تمام معنی از موفقیت، پس از آن پاراگراف شورای شروع به افتخار برندگان از ارائه فیلم کوتاه که در آن دکتر جاسم محمد شبیب، مدیر گروه اطلاعات و کلمات کلیدی T مراحل عمومی سازوکار رقابت فیلم کوتاه و تصویب رییس جمهور از دانشگاه از رقابت و احترام به برندگان، و به چهار فیلم برنده رقابت ارائه شد و مردم خودشان رسانه تقدیر قرار گرفتند، مقامات از هر دو دانشکده هنرهای کاربردی و موسسات کوت و المنصور و موسسه تکنولوژی بغداد توسط آقای رئیس شورای، پس از آن یک مطالعه تایید تصویب استانداردهای کیفیت در آموزش عالی و به منظور تعیین نیاز واقعی برای تشکل های این دانشگاه را برای سال های آینده و امکان پوشش این نیازها، و کمیته مطالعه ارائه شده توسط دکتر خالد عبدالجبار Rkae معاون اداری به دانشگاه و عضویت ریاست شد مدیران کیفیت، روابط فرهنگی و منابع انسانی. سپس، دکتر نصری صالح، جنبش تحقیق منتشر شده توسط تدریس دانشگاه در اسکناس را برای دوره ای از 2015 ژانویه 1/13/2014 بررسی کرد. شورای سپس توسعه تعدادی از مطالعات شب در تشکل های دانشگاه مورد بحث قرار گرفته، همچنین لغو تعدادی از تحریم های انضباطی در تعدادی از همکاران مورد بحث قرار گرفته بود

 

 

اولین کنفرانس بین المللی علمی برای امور بهداشتی و پزشکی در موسسه (58) تحقیقات علمی برای (144) محققان است

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 17/4/2019

 

 بیش از دو روز است که در طول مدت جلسه تحت موضوع رشته بهداشت و پزشکی کنفرانس علمی بین المللی اول برگزار شد (نظام سلامت تحقیقات علمی بر اساس مجزا) در موسسه 58 تحقیقات علمی برای (144) محقق توزیع شده در سه محور، تمرکز از علوم پایه (میکروب شناسی) مورد بحث قرار گرفته آن را در اولین جلسه به ریاست پروفسور دکتر علا جواد النجار و تصمیم استادیار دکتر رعنا حسین بحث دلسوز (11) مورد بحث در جلسه دوم، که رئيس جمهور آن استادیار دکتر ناظم Trad را عبود و معلم تصمیم علا سالم بود بحث در مورد (9) Bhot.fima محور دوم بود این کنفرانس تمرکز فیزیولوژی و شیمی است بافت در اولین جلسه که رئيس جمهور آن استادیار دکتر حیدر حافظ Himmich و تصمیم خود، دکتر سرحان رشید Ziadi بحث 11 پژوهش های علمی بود، و در جلسه دوم، که رئيس جمهور آن پروفسور دکتر جعفر عباس عیسی و گزارشگر دکتر امیره Mrebe سار (9) تحقیقات علمی مورد بحث قرار گرفت. به عنوان محور سوم از کنفرانس تمرکز مراقبت های بهداشتی است که آن را در اولین جلسه که رئيس جمهور آن، دکتر صادق عبدالحسین حسون و تصمیم خود دکتر Dagm محمد عباس بحث 10 .fima تحقیقات علمی جلسه دوم تحت ریاست استادیار دکتر خالد یاسین Zamili و دستیار معلم تصمیم Samiha ناصر عبد ما بود (8) تحقیقات علمی. در پایان کنفرانس، محققان با سپر کنفرانس تأیید کردند.

 

 

موسسه رایانه و کامپیوتر در موسسه دارای دوره ای تحت عنوان (ISO-27001)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 16/4/2019

 

در همکاری با بخش علمی و بخش تضمین کیفیت و عملکرد راه اندازی مرکز کامپیوتر و انفورماتیک در دوره موسسه تحت عنوان (ISO -27001) با مشارکت تعدادی از کارکنان موسسه، و اطمینان حاصل جلسه پلت فرم، که به مدت پنج روز به طول انجامید، مقدمه ای بر ISO و طبقه بندی و اجزای اصلی سری ایزو (اصول و الزامات و راهنمای سیستم) و از مزایای استفاده از سیستم مدیریت کیفیت و رابطه بین آنها و ISO و الزامات مهم در آزمایشگاه کامپیوتر، به عنوان برنامه درسی شامل شناسایی مراحل برای به دست آوردن گواهینامه ISO از سازمان های دارای مجوز و Bslazlea تعریف مانند (ISO-9000، ISO-10011، ISO-14000، ISO - 27001، iso-17025، iso-9126، ohsas-18001، hiccu برنامه درسی شامل مقدمه ای برای امنیت اطلاعات و الزامات ISO-2700 می باشد.

 

 

موسسه فنی / کابین نخستین کنفرانس علمی بین المللی برای امور بهداشتی و پزشکی است

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 15/4/2019

 

آن را در فنی موسسه / ساحل D 'دستور کار نخستین همایش علمی بهداشت و پزشکی تخصص در روز سه شنبه به این نتیجه رسیدند، 16/4/2019، که تحت شعار (تحقیقات علمی برای یک مبنای سالم ممتاز) با مشارکت (58) جستجو برای (144) محققان از دانشگاه های مختلف عراق به سه قسمت تقسیم برگزار شد محور است (تمرکز از علوم پایه (میکروب شناسی) و محور فیزیولوژی، شیمی، و تمرکز از مراقبت Asahah.obhoudor، تعدادی از استادان از مصر و پاکستان کشورها و بریتانیا، آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان از رئیس کمیته مقدماتی کنفرانس و سخنرانی در این مناسبت که در آن او تشکر و قدردانی خود را به تمام پژوهشگران ابراز تحویل شرکت کنندگان در کنفرانس و کسی که Tjhmoa زحمت به سفر و کنفرانس Rphihm ارزش علمی پژوهش، ستایش از تلاش های کمیته های تشکیل برای مدیریت کنفرانس و سازمان خوب و هر کسی که به حمایت از موفقیت این کنفرانس علمی کمک کرده است. سپس دکتر خالد یاسین Zamili رئیس کمیته علمی همایش از توصیه رسیده است که توسط کنفرانس، که شامل پنج پاراگراف اول آن است (محققان خواست برای رسیدگی به مشکلات مستند از محافل بهداشتی به عنوان افراد برای راه حل های تحقیق و یافته در حل مشکل و از راه علمی اطمینان)، در حالی که بند دوم است (تلاش برای پیدا کردن یک تحقیقات بازار با پرداختن به موضوعات مورد علاقه به شرکت مانند دارو شرکت یا آزمایشگاه دارویی و یا حل این مشکل از کارکنان در هر شرکت و در نتیجه اطمینان تحقیقات بازاریابی و به دست آوردن کمک های مالی برای او) بند سوم از توصیه شد (فعال تحقیقاتی و محققان پشتیبانی مالی و ارائه تمام الزامات لازم برای تکمیل قانون پژوهش) بند چهارم هستند (گنجاندن تحقیق و مالکیت آن با نهادهای دولت، از جمله بهداشت و سلامت دامپزشکی و یا کشاورزی و یا جامعه و دارو)، در حالی که پیشنهاد دومی آن (ایجاد دانشکده بهداشت عمومی) در پایان توصیه دامپینگ آقایان پژوهشگران شرکت کننده در این کنفرانس توسط آقای دین و آقایان دستیاران محافظت از کنفرانس و همچنین بزرگداشت همه درد کمیته مورد تقدیر قرار گرفتند کمیته های بحث منتقل می کند. سپس یک عکس سوغات گرفته شد.

 

انحلال موسسه، ایجاد یک پروژه جدید را با مشخصات علمی مدرن مورد استفاده در تحقیق فارغ التحصیل می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

شنبه 6/3/2019

 

خود تلاش و در Deanship از این موسسه در توسعه زیرساخت های به طور مستقیم و تحت هدایت آقای دین دکتر مهدی فرحان، ساختار طرح ایجاد و طراحی پروژه تکمیل شد unfastened جدید مشخصات علمی مدرن از ایجاد شرایط مناسب برای زنبور عسل در داخل سلول راه مصنوعی، به عنوان یک کار زنبور عسل جمع آوری عسل تا خوراک محدوده سلول ها در زمستان و منابع زمانی که کمتر از شهد، و در حال ایجاد رطوبت و درجه حرارت مناسب در داخل سلول های عسل به خوردن یک زمستان و یا در تابستان و یا در هر زمان. در ابتدا یک محل خاص Mounhal جدید از صنایع خصوصی بهره مند عملکرد Alkambos به بوته قارچ ایجاد شد شیروانی داشتن قطع شده است به مساحت طول 50 متر و عرض 2 متر و در ارتفاع 3 متر از شیروانی، که بسته بندی دیوار از الیاف چوب در داخل و در مقابل به گرما از سلول را وارد کنید و تقسیم آن به بخش های کوچک (10 سلول ) برای این پروژه به منظور زنبور عسل از زمانی که بررسی و ورود به دروازه اصلی اندازه گیری یک متر بین سلول و سلول برای جلوگیری از سرقت از زنبور عسل به یکدیگر و بین سلول حمله نمی کنند و سهولت کار از پرورش دهندهء زنبور عسل، به عنوان پنجره کار. علاوه بر این، چهار دونوم زمین مؤسسه در نزدیکی محل سکونت نیز به منظور تغذیه حیوانات حل شده تهیه و با درختان reiikai کشت شد. چقدر شما می توانید با استفاده از طراحی جدید از زنبورستان در پروژه های تحقیقاتی برای دانشجویان فارغ التحصیل به عنوان طراحی این جزئیات ثبت نام از هر سلول از نظر سن ملکه و فعالیت تولیدی در سال و مسائل دیگر در تحقیقات علمی است.

 

اضافه کردن سیستم خنک کننده به دستگاه حمام آب مورد استفاده در آزمون های آزمایشگاهی

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 3/3/2019

 

 در فعالیت های فعالیت های دانش آموز بخش در مبارزات موسسه و کار داوطلبانه انجام گرفته در بخش های علمی و برای انتشار آگاهی علمی، آموزشی و هدایت در میان طیف از جامعه و به منظور بالا بردن سطح آگاهی و ایمنی راننده را از وسایل نقلیه از کارکنان از ماشین حساب و اطلاعات مرکز و تعدادی از دانشجویان موسسه بخش های مبارزات انتخاباتی برق و داوطلب سلامت جامعه سازمان یافته برای توزیع Faulder ایمنی کمربند ایمنی در رانندگان از عبور وسایل نقلیه از طریق لینک موسسه بین شهرستان کوت و استان ذی قار، که شامل احکام مهم است که باید توسط راننده گرفته شده زمانی که وسیله نقلیه خود و اهمیت اتصال کمربند ایمنی زیرا نشان دهنده یک پدیده فرهنگی و محافظت در برابر خط T از مرگ که از برخورد و از ماشین و نه از برخورد سر و بدن نیست و همچنین شومینه شامل یک مطالعه خشن از تعدادی از پوشه ثبت نام اتومبیل است که رانندگان استفاده از کمربند ایمنی و تعداد مرگ و میر. رانندگان وسایل نقلیه، از افتخار موسسه و کارکنان و دانشجویان خود برای این ابتکار سخاوتمندانه تشکر و قدردانی کردند. این اشاره می کند که در پوشه تنظیم و طراحی شده توسط دستیار برنده معلم موسی ماشین حساب بیاثری و مرکز اطلاعات رسمی در موسسه.

 

Mnzboa مرکز کامپیوتر و انفورماتیک در موسسه در حال سازماندهی یک کمپین برای داوطلب کمربند ایمنی ایمنی توزیع Faulder در رانندگان وسایل نقلیه

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 3/3/2019

 

 در فعالیت های فعالیت های دانش آموز بخش در مبارزات موسسه و کار داوطلبانه انجام گرفته در بخش های علمی و برای انتشار آگاهی علمی، آموزشی و هدایت در میان طیف از جامعه و به منظور بالا بردن سطح آگاهی و ایمنی راننده را از وسایل نقلیه از کارکنان از ماشین حساب و اطلاعات مرکز و تعدادی از دانشجویان موسسه بخش های مبارزات انتخاباتی برق و داوطلب سلامت جامعه سازمان یافته برای توزیع Faulder ایمنی کمربند ایمنی در رانندگان از عبور وسایل نقلیه از طریق لینک موسسه بین شهرستان کوت و استان ذی قار، که شامل احکام مهم است که باید توسط راننده گرفته شده زمانی که وسیله نقلیه خود و اهمیت اتصال کمربند ایمنی زیرا نشان دهنده یک پدیده فرهنگی و محافظت در برابر خط T از مرگ که از برخورد و از ماشین و نه از برخورد سر و بدن نیست و همچنین شومینه شامل یک مطالعه خشن از تعدادی از پوشه ثبت نام اتومبیل است که رانندگان استفاده از کمربند ایمنی و تعداد مرگ و میر. رانندگان وسایل نقلیه، از افتخار موسسه و کارکنان و دانشجویان خود برای این ابتکار سخاوتمندانه تشکر و قدردانی کردند. این اشاره می کند که در پوشه تنظیم و طراحی شده توسط دستیار برنده معلم موسی ماشین حساب بیاثری و مرکز اطلاعات رسمی در موسسه.

 

تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد بخش از موسسه برگزار شد جلسه با روسای دانشکده های علمی و اعضای کمیته به مطالعه قابلیت اطمینان (عملکرد کامل بخش های مورد نیاز علمی برای ورود به قابلیت اطمینان)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 28/3/2019

 

 

 به منظور تکمیل دسترسی به الزامات قابلیت اطمینان بین المللی و در حضور آقای دین دکتر مهدی فرحان، ساختار دستیاران علمی و اجرایی تضمین کیفیت بخش و ارزیابی عملکرد موسسه برگزار شد جلسه با سران گروه ها و اعضای کمیته قابلیت اطمینان است که در آن به مطالعه (میزان از اتمام بخش های علمی به الزامات دسترسی به قابلیت اطمینان علمی) .odarha معلم بخش سعید عباس مدویدی. در این جلسه با مراحل کار پس از اخذ مصوبات از سازمان دانشگاه مشخص است که بخش علمی (ABFT، NAACLS، AACSB، WFME) پرداخته است. موضوع مرحله های خود ارزیابی هر سازمان، که در بخش علمی کار می کند و منجر به شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش علمی می شود. آقای دین در جلسه در مورد نیاز به تکمیل بخش از آن نقاط به دلیل آن را در تعیین طرح بهبود، خواهد شد که در ارزیابی از موسسه در طبقه بندی اشکال دانشگاه منعکس نفوذ خواهد بود تاکید کرد.

 

گروه مهندسی مکانیک در موسسه یک درس برای بیکاران تحت عنوان انجام بازرسی فنی فلزات)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 21/3/2019

 

 

 ارجاع به بخشنامه های ریاست دانشگاه توانبخشی مرکزی و بخش اشتغال در بخش فعالیت های دانشجویی گروه آموزشی از فن آوری های مکانیکی تولید واحد سیستم در همکاری با توانبخشی و اشتغال در دوره آموزشی موسسه برای بیکاران تحت عنوان (یک آزمون مهندسی فلزات)، که به مدت پنج روز به طول انجامید، که در آن تعدادی از دانشجویان هدف این دوره افزایش توانایی کارآموزی برای کار در زمینه تخصصی و توسعه در راستای الزامات بازار کار است. برنامه درسی شامل سخنرانی نظری و دوره های عملی در زمینه ایمنی در کارگاه های آموزشی برای جوشکاری و تعریف انواع و روش های جوشکاری و روند توسط هر روش با تعریف از انواع دستگاههای جوش و نحوه استفاده و نوع آزمون انجام شده است. در انتهای دوره، گواهی مشارکت توسط سرپرست گروه و استادان توزیع شد.

 

گروه مهندسی مکانیک در موسسه افتخار دانشجویان و فارغ التحصیلان برجسته خود را برای سال های گذشته دارد

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 19/3/2019

 

 

 گروه تکنیک های مکانیکی شعبه تولید در موسسه را سازماندهی کرد تا افتخار دانشجویان برجسته و دانشجویان تحصیلات عالی خود را برای سال های گذشته جشن بگیرد. این مراسم با حضور سرپرست دکتر مهدی فرحان، معلمان و اعضای هیئت مدیره شرکت داشت. بستر های نرم افزاری برای جشن شامل گوش دادن به آیات قرآن الحکیم، و به دنبال دانش آموز زین العابدین خواننده عزیز پس از آن کلمه از سخنرانی سوگند معلم دستیار عمار عیسی ناجی، که شروع به کلمات خوش آمدید به آقای دین و آقایان، ابراز خوشحالی خود را از این طرح از رئیس بخش به ایجاد انگیزه در دانش آموزان به اکسل و موفقیت، ستایش نقش موسسه Deanship حمایت دانشجویان آن این جشن شامل آزادسازی شعر از تعدادی از دانشجویان، از جمله شاعر حسین Bahadli خواند عشق و تحسین ملت برنده واکنش مخاطبان. در پایان این مراسم که با یک گواهی نامه از دانش آموزان تقدیر اهدا کرد و به نوبه خود، افتخار دانش آموزان تشکر و قدردانی خود را به Deanship اوج موسسه و رئیس بخش در این افتخار شده است.

 

در همکاری با اتحادیه عراق با دانشگاهیان / واسط واحد موسسه Deanship ایجاد یک سمینار مقدماتی در ماموریت فولبرایت (فولبرایت)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 19/3/2019

 

 

 موسسه Deanship سازمان یافته در همکاری با اتحادیه دانشگاهیان عراقی / شعبه واسط و مرکز توسعه استراتژیک و علمی سازمان Amideast (Amidest) یک سمینار مقدماتی در سازمان ماموریت فولبرایت (فولبرایت) برای به دست آوردن مدرک کارشناسی ارشد در امریکا، تعدیل توسط آقای مهند خلف عبدالله، عضو این سازمان است. در آغاز سمینار، آقای دین با ساختار دکتر مهدی فرحان دستیاران امور دانشجویی و تعدادی از آقایان سر و کارکنان بخش های علمی برگزار شد و آقایان، سر دکتر خالد یاسین Zughayyar بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه و رئیس دانشگاهیان اتحادیه در سازمان ارگان واسط با مشخصات شناسایی او و سازمان استقبال، خطاب به همایش یاد بگیرند که چگونه به برای این ماموریت و تسلیم درخواست از شروع به 2019/01/04 پایان در 2019/01/05 چگونه برای متقاضیان از دارندگان مدرک کارشناسی کامل از فرم های الکترونیکی است و کسانی که از عمل حداقل دو سال و با دقت تجربه را انتخاب کنید و در نظر گرفتن سبوس زمان فرم را پر کنید در پایان این سمینار به بحث در مورد مسائل مربوط به رسالت و پاسخ توسط استاد، که توسط گواهی آقای دین از قدردانی برای تلاش های خود را در ایجاد این همایش مفتخر شد و تحمل دردسر از سفر.

 

Tdrician از موسسه در حال شرکت در افتتاح کنفرانس علمی بین المللی سوم مشخص شده اند (یکپارچگی بین نهادهای دولتی و مؤسسات بخش خصوصی - محدودیت ها و چشم انداز موفقیت)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 17/3/2019

 

 

   Altdrician در موسسه آقای دانشیار رئیس اداری و امور مالی، دکتر احمد عبدالرزاق عبد رضا البکری و آقای رئیس تجزیه و تحلیل آسیب شناختی وزارت استادیار دکتر خالد یاسین Zughayyar Zamili در حضور و غیاب در افتتاحیه سومین علمی شرکت مشخص شده اند کنفرانس (یکپارچگی بین نهادهای دولتی و مؤسسات بخش خصوصی - محدودیت ها و چشم انداز موفقیت) برگزار شده توسط هر یک از دانشگاه کالج مصطفی و ایگلز دانشگاه کالج کالج والکات و انجمن بین النهرین به توسعه آموزش عالی ملی در عراق را با شعار (ادغام و همکاری ما ظهور Baracna محبوب) برای دوره 16-17 اگر 2019 با مشارکت حدود 150 محققان از عراق و تعدادی از کشورهای عربی و بین المللی مانند امریکا، روسیه و ایران، این کنفرانس با هدف فعال سازی یکپارچگی بین موسسات دولتی و موسسات بخش خصوصی و تدوین یک چشم انداز علمی آکادمی برای رسیدن به یکپارچگی با گسترش فرهنگ یکپارچگی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی و توسعه منابع انسانی در آنها را با دستیابی به توسعه اقتصادی و پایدار از طریق یکپارچه سازی، و همچنین به عنوان توسعه تحقیقات علمی در یکپارچه سازی فرایند پرداخت و ایجاد قوانین مربوط به حقوقی و اداری مناسب برای فعال شدن ادغام.

ت  

رئیس بخش تحلیل آسیب شناسی و بهداشت جامعه در موسسه در یک کارگاه آموزشی در دانشگاه فنی فنی در سیستم دوره های تخصصی پزشکی شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 17/3/2019

 

 

آقای رئیس جمهور از بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی، دکتر خالد یاسین Zughayyar و دکتر امیره شرکت سر Mrebe سار بخش سلامت و بهداشت جامعه در موسسه و همچنین بخش سیاست در کارگاه توسط ریاست دانشگاه فنی مرکزی که برای سیستم تنظیم دوره از تخصص های پزشکی است که با هدف روشن شدن ماهیت کار سیستم برای 2019 / 2020 برای اولین فاز که سمان وضعیت علمی از فارغ التحصیل و کاهش زمان مورد نیاز برای گرفتن واجد شرایط و انتخاب شده توسط دانشجو و دانش آموز به ترک ساز و امتحان در دور دوم و سوم در صورت شکست در دور اول. کارگاه برنامه درسی همراه با سخنرانی دکتر وسام عبد محمد در مورد اهمیت یک سیستم تصمیم گیری و مراحل را برای اعمال و ویژگی های سیستم لازم برای کاربرد در تعدادی از دانشگاه ها و راه های بین المللی برای پیاده سازی این سیستم با انعطاف پذیری و کارآمد مورد نیاز برای اطمینان از کیفیت خروجی از دانشگاه، همچنین فرم ها را برای دوره های طراحی مورد بحث و توزیع با توجه به کلاس درس، سیستم دوره های آموزش جهانی انجام برنامه های مختلف علمی بر اساس ساعت های اعتباری و یا واحدهای مورد تایید و نه از سیستم فرمت سه ماهه و یا سالانه، یک سیستم انعطاف پذیر است که اجازه می دهد تا دانش آموزان از آزادی انتخاب دوره J هر ترم بسته به تخصص که در آن دانش آموز می خواهد یک سیستم که شامل بیشترین تعداد اعضای هیات علمی در برنامه های درسی آموزش و یا انواع دوره ها، هر یک با توجه به صلاحیت و شایستگی آن است.

ت  

آقای رئیس بخش حسابداری در موسسه فناوری شرکت در بحث از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه واسط

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 17/3/2019

 

 

 استادیار دکتر عباس هاشم موشی، رئیس تکنیک های حسابداری در موسسه در کمیته دانشجوی کارشناسی ارشد (خروج از بازگشت از صبح بالا) از وزارت حسابداری مدیریت و دانشکده اقتصاد در واسط شرکت برچسب دانشگاه (ادغام هوش استراتژیک و مهندسی همزمان و نقش آن در کاهش هزینه های تولید) که دریافت درجه (بسیار خوب). این شامل کمیته بحث در علاوه بر این به موشی دکتر هر دو رئيس جمهور پروفسور دکتر عباس ناور Kahit و عضویت در استادیار دکتر محمد و در آن عضو در دستیار پروفسور دکتر عبدالامیر الشمری و سرپرست.

ت  

وزارت فن آوری منابع آب در موسسه دوره ای را در برنامه آماری Data Fit سازماندهی می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 17/3/2019

 

 

در همکاری با بخش علمی از منابع آب سیستم های بخش در برنامه دوره آموزشی موسسه (داده مناسب) آماری با مشارکت تعدادی از کارکنان موسسه، و اطمینان از جلسه پلت فرم، که به مدت پنج روز به طول انجامید برای شناسایی برنامه های نصب شده بر روی کامپیوتر و چگونگی ورود به متغیرها و ارتباط بین داده ها و متغیرها به منظور دانستن کیفیت اتصال و به طور خاص، برای تکمیل نیاز از هر پژوهش علمی ارتباط بین داده عملی و داده های تولید شده توسط برنامه و شناسایی متغیرهای ویرایش و تغییر نیافته، به عنوان برنامه درسی شامل مشخص کردن تمام مدل های آماری و بهترین مدل با مدل هزینه ابعاد دوجانبه مثلثی را انتخاب نمایید D، عنوان در این دوره انجام یک درس عملی در مورد چگونگی پیش بینی داده های آینده از طریق یک کار آماری یک تحقیق انتخاب شده است  

مهندس علی حسن هادی نامه احترام و سپاس از رییس دانشگاه فنی مرکزی دریافت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 14/3/2019

 

 

 او مهندس علی حسنین هادی مدرس خارجی در وزارت تکنیک های برق در موسسه در نامه تشکر و قدردانی از آقای رئیس جمهور از دانشگاه مرکزی فنی پروفسور دکتر مجید حمید مجید در به رسمیت شناختن تلاش برجسته خود را به یک سخنرانی در برنامه های کاربردی اینترنت از چیزهایی که در جلسه چهارم از شورای دانشگاه در 24/2/2019 ابراز تشکر و قدردانی خود را از تلاش صادقانه و آرزو او Muwafaqiya و ادامه مناقصه پربار برای ارتفاع از کشور ما IZZI زمان

 

موسسه رایانه و اطلاعات در موسسه یک وب سایت برای آموزش الکترونیکی ایجاد و طراحی می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 14/3/2019

 

 

 همگام با توسعه در زمینه کامپیوتر و اینترنت تکنولوژی و به منظور بالا بردن سطح آموزشی دانشجویان دانشگاه با غلبه بر مشکلات و دسترسی به سخنرانی از راه دور و از فناوری اطلاعات در زمینه های آموزشی را قادر می سازد مرکز ماشین حساب و اطلاعات در موسسه طراحی و ایجاد یک سایت برای یادگیری الکترونیکی، گفت که دستیار معلم برنده رسمی موسی بیاثری مرکز و طراح سایت. او اضافه کرد که این برنامه کار حساب برای همه آموزش موسسه شامل نام کاربری و رمز عبور است و می تواند رمز عبور را با حداکثر ده روز تغییر دهد در غیر این صورت حساب به طور خودکار توسط سیستم حذف شده است. معلم می تواند سخنرانی ها را در حساب خود منتشر کند و دانش آموزان می توانند سخنرانی ها را از طریق این برنامه دنبال کنند، افزود که سیستم را می توان از طریق کامپیوتر و یا از طریق استفاده از دستگاه های تلفن همراه مورد استفاده قرار داد.

 

موسسه رایانه و اطلاعات در موسسه یک وب سایت برای آموزش الکترونیکی ایجاد و طراحی می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 14/3/2019

 

 

 همگام با توسعه در زمینه کامپیوتر و اینترنت تکنولوژی و به منظور بالا بردن سطح آموزشی دانشجویان دانشگاه با غلبه بر مشکلات و دسترسی به سخنرانی از راه دور و از فناوری اطلاعات در زمینه های آموزشی را قادر می سازد مرکز ماشین حساب و اطلاعات در موسسه طراحی و ایجاد یک سایت برای یادگیری الکترونیکی، گفت که دستیار معلم برنده رسمی موسی بیاثری مرکز و طراح سایت. او اضافه کرد که این برنامه کار حساب برای همه آموزش موسسه شامل نام کاربری و رمز عبور است و می تواند رمز عبور را با حداکثر ده روز تغییر دهد در غیر این صورت حساب به طور خودکار توسط سیستم حذف شده است. معلم می تواند سخنرانی ها را در حساب خود منتشر کند و دانش آموزان می توانند سخنرانی ها را از طریق این برنامه دنبال کنند، افزود که سیستم را می توان از طریق کامپیوتر و یا از طریق استفاده از دستگاه های تلفن همراه مورد استفاده قرار داد.

 

آقایان مسئول بخش امور مالی و موسسه حسابرسی در حال شرکت در این کارگاه در دانشگاه فنی مرکزی (از اتمام حساب های مالی مطابق با الزامات سیستم حسابداری استاندارد)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 13/3/2019

 

 

 آقای مسئول مالی بخش استادیار علی حسین Mhawesh و بخش آقای میانجی رسمی حسین جاسم حسابرسی موسسه در کارگاه توسط وزارت کنترول و تفتیش از دانشگاه فنی مرکزی (از اتمام الزامات حسابرسی مالی را مطابق با سیستم حسابداری یکپارچه) در حضور پروفسور دکتر مجید حمید مجید رئیس سازمان یافته شرکت دانشگاه و دکتر خالد عبدالجبار Rkae دستیار رئیس امور اداری و مالی، و همچنین تعدادی از مدیران گروه در این دانشگاه و با مشارکت مردم از مقامات امور مالی و حسابرسی داخلی در کالج ها و موسسات از دانشگاه. این کارگاه شامل یک سخنرانی معاون اداری و مالی نمای کلی تحت عنوان از اتمام صورتهای مالی از بخش های کاربردی استاندارد سیستم مورد نیاز حسابداری. این دوره آموزشی سخنرانی با کیفیت دکتر حسن شیحان برای تهیه بیانیه ها و دارایی های ثابت و گزارش موجودی و مدیریت گواهی شده است. و سخنرانی در مورد آماده سازی اظهارات بدهی، اعتباری و نقدی در صندوق و در بانک ها.

 

آقایان مسئول بخش امور مالی و موسسه حسابرسی در حال شرکت در این کارگاه در دانشگاه فنی مرکزی (از اتمام حساب های مالی مطابق با الزامات سیستم حسابداری استاندارد)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 13/3/2019

 

 

 آقای مسئول مالی بخش استادیار علی حسین Mhawesh و بخش آقای میانجی رسمی حسین جاسم حسابرسی موسسه در کارگاه توسط وزارت کنترول و تفتیش از دانشگاه فنی مرکزی (از اتمام الزامات حسابرسی مالی را مطابق با سیستم حسابداری یکپارچه) در حضور پروفسور دکتر مجید حمید مجید رئیس سازمان یافته شرکت دانشگاه و دکتر خالد عبدالجبار Rkae دستیار رئیس امور اداری و مالی، و همچنین تعدادی از مدیران گروه در این دانشگاه و با مشارکت مردم از مقامات امور مالی و حسابرسی داخلی در کالج ها و موسسات از دانشگاه. این کارگاه شامل یک سخنرانی معاون اداری و مالی نمای کلی تحت عنوان از اتمام صورتهای مالی از بخش های کاربردی استاندارد سیستم مورد نیاز حسابداری. این دوره آموزشی سخنرانی با کیفیت دکتر حسن شیحان برای تهیه بیانیه ها و دارایی های ثابت و گزارش موجودی و مدیریت گواهی شده است. و سخنرانی در مورد آماده سازی اظهارات بدهی، اعتباری و نقدی در صندوق و در بانک ها.

 

هیئت ریاست دانشگاه فنی مرکزی از ادارات داخلی موسسه بازدید می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 13/3/2019

 

 

 آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در دفتر خود یک هیئت دریافت شده از ریاست دانشگاه فنی مرکزی شامل آقای مدیر در وزارت امور داخلی ادارات امور در دانشگاه، دکتر رامی محمد العلوی و آقای تحقیقات اجتماعی در بخش های داخلی بخش در رسمی دانشگاه آقای سعد انور پیتر و رسمی آقای صلاح مهدی حمد واحد رسانه ها و آقای محمود عبدالکریم واحد پیگیری رسمی در بخش. در این جلسه، که توسط معاون رئیس برای امور دانشجویی استادیار علا حسین عمران، تبادل نظر بین احزاب با توجه به بازسازی بخش های داخلی و دانش آموزان مسکن و خدمات ارائه شده به آنها تا که به ایجاد یک مطالعه فضای مناسب کمک به دانش آموز برای ادامه تحصیل و تعالی خود را با حضور داشتند، پس از آن هیئت از دست دادن سایت بخش برای شرایط تجربه توسط دانش آموز و خدمات ارائه شده به آنها و با سرپرستان محترم ملاقات کرد و به نظرات و پیشنهادات خود را گوش برخی از مشاهدات مربوط به کار خود و نحوه درمان دانش آموزان را برای خدمت به روند آموزشی، علمی و روانی برای آنها بیان شده است. در پایان این دیدار، هیئت پارک از دیدن از کار در موسسه و Deanship سرپرست و سرپرست در بخش از تلاش های ویژه ای است که برای تامین مسکن دانش آموز و سطح تمیزی و فداکاری در اتمام کار خود را از طریق نماد به آنها اختصاص داده در بازدیدکننده داشته است بخش خود را در صورت لزوم کمک منابع وارد شوید. این هیئت در سفر خود همراه بود، علاوه بر آقای دانشیار رئیس آقای علی سلام کشکول (وزیر FAYHAA دانشجویان مجتمع مسکونی و محل اقامت خانم شیما جابر عاجل آمنه ایمان برای دانش آموزان) در موسسه.

 

دانشکده دبیرستان در موسسه جام حذفی دانشکده دانشگاه کوت را برای بازی بدمینتون برای دختران برگزار می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 13/3/2019

 

 

از اصل همکاری متقابل بین موسسات آموزش عالی و اجرای یادداشت تفاهم بین Deanship از موسسه و Deanship از دانشگاه کالج کوت میزبان سالن ورزشی در موسسه Deanship دانشگاه کوت بازی بدمینتون جام کالج برای دختران توسط اداره فعالیت های دانشجویی در کالج با همکاری اداره ورزش و جوانان و واسط سازماندهی بسته، که به طول انجامید امضا دو روز اول و مقام دوم به گروه داروسازی دانشجویان رفت در حالی که مقام سوم به دانش آموزان از وزارت قانون و گروه تجزیه و تحلیل آسیب شناختی رفت. در پایان این مسابقات سازمان دهندگان ابراز آقایان مسابقات قهرمانی تشکر صمیمانه و قدردانی به Deanship از موسسه برای میزبانی این مسابقات است.

 

مرکز کامپیوتری و انفورماتیک موسسه یک دوره را در (Merge Word Word)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 13/3/2019

 

 

 در همکاری با بخش علمی در موسسه در برنامه های آموزشی خود را به این نتیجه رسیدند با مرکز کامپیوتر و انفورماتیک دوره با عنوان (پست الکترونیکی ادغام در برنامه کلمه) که به مدت پنج روز با مشارکت تعدادی از آموزش و موسسه Mntsepa به طول انجامید، و شامل مقدمه جلسه بستر های نرم افزاری به مکاتبات و روش گواهی کار، کارت های مدرن و هویت کاغذ بسته بندی و همچنین راه های ایجاد جداول، ادغام ایمیل، شناسایی، پاکت نامه و مکاتبات ادغام، و ادغام کارت ها، هویت ها و مکاتبات با یکدیگر. برنامه درسی دوره نیز شامل برنامه های عملی برای تمام روش های مورد استفاده در برنامه می باشد.

 

آقای رئیس موسسه رئیس گروه دندانپزشکی در کالج دانشگاه کوت دریافت

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 7/3/2019

 

 

 از اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی و در حاشیه مدیریت (سیستم دوره) کارگاه توسط Deanship از موسسه تنظیم شده است، آقای دین دریافت در دفتر خود پروفسور دکتر حافظ محمد حافظ مدیر گروه پزشکی دندانپزشکی در کوت، کالج دانشگاه، و در این نشست، که توسط هر دو دستیاران علمی و اجرایی برگزار شد بود در مورد راه های همکاری بین دو طرف در زمینه های علمی و پژوهشی و استفاده از تخصص و آمادگی موسسه موجود برای باز کردن امکانات مختلف در مقابل دانشکده موسسه به استفاده و اجرای فعالیت های خود را در آنها. سپس آقای دین همراه با دکتر حافظ محمد تور بخش های علمی، کلاس های درس و آزمایشگاه در واحد اینترنت و سالن بزرگ از حوادث و آزمایشگاهی غربالگری اولیه و نیروگاه خورشیدی، ابراز تحسین خود را برای تحولات شاهد توسط موسسه و سطح علمی موجود و آزمایشگاهی دستگاه های که آنها حاوی و معماری کمپین در حال وقوع در زیرساخت های پیشرفته در آن در پایان این دیدار او خداحافظی با آقای رئیس گروه پزشکی دندانپزشکی در کالج دانشگاه کوت، مانند Maastqubl توسط گرم و قدردانی پیشنهاد شد ..

 

مؤسسه فنی /كوت  دومین روز از 6 جشنواره قرآنی سعید بن جبیر سالانه را برگزار می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 2019/06/3

 

 

 در فعالیت های (سعید بن جشنواره بین المللی جبیر) قرآن ششم سالانه توسط دولت محلی استان واسط برای یک دوره 6-8 / 3/2019 با همکاری آستانه بالا و آستانه مقدس Husseinia و عباسی به مقدس و انجمن قرآنییین در واسط و لینک اتحادیه ها و گردهمایی های قرآنی در عراق حمایت مالی، به میزبانی موسسه فنی / D'ساحل دومین روز از قرآن انجمن با مشارکت تعدادی از خوانندگان بین المللی و عراقی که هر دو (خواننده بین المللی سید حمید قدس و خواننده شیخ Smiei فردی و نگهبانان از مهدی خانی قرآن حسین و امیر محمد Nakjoah و استاد خود محمد هادی اسلامی) از جمهوری اسلامی ایران و خوانندگان (هستند استاد عامر کاظمی و احمد عامر خواننده و خواننده زین العابدین عزیز) از عراق و همچنین مشارکت دختر بنین عبدالکریم از موسسه قرآنی در استان سماوه، برنده سوم عراق به جز قرآن به زبان کر و سیگنال گنگ. و اطمینان حاصل شود که انجمن، که توسط فرماندار واسط، دکتر محمد Mayahi، دین از ساختار ها و آقایان دستیاران موسسه و دکتر مهدی فرحان و آقایان برگزار شد، سر از کارکنان و دانش آموزان از موسسه برای گوش دادن به آیاتی از قرآن عاقلانه و خوانندگان فاتحه برای روح شهیدان عراق گوش دادن به سرود ملی عراق، پس از آن آقای دین سخنرانی در این مناسبت، او لذت خود را برای ایجاد این انجمن بین المللی در موسسه برای خوانندگان که مایل Muwafaqiya و شکوه در زندگی حرفه ای خود آبادی بیان می شود، به عنوان آقای رئیس فنی تشکل های دانشگاه و Matdmh مرکزی تعریف شده در شرایط حاضر از مرجع و النگ صحبت کرد عذات از آنها به دست آمد. پس از آن شروع به انجمن Ptlawat فرشنرس دیوار قرآن فریاد میکشید از گلوی خوانندگان شرکت کنندگان و یکی زرد دیگر موفق به کسب تحسین از مخاطبان است. در پایان شرکت کنندگان انجمن خوانندگان توسط آقای دین موسسه سپر در شناخت و قدردانی از مشارکت فعال آنان در موفقیت این انجمن و مشارکت تقدیر قرار گرفتند.

 

Deanship مؤسسه یک کارگاه آموزشی در زمینه "سیستم دوره"

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه، 2019/04/3

 

 

 ارجاع به بخشنامه های وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی، و اصل همکاری بین موسسات علمی سازمان یافته توسط Deanship از این کارگاه موسسه (دوره های سیستم) توسط پروفسور دکتر حافظ محمد حافظ رئیس دندانپزشکی گروه پزشکی در دانشگاه کالج کوت، که در حضور ساختار سرتیپ دکتر مهدی فرحان و آقایان برگزار شد تعدیل شد. دانشیار و رئیس گروه های علمی. 2020 و Mataattalbh این مکانیسم - در آغاز این کارگاه، علمی دانشیار دکتر ناظم Trad را عبود دکتر حافظ با مشخصات مختصری از کار علمی، کارگاه تعریف از قوانین و شرایط و کنترل دوره های سیستم در دانشگاه های عراق با روشن ساز و اجرای آن مورد تایید وزارت آموزش عالی در سال تحصیلی بعدی 2019 خطاب سالن ها و آزمایشگاه ها، کامپیوتر و نحوه محاسبه تعداد واحد برای هر یک از مواد و تعدادی از دانش آموزان حداکثر، همچنین شامل تعریف کارگاه از مزایای به دست آمده توسط سیستم دوره ها و تفاوت بین او و سیستم دوره ها و انعطاف پذیری است که دانش آموز پس از ثبت نام در مورد موضوعات مورد استفاده که، به عنوان تحولات مراجعه به موانع همراه با اجرای سیستم و نحوه یافتن راه حل های مناسب. در پایان کارگاه، بحث بین مخاطبان افتتاح شد و نظرات و سؤالات آنها شنیده شد و این کارگاه روشن شد. نتیجه گیری گرفتار دادن تشکر و قدردانی توسط دستیار علمی به رئیس گروه دندانپزشکی در کالج دانشگاه کوت، مدیریت کارگاه و به تمام شرکت کنندگان در گوش دادن خوب و به اشتراک گذاری.

 

معاون موسسه در مراسم افتتاح دومین کنفرانس مهندسی مهندسی مهندسی پایدار شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه، 2019/04/3

 

 

 بغداد با Alujain راه حل زرق و برق فن آوری و صنعتی تحت نظارت وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی، پروفسور دکتر قصی عبدالوهاب را السهیل، در همکاری - آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در افتتاح کنفرانس بین المللی مهندسی دوم دانشگاه فنی تکنیک های مرکزی مراسم مهندسی پایدار، که در موسسه توانبخشی فناوری برگزار شد، شرکت محترم و تحت نظارت آقای رئیس جمهور از دانشگاه مرکزی فنی پروفسور دکتر مهندس مجید حمید مجید، و با مشارکت شرکت های مهندسی محلی و بین المللی، و تعدادی از محققان و کارشناسان، این کنفرانس با هدف ارائه طیف وسیعی از تحقیقات ویژه در هند ها از کمک های پایدار و کاربرد مهندسی شرکتهای محلی و جهانی و ادارات دولتی و تبادل تجارب و ایده ها و برای جذب تخصص های منطقه ای و بین المللی و همچنین ارائه یک پلت فرم بین المللی برای دانشگاهیان، محققان و مهندسان برای ارائه نتایج حاصل از تحقیقات علمی است. برنامه درسی شامل یک کنفرانس سرمقاله آیاتی از قرآن خواندن، و سپس فاتحه برای روح شهیدان عراق از نیروهای امنیتی ما و جمعیت مردم مقدس به عنوان خوانده شده سپس شرکت کنندگان به سرود ملی گوش و پس از آن نوآوری برای موسسه تکنولوژی بغداد نشان نمی دهد. سپس، به نمایندگی از سخنرانی وزیر پروفسور دکتر مجید حمید مجید که در آن تأکید کرد که این وزارتخانه همگام با توسعه علمی نگه داشته است شتاب در کشورهای توسعه یافته، به ویژه در زمینه های علم و در زمینه مهندسی این واقعیت است که مهندسی پایه و اساس ملت سازی و دانشگاه فنی مرکزی برنامه های علمی برای توسعه و در اختیار دانش آموزان یک نظریه اطلاعات مهندسی توسعه داده است روند مهارت های یادگیری خود و آنچه منجر به ورود خروجی مهندسی به بازار کار، پس از آن آقای رئیس کمیته مقدماتی کنفرانس پروفسور دکتر کریم حسن الوان سخنرانی که در آن او تاکید کرد که این دانشگاه در حال کار برای از تجارب بین المللی و تبدیل کالج ها و موسسات Paljam بهره مند از مولد به منظور کمک به توسعه بخش های مختلف دولت، و به ویژه کسانی که که به زمینه های مهندسی پایدار و همچنین توسعه زمینه های همکاری مشترک با نهادهای دولتی و بخش های مختلف مربوط می شود. سپس دکتر وضاح عامر حاتم التمیمی، رئیس موسسه فنی بعقوبه، اولین جلسه این کنفرانس با سخنرانی استاد دکتر عبدالهادی فضل خلیفه آموزش دانشکده فنی و مهندسی تکنولوژی بغداد را باز کرد، دیدم کنفرانس افتخار مهمان آقایان از اعضای پارلمان و اعضای شورای استانی بغداد و افسران آقایان از وزارت دفاع کشور و دفاع هوایی و وزارت و همچنین تعدادی از شخصیت های برجسته و استادان از دانشگاه های مختلف، نمایندگان شرکت های بین المللی و محلی و آقایان توسط آقای رئیس جمهور و آقای رئیس کمیته مقدماتی برای کنفرانس سپر کنفرانس. این در حاشیه این کنفرانس با آقای رئیس جمهور از دانشگاه فنی مرکزی در این نمایشگاه که به شرکت های مهندسی جهانی و محلی خود را به عنوان به خوبی به عنوان یک بررسی از برخی از اختراعات از موسسه فناوری-بغداد ارائه شده برای آموزش و توانبخشی دانشگاه ها و موسسات تخصصی دانشجویان کمک کرده و با تمام شرایط لازم و امکانات در فرایند تحقیق خود را ارائه آنها را باز کرد.

 

کمیته برای تهیه برنامه کاری برای اجرای معیارهای اعتبار سازمانی ملی موسسات آموزش عالی در عراق در موسسه اولین جلسه خود را برگزار می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه، 2014/04/3

 

 

  به منظور آماده سازی یک طرح عملی یکپارچه با محدودیت های خاص زمان، از جمله (از اتمام نوشتن، آماده سازی طرح بهبود، اجرای طرح بهبود) و تصویب نهادی از چهار از 2018-2022 سال گره از کمیته آماده سازی یک نرم افزار برنامه عمل از استانداردهای ملی مجوز رسمی نهادی برای موسسات آموزش عالی در عراق در موسسه اولین جلسه خود را به ریاست استاد مهدی محمود دجله و حضور همه اعضای کمیته، در این نشست بود که به بررسی طرح های موجود در هشت استانداردها و تعیین مکانیسم عمل به نمرات پس از ارائه شواهد و مدارک مورد نیاز در مورد هر عنصر از عناصر استاندارد مربوط، نیز در این نشست بود بررسی آنچه که از مراحل ارزیابی توسط کمیته های زیر خود ارزیابی اجرا شده است. این جلسه همچنین شامل تشکیل کمیته های کمیته کارکنان موسسه با تجربه و صلاحیت برای هر استاندارد بود و جلسات همچنان ادامه دارد و در روحیه تیمی کار می کند تا شرایط لازم برای اعمال استانداردها را تکمیل کند

 

موسسه فنی / KUT به دانشگاه دانشگاه فنی مرکزی با تولید 100 کیلوولت انرژی خورشیدی میپردازد

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 3/3/2019

 

 

   همگام با توسعه علمی، به منظور کاهش بار بر روی سیستم اصلی برق در موسسه تیم انرژی خورشیدی نصب و راه اندازی یک سیستم سلول های خورشیدی به نفع بخش سلامت و بهداشت جامعه و تکنیک های حسابداری و تحت نظارت مستقیم و روزانه پس از این با آقای دین متشکل از پایان رسید (270) نوع خورشیدی تولید خود رسیده به (100KW) به عنوان پانل های از نوع (370W Jinko مونو) سومین شرکت در جهان در صنعت سلول های خورشیدی مورد استفاده قرار گرفت و است. سایر سیستم ها به طور پیوسته تحت پوشش اکثر بخش های موسسه قرار خواهند گرفت. این آقای رئیس جمهور، آقای مجید حمید مجید ستایش از دیدار اخیر موسسه برای این پروژه، که منجر تشکل از تلاش این دانشگاه برای تولید کسانی که کار می کنند و موسسه Bimadp در این دستاورد، است که به دستاوردهای دیگر از موسسه افزوده پر برکت. قابل توجه است که بنیانگذاران پروژه مهندس ریاض محمود، مهندس نبراس شامکی و مهندس ماهر حبیب

 

طراحی و ساخت دستگاه برش CNC در کارگاه جوشکاری در موسسه فنی KUT

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 28/2/2019

 

 

   تلاش رزومه شده طراحی و ساخت دستگاه هوشمند برای دستگاه برش پلاسما (CNC) در کارگاه از آزمایشگاه های واحد و کارگاه های آموزشی در موسسه جوش، به عنوان مقدمه از مدل طراحی ماشین و سپس ایجاد مواد اولیه آهن و دستگاه های دیجیتال Qguaah، پس از آن است تولید مستقیم است که تحت نظارت بوده است و پس از این با آقای سرتیپ دکتر مهدی ساختار فرحان که تمامی احتمالات موجود برای موفقیت این پروژه، که توسط آقای رئیس جمهور از دانشگاه پروفسور دکتر مجید حمید مجید در سفر اخیر خود به کارکنان موسسه Muaza از مهندسان جوان مورد تقدیر قرار گرفت انجام گازر بهترین خود را برای پشتیبانی محصول عراق و همچنین تجدید حیات اقتصاد از ارائه پیچیده و برجسته انرژی از جوانان و تاکید کرد که این دانشگاه باید تمام Maittalbh اقتصاد عراق تولید زیرا جوانان ما از پتانسیل مولد ضروری است که ما سرمایه گذاری پس از دولت شکست خورده به توجه به فارغ التحصیلان دانش آموزان و بهترین فنی موسسه کوت، که در راهنمای و آوردن فارغ التحصیلان جوان همان به تصویب رسید و آنها شده اند تولید بسیاری از از پروژه ها، از جمله دستگاه CNC در پیش، تشکر و قدردانی به تیم مسئول تولید دستگاه. دستگاه کوچک است که کار Bvoltaip (380 ولت) و فرکانس (50 هرتز) و ظرفیت الکتریکی است (40 KW) و مواد معدنی که قطع شده است (کربن استیل، آهن، فولاد گالوانیزه WSL) و ضخامت تا (20 میلی متر) و یک منطقه (از 2m به 4M) محدوده از سرعت برش ( از 0 - متر / 5min) با ضخامت نمونه و نرم افزار مورد استفاده در این برنامه هستند (AUTO CAD، مرجان، Artcom) این بود آقای دین تلاش های موجود در طراحی و ساخت ماشین آلات ستایش آنها هر دو مهندس مرتضی کریم عبد الرزاق-عمار عزیز حامد مبارک برای آنها این دستاورد کدام به سایر دستاوردهای موسسه اضافه شده است.

 

موسسه فنی / Kut اولین تشکیل در دانشگاه فنی مرکزی است ایجاد سالن هوشمند، که در برنامه های اینترنت فناوری (IOT) کار می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 28/2/2019

 

 

   (IOT) در بخش فن آوری برق در موسسه، به عنوان هدف این پروژه را به انجام استاد ایجاد کلاس درس به منظور همگام شدن با پیشرفت در زمینه اشیاء اینترنت (اینترنت از چیزهایی) و تلاش های خود حمایت مستقیم از آقای دین سالن های هوشمند کار همه چیز برنامه فن آوری ایجاد شد همیشه قبل از تاریخ یک دوره از زمان، به عنوان آن در حال اجرا است دستگاه های خنک کننده در تابستان و گرمایش تجهیزات در زمستان به فضای سالن کاملا آماده برای ارائه سخنرانی در آنها است. این پروژه به دو بخش تقسیم اولین بار از آن شامل کنترل با سالن های الکتریکی از طریق اینترنت و از هر نقطه در جهان است، که شامل چراغ های روشنایی، طرفداران، بخاری، خنک کننده و نظارت بر (نمایش داده ها) کنترل می شود، در حالی که در روش دوم دستگاه از طریق سوئیچ های الکتریکی اصلی را در کنترل هستند پیش بینی کلاس درس در مورد وقفه از اینترنت از سالن، به عنوان به پروژکتور (نمایش داده ها) ارتباط داده شده است در این اتاق Bmsdran تبدیل بین الکترود با تبدیل دستگاه های الکترونیکی برای اتصال برق ملی در صورت شکست قدرت ملی برای تبدیل آنها به منبع دوم انرژی خورشیدی بدون تاثیر گذار در سخنرانی ها در این اتاق. بخش دوم این پروژه حضور و غیاب ثبت نام تخصصی الکترونیکی دانش آموزان از طریق ویژه شماره سریال کارت (شماره سریال) است هر دانش آموز از طریق یک برنامه تخصصی است که شامل دانش آموز و بخش تصویر و مرحله و نام بخش و همچنین ایمیل و محل اقامت، محل و تاریخ تولد کامل از اطلاعات دانش آموزان بر روی کارت است شماره تلفن با تنظیم تنظیمات نرم افزار توسط استاد به انتخاب نام از موضوع و تعداد ساعت برای دسترسی دانشجویان ممکن است به اتاق را از طریق کارت خود را از یک کارت خوان است که به زمان و کامپیوتر به ثبت و تاریخ دانش آموز مرتبط برای ورود به سخنرانی انجام می شود، و پس از آن Ahtsa است عدم B غیر دانشجویان حاضر به صورت خودکار توسط برنامه بودند، و هنگامی که غیبت بیش از یک درصد معینی از دانش آموز یک پیام به تلفن و آدرس ایمیل تلفن همراه خود را فرستاد تا او را اطلاع از غیبت او در هر مقاله. این رئیس جمهور بود از پروفسور دانشگاه دکتر مجید حمید مجید در سفر اخیر خود به تلاش های مؤسسه برکت کسانی که کار می کنند و موسسه Bimadp در این دستاورد، است که به دستاوردهای دیگر از موسسه اضافه ستود. اشاره های موجود این پروژه هر دو مهندس علی حسنین هادی و مهندس حسین هاشم زیدان و نظارت برنده معلم دستیار موسی ماشین حساب بیاثری و مرکز اطلاعات در رسمی موسسه

 

مدیر شیعه واک در واسط از موسسه بازدید می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 25/2/2019

 

 

  آقای رئیس موسسه استادیار دکتر مهدی فرحان، پسران خود را در دفتر خود، مدیر دکتر عبدالرحمان عبدالکریم رضا Aldbe از شیعه وقف در استان واسط دریافت کرده است. در آغاز این جلسه، که توسط دانشیار اداری دکتر احمد عبدالرزاق عبدالرضا آقای دین برگزار شد استقبال دکتر Aldbe و شادی خود را با سایت بازدید که در آن به طور فزاینده همکاری بین موسسه و نهادهای دولتی و در تمام زمینه که مردم این استان خدمت اصرار بیان می شود، در این نشست بودند، آنها نمایش بر امکان تکمیل رد و بدل ساخت یک مسجد بعد از این موسسه کار خود را متوقف، که به نرخ تکمیل بیش از 80 درصد و آمادگی موسسه برای ارائه تمام امکانات کامل ساخت و ساز خود رسیده است. در پایان این دیدار، آقای دین یک سپر برای حفظ یک نقشه از استاد از مدیر شیعه وقف در به رسمیت شناختن سفر خود ارائه کردن دیده می شد تا آنجا که آنها استقبال گرم و قدردانی است. این جلسه نیز توسط آقای ریاض محمود علی، رئیس بخش مهندسی موسسه حضور یافت.

 

کمیته پیگیری باشگاه دانشجویی موسسه باید با انجام معاینه بهداشتی سایت کار شروع به کار کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 24/2/2019

 

 

  آغاز پیگیری کمیته دانشجویی باشگاه در محل کار موسسه برای انجام معاینات پزشکی بر روی آب میوه های فروشگاه و شیرینی و دانشجویان باشگاه داشتن شده است از دست دادن آماده سازی مکان های مواد غذایی و ذخیره سازی مواد غذایی و همچنین پیگیری بهداشت و ایمنی مورد نیاز از بیماری های انتقالی است که باید توسط کارکنان در داخل باشگاه از طریق غربالگری سلامت برای آنها ارائه می شود و عمل از ترک حرفه از وزارت بهداشت و بیماریهای واگیر بخش واسط، کمیته همچنین ثبت و ضبط برخی مشاهدات و بررسی مواد اولیه برای تهیه وعده های غذایی در باشگاه و مطمئن شوید که دانش آموز از تاریخ یکپارچگی و حفظ مکان های مواد قیمت گذاری در داخل شیرینی فروشی تأکید شد و آب میوه و جلوگیری از فروش لوازم آرایشی و بهداشتی که در آن مواد به منظور حفظ ایمنی از دانش آموزان است. این کمیسیون توسط Deanship از موسسه های اداری متشکل از هر دستیار معلم سخنگوی باسیل سحر معلم دستیار قاسم Djaaol اوده و رسمی کمک های اولیه و تجهیزات آزمایشگاهی، آقای حسن عباس حسن، و همچنین به عنوان واحد حقوقی به منظور تسهیل رسمی حقوق بشر عدنان رشید تشکیل شد.

 

برای بحث در مورد نتایج در ترم اول سال تحصیلی 2018 - 2019 ریاست بخش فناوری فضایی در موسسه برگزار شد جلسه با دانش آموزان

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 24/2/2019

 

 

  ریاست اداره فن آوری فضایی در سمپوزیوم علمی آموزشی مؤسسه با دانش آموزان مرحله اول و دوم به بحث در مورد نتایج آزمایشات برای ترم اول 2018 برگزار شد - 2019، در این سمینار به بحث در مورد دلایل ناکامی برخی از دانش آموزان در برخی از افراد و چگونه آنها را به آدرس به عنوان آقای رئیس گروه، دکتر حسین حافظ ماهیت سوالات امتحان ارائه مطالعه مواد برای دانش آموزان و با بخش آموزش مورد بحث قرار گرفته و گوش دادن به پاسخ و پرسش از دانش آموزان در پایان این سمینار بودند بر نیاز را به پدر و مادر از دانش آموزانی که در سطح دانشگاهی شکست خورده و آنها را در مورد آنها توافق کردند و آنها را به طور جدی و سعی و کوشش در ترم دوم خواست.

 

رسمی موسسه آقای بخش رسانه درگیر چرخه تص (فیلمهای مونتاژ و کلیپ های ویدئویی) در دانشگاه فنی مرکزی

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 21/2/2019

 

 

 آقای محمد عبدالستار شرکت رسمی مسنجر بخش رسانه در موسسه (فیلمهای مونتاژ و کلیپ های ویدئویی) توسط وزارت اطلاعات و روابط عمومی را در ریاست جمهوری دانشگاه فنی مرکزی با همکاری دانشکده هنرهای کاربردی و با مشارکت کارکنان رسانه ها در تشکل های دانشگاه برگزار می شود. که توسط پروفسور دکتر عباس عبدالحسین Koech، رئیس دانشکده افتتاح شد و شامل دوره برنامه درسی، که به مدت پنج روز سخنرانی دکتر حکمت Baidhani مدیر هنری شهر مونتاژ بنیاد به طول انجامید توضیح مقدمه ای بر مفهوم مونتاژ از طریق ادراک بصری و نظریه طرف، و بحث در مورد اهداف مونتاژ هنر فنی و هنری، نقش و ماهیت کار عکاس در محل کار، همچنین شامل برنامه درسی از سخنرانی استاد علی قاسم در مورد اصول اولیه استفاده از والاتر از ویرایش نرم افزار Adobe و همچنین درک زبان مونتاژ و اجزای آن و چگونه آنها را در تجسم محتوای استفاده می شود و به دنبال درک مفهوم مونتاژ زیبایی، با یک توضیح کلی برای ادوبی برنامه برتر، والت او طبیعت کار از لیست برجسته ترین و برنامه ها با برنامه های عملی، و نحوه استفاده از Alavictat، انتقال، و Alkromh واقعیت مجازی متصل به آن را می دانستند. این بود که رئیس جمهور استاد دانشگاه جلسه سایت دکتر مجید حمید مجید همراه با دین از دانشکده هنرهای کاربردی و رئیس موسسه فنی بعقوبه و مدیر گروه اطلاعات و روابط عمومی در دانشگاه بازدید کرده و با شرکت کنندگان رسانه محترم تأیید در یک سخنرانی که نقش معاصر از رسانه بستگی به ارائه دریافت کننده با اطلاعات صدا ثابت و حقایق ملاقات که کمک به آنها برای تشکیل یک نظر صائب، که بدان معنی است که تنها هدف از رسانه اقناع از طریق اطلاعات است، حقایق، ارقام، آمار، و اهمیت روزافزون از نقش رسانه ها در دانشگاه ها به عنوان در بالای نردبان آموزشی و سطح مهم واقع خدمات Ssath نگران جامعه، آموزش دانش آموزان، و تحقیقات علمی، که در نظر گرفته آخرین پایگاه ارتباطات و ابزاری برای جستجو ادامه برای دانش جدید و خود دخالت در ساخت، ارزیابی و انتشار دانش به شیوه ای علمی سیستماتیک، و همچنین ارتباط دانشگاه از جمله در اطراف به عنوان یک سیستم باز را تحت تاثیر قرار است و توسط محیط خارجی است.

 

آقای رئیس موسسه در جلسه چهارم از بدن نظارت مطالعات شب در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 -2019 شرکت

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 21/2/2019

 

 

 آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در جلسه چهارم از بدن شرکت نظارت مطالعات شب در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 - 2019 و به ریاست آقای رئیس جمهور از دانشگاه پروفسور دکتر مجید حمید مجید و حضور دستیار علمی، اداری و رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات مربوط به تشکل های دانشگاه و تعدادی از مدیران بخش این قرار بود در جلسه به بحث در مورد پذیرش از بخش های علمی این طرح در دانشگاه ها و مؤسسات از دانشگاه مطالعه شب برای سال تحصیلی 2017-2018 و تعداد دانشجویان پذیرفته و برای سال 2018- 2019 برای دو مطالعه در صبح و عصر و همچنین بحث در مورد کاهش شهریه برای دانش آموزانی که مواد و مقالات شکست خورده، و کاهش شهریه ثبت نام برای تعدادی از موارد دانش آموزان با توجه به شرایط اجتماعی خود.

 

دو معلم از این موسسه در افتتاح اولین کنفرانس علمی بین المللی آکادمی آکادمی های دانشگاه های عراق در دانوک

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 19/2/2019

 

 

  Altdrician در موسسه آقای دانشیار رئیس اداری و امور مالی، دکتر احمد عبدالرزاق عبد رضا البکری و آقای رئیس تجزیه و تحلیل آسیب شناختی وزارت استادیار دکتر خالد یاسین Zughayyar Zamili در نخستین همایش بین المللی علمی از انجمن دانشگاهیان عراقی، که در کالج آموزش و پرورش عمومی در دانشگاه دهوک تحت شعار برگزار شد، شرکت (علوم انسانی و چشم انداز خالص نسبت به آموزش و آموزش و پرورش معاصر) و با مشارکت حدود دو صد محققان از عراق و تعدادی از کشورهای عربی از جمله سودان، مصر، عمان، سوریه، فلسطین و اردن، و همچنین به عنوان مشارکت محققان از استرالیا، در کنفرانس متر بود بحث بیش از 300 مقاله علمی در شرایط مرجع برای علوم انسانی و علوم خالص علوم تربیتی و روانی از طریق کارگاه ها و سمینارها گره در حوزه تخصص. مشارکت دکتر باکری در کنفرانسی و دکتر زامیلی به عنوان گزارشگر در جلسات محور پزشکی شرکت داشت. در پایان کنفرانس، گواهی ها به شرکت کنندگان توزیع شد.

 

آقای رئیس جمهور از دانشگاه فنی مرکزی در سفر خود به موسسه موسسه کوت رشد در روز بعد از من با کار مداوم زده شد و بازدید از تمام پروژه های جدید را باز کرد و از پیشگامان

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 19/2/2019

 

 

ما در بعد از ظهر دوشنبه بازدید، مربوط به 18/2/2019 موسسه آقای رئیس جمهور از دانشگاه مرکزی فنی پروفسور دکتر مجید حمید مجید توسط آقای دین دکتر مهدی ساختار فرحان و آقایان، دستیاران علمی و اجرایی و امور دانشجویی و تعدادی از روسای ادارات علمی دریافت کرده بود، و به محض ورود، رئیس جمهور از دانشگاه تور اسمبلر شامل FAYHAA و ایمان برای دانش آموزان مسکن و در جریان خدمات ارائه شده و در سن کمپین کامپایلر شاهد ستایش از تلاش های دین در کارهای عادی و روزمره، بهداشت و بخش تداوم و پیگیری و تشکر و قدردانی برای مدیران و سرپرستان کامپایلر. تور شامل باز کردن از نقاشی دیواری به نمایندگی از موسسه در آغاز خیابان اصلی به درب از نمایش داده شد اصلی از کاشی کربلایی ساخته شده بود، به عنوان آقای رییس جمهور افتتاح سیستم های خورشیدی موجود حسابداری Baksma و سلامت جامعه، ستایش از تلاش های آقای دین و تیم است که کار می کند و توسعه تمدن در نظر گرفته، که SBLC حال حاضر و ابراز تحسین خود را برای کار کارگران Mgesa برای برقراری ارتباط آنها را به تمام راهروها از موسسه انرژی خورشیدی. سالن حاکمیت هوشمند واقع در بخش تکنیک های الکتریکی نیز از طریق یک کارت خوان مغناطیسی با کار از چیزهایی که برنامه فناوری اینترنت (IOT) آشنا بازدید و اجرای تمام دستگاه های سالن از طریق اینترنت، ساخت، ابراز تحسین خود را برای سیستم و آرزو را به در تمام تشکل های دانشگاه استفاده شود. پس از آن، آقای رئیس جمهور از دانشگاه آزمایشگاه بازدید و کارگاه های آموزشی با ماشین از (CNC) که در داخل واحد و تلاش های خود است که اولین ماشین ساخته شده از این نوع در داخل یکی از دانشگاه تشکل به عنوان رئیس جمهور از دانشگاه تحسین خود را بیان این دستاورد، همه پرداختن تولید شده آشنا (موسسه کوت رشد در بعد از روز و من با ادامه کار خود را زده بود و هر بار مراجعه باز پروژه های جدید و پیشگام) کارکنان Muaza از مهندسان جوان گازر بهترین خود را برای پشتیبانی محصول عراق و همچنین تجدید حیات اقتصاد عراق و به برجسته انرژی از جوانان و تاکید کرد که این دانشگاه باید تمام Maittalbh اقتصاد عراق تولید به دلیل جوانان ما دارای پتانسیل پربار ضروری است که ما سرمایه گذاری پس از دولت شکست خورده به توجه به فارغ التحصیلان دانش آموزان و بهترین فنی موسسه کوت، که در راهنمای و آوردن فارغ التحصیلان جوان همان به تصویب رسید و آنها شده اند تولید پروژه های مختلف، از جمله دستگاه از (CNC) در لطف پیشرفت و قدردانی به تیم مسئول کار تولید کننده دستگاه. سپس آقای رئیس جمهور ایستگاه های گاز محیط زیست مرتبط است که به تازگی در موسسه ساخته شده بود و تلاش های کسانی که آن را ساخته شده آن را به عنوان در نظر گرفته بزرگترین و جدیدترین گیاهی مورد استفاده در یکی از تشکل های خواستار دانش آموزان فارغ التحصیل دانشگاه را به استفاده از آنها در تحقیقات خود ستایش بازدید کردند.

 

تعدادی از معلمان مؤسسه فنی / KUT در کارگاه بین المللی مهارت های نوشتن فنی در دانشگاه تهران شرکت می کنند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 17/2/2019

 

 

از اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی در عراق و دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از معلمان شرکت کننده در این موسسه، قبلا استاد دیژلا مهدی محمود النجار و استادیار جاسم کشیش زوید و استادیار Iyad حاج عبدالربی از اداره حسابداری و دستیار معلم ماروا آموزش تامر علی در بخش تکنیک های کارگاه بین المللی تحت عنوان «مهارت های نوشتن فنی» که توسط دانشگاه تهران با حضور تعدادی از آکادمی های عراقی از کالج ها و موسسات دانشگاه های عراق برگزار شد. برنامه درسی کارگاه آموزشی شامل سخنرانی در مورد چگونگی نوشتن تحقیق، پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه های دکتر به زبان انگلیسی بود. در انتهای کارگاه سه روزه، گواهی های مشارکت برای شرکت کنندگان توزیع شد .

 

تعدادی از معلمان مؤسسه فنی / KUT در کارگاه بین المللی مهارت های نوشتن فنی در دانشگاه تهران شرکت می کنند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 17/2/2019

 

 

از اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی در عراق و دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از معلمان شرکت کننده در این موسسه، قبلا استاد دیژلا مهدی محمود النجار و استادیار جاسم کشیش زوید و استادیار Iyad حاج عبدالربی از اداره حسابداری و دستیار معلم ماروا آموزش تامر علی در بخش تکنیک های کارگاه بین المللی تحت عنوان «مهارت های نوشتن فنی» که توسط دانشگاه تهران با حضور تعدادی از آکادمی های عراقی از کالج ها و موسسات دانشگاه های عراق برگزار شد. برنامه درسی کارگاه آموزشی شامل سخنرانی در مورد چگونگی نوشتن تحقیق، پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه های دکتر به زبان انگلیسی بود. در انتهای کارگاه سه روزه، گواهی های مشارکت برای شرکت کنندگان توزیع شد .

 

آقای رئیس گروه مهندسی برق در موسسه نامه ای از افتخاری از رییس دانشگاه فناوری مرکزی دریافت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 17/2/2019

 

 

دکتر راد فرهود جیزب ، رئیس بخش تکنیک های الکتریکی در موسسه، نامه ای از تشکر و قدردانی رئیس جمهور از دانشگاه فنی مرکزی، دکتر مجید هامید Majeed ، به رسمیت شناختن تلاش های علمی برجسته او، که در تحقیقات بیشتر در مورد پیشرفت علمی مورد نیاز است. این اطمینان و استقامت را تایید می کند. و قدردانی او از این تلاش های علمی و تمایل او به دادن و پیشرفت به بالاترین سطوح علمی است .

 

یکی از معلمان این موسسه در مبارزات هفته تمیز برای دولت محلی واسط شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 14/2/2019

 

 

به خاطر زیبایی ترین و زیباترین شعار راه اندازی شده توسط دولت محلی در واسط در کمپاین (تمیز کردن هفته) با مشارکت والدین و تیم های داوطلب و سازمان های جامعه مدنی و ادارات دولتی، از جمله موسسه با مشارکت آموزش دستیار در گروه نقشه برداری فناوری استادیار عواد علی Sahr در تلاش مهندسی نظارت بر منطقه شایستگی در شهرستان کوت، که شامل حضور تیم های تمیز کردن از کارکنان اداره واسط فاضلاب برای شناسایی محل نگهداری باقی مانده انباشته از کار قبلی و روند بلند کردن و برداشتن. اعضای کمپانی مهندسی سپاسگزار و قدردانی خود را به معلم تضمین کردند که سهم خود را در این زمینه برای کمپین و دفع مؤسسه که نماینده سرپرست دکتر مهدی فرحان برای قصد فعالانه در کار داوطلبانه دولت واسط محلی برای زیباترین و پاکیزه ترین فعالیت ها شرکت می کند. لازم به ذکر است که تمام اعضای تیم مهندسی شرکت کننده در این کمپین دارای مدرک لیسانس و دیپلم هستند. آنها فارغ التحصیل موسسه ما هستند و تمام عشق و قدردانی آن را تحمل می کنند .

 

تعدادی از کارکنان گروه تکنیک های فضایی در موسسه یک کمپین تعمیر و نگهداری برای دستگاه های آزمایشگاهی تصویربرداری در بخش انجام می دهند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 14/2/2019

 

 

در آماده سازی برای ترم دوم و خود کمک، تحت نظارت رئیس بخش، دکتر حسین حافظ حمشی، تعدادی از کارکنان بخش تکنیک های نظرسنجی تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی تصویربرداری در بخش برنامه برنامه تعمیر و نگهداری دوره ای و کالیبراسیون مطابق با استانداردهای آزمایشگاه GLP تهیه شده توسط وزارت راه اندازی شد ایمنی دستگاه ها را حفظ کنید و زندگی را گسترش دهید و هزینه های تجدید را تامین کنید و ستایشگر برادری دکتر مهدی فرحان ، قصد کار کسانی که تلاش های آنها را برانگیخت، موفقیت و موفقیت خود را در خدمت مؤسسه خود و محبوب آنها در عراق به دست آوردند. مبارزین مهندس هستند. علی حسین آلوان ، آقای محمد قاسم محسن و آقای مرتضی عباس Mahhal .

 

مهندس عبدالسلام یعقوب یک نامه از قدردانی و قدردانی رییس دانشگاه فنی مرکزی دریافت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 13/2/2019

 

 

مهندس عبدالسلام یكوب ابراهیم، ​​عضو بخش آزمایشگاه ها و آزمایشگاه ها در موسسه، نامه ای از قدردانی و قدردانی رییس دانشگاه فنی دانشگاه را دریافت كرد. مجید هامید مجید ، به رسمیت شناختن تلاش های برجسته اش و کار برجسته در تعمیر ستون های انتقال قدرت از موسسه. به علت طوفان، علیرغم مشکلات و مشکلات موجود در فرایند نگهداری، ابراز تشکر و قدردانی از تلاش های صادقانه او، آرزوی او برای ادامه مصالحه و ادامه دادن سهم قابل ملاحظۀ به افزایش کشور عزیزمان ما .

 

رئیس بخش مهندسی مکانیک مؤسسه در یک کارگاه آموزشی "آموزش و پرورش معادن و فاضلاب" در دانشگاه فنی مرکزی شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه، 11/2/2019

 

 

آقای حیدر عبد الخالق خضیر آل الوان، رئیس تکنیک های مکانیک در موسسه، در کارگاه آموزشی "معدن و آموزش و پرورش فاضلاب" در همکاری با یک تیم تخصصی از جمعیت هلال احمر عراق برگزار شده توسط وزارت فعالیتهای دانشجویی از دانشگاه فنی مرکزی شرکت کردند. این کارگاه آموزشی با هدف بالا بردن آگاهی و ترویج رفتارهای خوب، کاهش تلفات، مرگ و آسیب ناشی از ماین ها و بقایای انفجاری جنگ در فضاهای ناشناخته و باز در معرض خطر را به حداقل می رساند. برنامه درسی کارگاه شامل تعریف ایجاد انجمن هلال احمر بین المللی، اهداف آن و ماهیت کار آن و سخنرانی مقدماتی درباره آسیب های ناشی از انفجار معادن و بقایای جنگ از انفجار بمب ها و بمب های منفجره بود نیاز به برقراری ارتباط و ارتباط بین افراد مسئول، کارشناسان و رسانه ها. مهمات انفجاری، تفنگ غیر انفجاری، که در آن معادن واقع شده است، مناطق خطرناکی که به آنها هشدار داده می شود، علائم هشدار دهنده، ایمنی، ایمنی و خطر .

 

انحلال موسسه فنی شروع به ساختن سیستم تولید انرژی پایدار و سازگار با محیط زیست و تولید بیوگاز (گاز زیستی )

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه، 11/2/2019

 

 

دبیرخانه مؤسسه، برای اولین بار از مرحله توسعه ساخت و ساز ساختمان، به منظور جلوگیری از توسعه جهان، به خصوص در زمینه تولید انرژی و پس از ساخت سلول های خورشیدی برای کمک به برق در بخش های سلامت و حسابداری جامعه، سیستم تولید بیو گاز، موسسه، دکتر مهدی فرحان ، که در ارائه تمام امکانات مورد نیاز این پروژه با ایجاد مکان مناسب برای او به عنوان تخمگذار کف سیستم و ساخت پایگاه هایی که مخازن حمل می شود، بخش های داخلی اولین گام است با گاز محصول A این سیستم تامین می شود. لازم به ذکر است که این پروژه پس از یک مطالعه توسط کمیته ای که برای این منظور تهیه شده و وجود امکانات از طریق در دسترس بودن زیرساخت ها و مناطق گسترده و وجود رشته های مختلف علمی، به خصوص تخصص مهندسی شیمی و مهندسی تولید و جوش و حضور اتلاف زباله های مختلف توسط بازمانده قتل عام مؤسسه و همچنین زباله های حیوانی و مرغداری و گیاهان و علف های هرز و به عنوان مواد اولیه اولیه در فرآیند تولید، باعث ایجاد و نصب سیستم در ساخت مؤسسه درصد موفقیت در کار حدود 70٪ است .

 

بخش علمی این موسسه دوره ای در بنیاد برقی برای بیکار است

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 10/2/2019

 

 

در طرح آموزشی برای سال تحصیلی جاری با همکاری وزارت تکنیک های برق در موسسه دوره بخش علمی تحت عنوان (برق) برای فارغ التحصیلان بیکار این موسسه و سایر اقشار جامعه، که به طول انجامید به مدت پنج روز شامل تئوری برنامه درسی و درس های عملی در انواع نصب و راه اندازی برق شامل جلسه Tasissat سازماندهی که شامل ایجاد یک راه روشنایی و استقرار صلح و استقرار روشنایی و نقطه فن و ایجاد زنگ و همچنین تعریف و رعایت اقدامات احتیاطی برای در طول کار گرفته شود. این دوره تعامل و تحسین دانش آموزان را جلب کرد و آنها را برای کار در بخش خصوصی آماده کرد.

 

بخش علمی این موسسه دوره ای در بنیاد برقی برای بیکار است

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 10/2/2019

 

 

در طرح آموزشی برای سال تحصیلی جاری با همکاری وزارت تکنیک های برق در موسسه دوره بخش علمی تحت عنوان (برق) برای فارغ التحصیلان بیکار این موسسه و سایر اقشار جامعه، که به طول انجامید به مدت پنج روز شامل تئوری برنامه درسی و درس های عملی در انواع نصب و راه اندازی برق شامل جلسه Tasissat سازماندهی که شامل ایجاد یک راه روشنایی و استقرار صلح و استقرار روشنایی و نقطه فن و ایجاد زنگ و همچنین تعریف و رعایت اقدامات احتیاطی برای در طول کار گرفته شود. این دوره تعامل و تحسین دانش آموزان را جلب کرد و آنها را برای کار در بخش خصوصی آماده کرد.

 

موسسه Deanship یک دوره آموزشی برای کارکنان بخش های داخلی تحت عنوان (مهارت های چرخه برای مقابله با گروه ها داخلی دانش آموزان) مورد بررسی قرار

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 6/2/2019

 

 

برای افزایش مهارت رهبری و مدیریت عملکرد و نحوه برخورد با دیگران سازماندهی شده توسط Deanship از موسسه و یک دوره آموزشی دو روزه برای ناظران FAYHAA محوطه دانش آموزان از وحدت بخش های داخلی تحت عنوان (برخورد با گروه ها داخلی مهارت های دانش آموزان)، تعدیل توسط استادیار علا حسین عمران، معاونت امور دانشجویی و پژوهشگر اجتماعی مربی تیم پیچیده انسانی توسعه، آقای عمار سلمان رحیم و شامل در برنامه درسی دوره از سخنرانی و مدیریت گفت و گو اقناع و ارتباطات هنر و مهارت های فردی در محیط کار و همچنین نحوه مدیریت تیم با توجه به چشم انداز مدرن رهبری، و اطمینان حاصل شود Menha خطاب به کنترل مسکن در بخش های داخلی و دستورالعمل نظم و انضباط از دانشجویان حقوق.

 

تیم از انرژی خورشیدی در موسسه ادامه نصب از گروه دوم از سلول های سیستم، و آقای دین بر کار و برکت کسانی که اجرا

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 6/2/2019

 

 

همگام با توسعه علمی، به منظور کاهش بار بر روی سیستم اصلی برق در موسسه پس از اتمام نصب و راه اندازی سیستم برای اولین بار از سلول های خورشیدی وزارت بهداشت و درمان آزمایشگاه جامعه خورشیدی نیروی کار انرژی آغاز شد در موسسه افتتاح سیستم دوم از سلول ها به نفع بخش حسابداری تحت نظارت مستقیم و روزانه پس از این با آقای دین دکتر ساختار مهدی فرحان، که متشکل از (96) نوع سلول (ترکیبی 10KW سیستم Solw 3PH) ظرفیت عملیاتی (40kw - 3PH) به عنوان پانل های از نوع (370W Jinko مونو) سومین شرکت در جهان در صنعت سلول های خورشیدی مورد استفاده قرار گرفت و است. این آقای دین پارک است در هنگام بازدید از تیم سایت کار سیستم ستایش برای این دستاورد، است که به دیگر دستاوردهای این موسسه افزود: اشاره به این که سیستم های دیگر خواهد شد متوالی تولید پوشش بسیاری از بخش های مؤسسه است.

 

آقای رئیس موسسه و دیدار با مدیران و سرپرستان اسمبلر ایمان دانشجویان مسکن در موسسه

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 4 فوریه 2019

 

 

در حضور آقای دانشیار رئیس امور دانشجویی استادیار علا حسین عمران، آقای دین دکتر مهدی فرحان با ساختار مدیران و سرپرستان اسمبلر FAYHAA و ایمان برای دانش آموزان مسکن در موسسه ملاقات نمود، و در این نشست به بحث کار از ایجاد بخش برنامه ریزی در طول تعطیلات نوروزی و پیگیری خدمات در بخش به دانش آموزان و دانشجویان ارائه شده با تاکید بر روی رسیدگی به شکایت از دانش آموزان و ارائه راه حل برای آنها و غلبه بر تمام موانع است که شما ممکن است روبرو و دانشجویان حسابداری که با بخش اموال رشوه دادن به دلیل آن را به همه تعلق دارد، در این نشست مورد بحث قرار گرفت، وظایف سرپرست در داخل محوطه از طریق پیگیری به رفتار دانش آموزان و پاکیزگی گرم درک و اقدامات در مورد شرایط پزشکی و Asaaffha در اسرع وقت. در پایان جلسه، بحث بین شرکتکنندگان و نظرات آنها آغاز شد و پیشنهادات شنیده شد و مسائل مطرح شد روشن شد. در این جلسه آقای علی سلام کشکول وزیر FAYHAA دانشجویان مجتمع مسکونی و مسکن خانم شیما عزیز جابر آمنه ترکیب ایمان دانش آموزان حضور داشتند.

 

دبیر این موسسه در جلسه پنجم اولین کنفرانس علمی برای توسعه تخصص های مهندسی شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 31/1/2019

 

 

ساختار آقای دین دکتر مهدی فرحان در جلسه پنجم از اولین همایش علمی رشته های مهندسی، که در ناتوانی فناوری موسسه بغداد برگزار شد، به رهبری دکتر مجید حمید مجید رئیس دانشگاه فنی مرکزی، که در آغاز سخنرانی خود تایید کرد که مطالعات تحقیقاتی و مقالات کار ارائه شده به در طرح های مربوطه از ارزش این کنفرانس جمع آوری شرکت در یک مطالعه، نه هر مطالعه به طور جداگانه و رسیدگی به منفی و مشکلاتی که همراه روند آموزشی و آموزش و بیرون آمدن با توصیه ها و راه حل های عملی است که می تواند در کالج ها و موسسات از دانشگاه به ویژه برای رشته های مهندسی استفاده می شود، بود در جلسه مورد بحث تعدادی از آدرس و مسیرهای ام مطالعات تحقیقاتی Doat و مقالات کار در این کنفرانس ارائه و صورت تمام ارائه می دهد که نسبت به تشخیص و درمان از پرونده ها در نظر گرفته شود به عنوان یک مورد عمومی است خاص، مانند دلایل بی میلی به دور ماندن از تحصیل و مهندسی، پذیرش و نشت در رشته های مهندسی و تعمیق سمت عملی یا مطالعات توسعه، ادغام و لغو و یا اضافه کردن و یا گسترش در رشته های مهندسی است که در حال حاضر در دانشگاه ها و مؤسسات از سیستم دانشگاه یا توسعه نرم افزار دوره و یا صاحبان آموزش، رشته های مهندسی فنی و اداری و یا آموزش سیستماتیک و تابستان و ارتباط آن به دولت و بخش خصوصی، و یا چگونه به برقراری ارتباط با دانش آموختگان و امکان قرارداد وجود داشته باشد کنفرانس برای آنها در آینده و دیگر موضوعات و پیشنهادات ساخته شده توسط اعضای کمیته مقدماتی، هر یک با توجه به صلاحیت و شایستگی های مهندسی، همچنین در مورد مسائل که در بستر های نرم افزاری برای جلسه شدند مورد بحث و با توصیه هایی برای موفقیت کنفرانس آمد و تعمیق به نفع اهمیت است که برای دانشگاه و وزارت جامعه است. در این جلسه تعدادی از آقایان رؤسای دانشکده ها و موسسات دانشگاه و اعضای خودشان کمیته مقدماتی برای کمیته های کنفرانس و رسانه ها و کمیته هماهنگی کنفرانس حضور داشتند. لازم به ذکر است که این کنفرانس اولین در نوع خود در رشته های مهندسی میزبانی شده توسط دانشگاه فنی مرکزی، که امیدوارم در پایان ماه آوریل آینده 2019 در موسسه توانبخشی تکنولوژی در بعقوبه برگزار خواهد شد است..

 

دبیر این موسسه در جلسه پنجم اولین کنفرانس علمی برای توسعه تخصص های مهندسی شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 31/1/2019

 

 

ساختار آقای دین دکتر مهدی فرحان در جلسه پنجم از اولین همایش علمی رشته های مهندسی، که در ناتوانی فناوری موسسه بغداد برگزار شد، به رهبری دکتر مجید حمید مجید رئیس دانشگاه فنی مرکزی، که در آغاز سخنرانی خود تایید کرد که مطالعات تحقیقاتی و مقالات کار ارائه شده به در طرح های مربوطه از ارزش این کنفرانس جمع آوری شرکت در یک مطالعه، نه هر مطالعه به طور جداگانه و رسیدگی به منفی و مشکلاتی که همراه روند آموزشی و آموزش و بیرون آمدن با توصیه ها و راه حل های عملی است که می تواند در کالج ها و موسسات از دانشگاه به ویژه برای رشته های مهندسی استفاده می شود، بود در جلسه مورد بحث تعدادی از آدرس و مسیرهای ام مطالعات تحقیقاتی Doat و مقالات کار در این کنفرانس ارائه و صورت تمام ارائه می دهد که نسبت به تشخیص و درمان از پرونده ها در نظر گرفته شود به عنوان یک مورد عمومی است خاص، مانند دلایل بی میلی به دور ماندن از تحصیل و مهندسی، پذیرش و نشت در رشته های مهندسی و تعمیق سمت عملی یا مطالعات توسعه، ادغام و لغو و یا اضافه کردن و یا گسترش در رشته های مهندسی است که در حال حاضر در دانشگاه ها و مؤسسات از سیستم دانشگاه یا توسعه نرم افزار دوره و یا صاحبان آموزش، رشته های مهندسی فنی و اداری و یا آموزش سیستماتیک و تابستان و ارتباط آن به دولت و بخش خصوصی، و یا چگونه به برقراری ارتباط با دانش آموختگان و امکان قرارداد وجود داشته باشد کنفرانس برای آنها در آینده و دیگر موضوعات و پیشنهادات ساخته شده توسط اعضای کمیته مقدماتی، هر یک با توجه به صلاحیت و شایستگی های مهندسی، همچنین در مورد مسائل که در بستر های نرم افزاری برای جلسه شدند مورد بحث و با توصیه هایی برای موفقیت کنفرانس آمد و تعمیق به نفع اهمیت است که برای دانشگاه و وزارت جامعه است. در این جلسه تعدادی از آقایان رؤسای دانشکده ها و موسسات دانشگاه و اعضای خودشان کمیته مقدماتی برای کمیته های کنفرانس و رسانه ها و کمیته هماهنگی کنفرانس حضور داشتند. لازم به ذکر است که این کنفرانس اولین در نوع خود در رشته های مهندسی میزبانی شده توسط دانشگاه فنی مرکزی، که امیدوارم در پایان ماه آوریل آینده 2019 در موسسه توانبخشی تکنولوژی در بعقوبه برگزار خواهد شد است..

 

آقای رئیس موسسه و دیدار با مدیران و سرپرستان اسمبلر ایمان دانشجویان مسکن در موسسه

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 30/1/2019

 

 

در حضور دکتر امیره Mrebe سار Fadhli، رئیس بخش سلامت و بهداشت جامعه در موسسه با دستیار معلم عضو روا کامل عبد تیم با کیفیت انجمن در مقامات موسسه آزمایشگاه در بخش ملاقات نمود، در این نشست بود، یادداشت بررسی کمیته وزارتی ویژه برای پیگیری کیفیت آزمایشگاهی و کار بر روی تکمیل اختصاص داده به منظور بهبود استانداردهای که در آن کیفیت و فرم خود را مورد بحث و استفاده از روش رویه برای اجرای آنها با توجه به دستورالعمل های دریافت شده از وزارت، و در پایان این نشست، رئیس بخش بیان تشکر و قدردانی خود را برای مقامات آزمایشگاهی در اشتیاق خود و تلاش خود را به آزمایشگاه خود را در یک آزمایشگاه کیفیت مورد نیاز برای رسیدن به حامل مجوز رسمی دانشگاهی و کیفیت آموزش در آنها است. g.

 

. گروه بهداشت عمومی در موسسه دوره ای (توانبخشی ریوی و ریه)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 29/1/2019

 

 

در طرح های آموزشی خود را برای سال تحصیلی 2018 - 2019 و در همکاری با بخش علمی گروه بهداشت جامعه در موسسه یک دوره آموزشی تحت عنوان (احیای قلبی ریوی و) با مشارکت تعدادی از کارکنان موسسه سازمان یافته است. و اطمینان حاصل شود که جلسه بستر های نرم افزاری، که به مدت پنج روز از سخنرانی نظری و فرایند محور در تعریف CPR بهبود به طول انجامید، یک اورژانس روند آمبولانس توسط aider فرد انجام شده است و به صورت دستی در تلاش انجام شده برای حفظ عملکرد مغز دست نخورده تا اقدامات بیشتری را برای بازگرداندن گردش خون خود به خودی و تنفس به نجات زندگی یک فرد مبتلا به سکته مغزی حمله قلبی و روند بهبود با توجه aider که در آن به دو برداشت اولیه از احیا پیشرفته، اولین فرایند کمک از احیای قلبی و ریوی تلاش برای حرکت گردش خون با فشار بر روی عضله قلب از خارج است تقسیم متفاوت (با کلیک بر روی قفسه سینه) تا خون حرکت می کند تا آینده وجود دارد تبدیل به یک چرخه خونین بدوی به اندازه کافی تا از ورود تیم پزشکی حرفه ای، به عنوان جلسه بستر های نرم افزاری شامل اهداف احیا ریوی و در تلاش است تا خونی کوچک می تواند سلول های مغز را از آسیب کامل از هر مرگ مغزی ذخیره به عنوان شناخته شده است که مغز اگر شما خون خود را قطع برای یک دوره 4 دقیقه چرخه، سلول های آن شروع به مردن می کنند و نمی توانند بهبود پیدا کنند. آنها همچنین در مورد مراحل CPR و نیاز به احیای قلبی ریوی و احیاء قلبی ریوی از طریق یک عملیات کمک های اولیه، یک تابع از هر فرد در نزدیکی بیمار است، نه تابع از تیم پزشکی محتوای پروتئین است که به پل دوره زمانی تا از ورود تیم پزشکی است که آن را به بیمار است که اگر بهبودی بلافاصله آغاز نگردد، سلول های مغز طی 10 دقیقه شروع به رشد غیر مستقیم (مرگ) می کنند. کاربردهای عملی احیای ریه و ریوی در این دوره انجام شد، که متضمن تعامل کارآموزان بود.

 

مربی بسته در مؤسسه مسابقات لیگ زندانیان عراق با پنج بازیکن فوتبال برگزار می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 28/1/2019

 

 

در فعالیت های فعالیت های دانش آموز بخش از موسسه و اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی و ریاست از زندانیان سیاسی در واسط بازی پنج زندانیان لیگ فوتبال بنیاد در عراق انجام شد در سالن ورزشی بسته در موسسه هم بین دو زندانی سیاسی اداره در واسط و یک تیم از زندانیان سیاسی اداره در استان به ارمغان آورد داری قار، که پیروزی آخرین (7 - 4) را به پایان رساند. این دیدار از مدیر کل اداری و مالی وزارت نهاد زندانیان سیاسی حضور داشتند، آقای زیدان خلف جابر و آقای عبدالکریم جاسم عبد مدیر اداره زندانیان واسط، که تشکر و قدردانی خود را به Deanship از موسسه های ساختار آقای دین دکتر مهدی فرحان برای همکاری با بنیاد در ایجاد این بازی نشان بیان شده است.

 

2019 - آقای رئیس موسسه در پنجمین نشست شورای مرکزی دانشگاه فنی برای سال تحصیلی 2018 شرکت کردند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 28/1/2019

 

 

آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در جلسه پنجم از دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی شرکت کردند 2018 -2019 که گره در موسسه توانبخشی مدیریت رصافه، به ریاست آقای رئیس پروفسور دکتر مجید حمید مجید و در حضور پروفسور دکتر فرید مجید عبدل دستیار علمی رئیس جمهور از دانشگاه استادیار دکتر Rkae خالد عبدالجبار دستیار مالی و اداری به رئیس دانشگاه و رؤسای ها و دانشکده از موسسات دانشگاه سازند، و نمایندگان از کار وزارتخانه ها و خودشان درست در شورای کارشناسان و آقایان، به عنوان خودشان میزبان اعضای هیئت مدیره رصافه موسسه. در آغاز این نشست، آقای رئیس جمهور از شرکت کنندگان استقبال و تشکر و قدردانی خود را به موسسه مدیریت میزبانی شورای و کار از جلسه شروع به افتخار خانم بتول جعفر علی رئیس سابق موسسه توسط شورای در به رسمیت شناختن خدمات ارائه شده از سوی رهبری از موسسه برای مدت زمان در نظر گرفتن Deanship از موسسه، و پس از آن شورای گوش به دستورات رئیس جمهور از دانشگاه گسترش در این دوره فشرده برای دانش آموزان تحت پوشش این سیستم حمل و نقل و پیگیری سخنرانی است که آنها را با رؤسای و سر گروه را دریافت خواهد کرد و همچنین ارائه اریتماتوی کامل ترم دوم، به عنوان چهره از مسئله حق حاکمیت، رؤسای از انرژی خورشیدی و نیاز به از محله بهره مند امیدوارم یک هشتم در پایان این سال به 1 مگاوات جایگزین برای برق ملی به عنوان انرژی می رسد. پس از این فیلم ارائه در مورد موسسه خطاب به برجسته دستاوردها و اقدامات شاهد توسط وزارتخانه ها و راهروها از موسسه، و سپس به دنبال آن پاراگراف ارائه دستور کار شورا که در آن این که توسعه بخش اولیه مطالعات علمی در دانشگاه ها و مؤسسات دانشگاه و معرفی مطالعات شب و برنامه های تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی 2019 - 2020 توسط آقای معاون .پس از علمی که آقای اسامه انمار عبدالامیر، مدیر گروه منابع انسانی در مطالعه دانشگاه در پایان ارتباط عملکردی از اعضای این دانشگاه را برای برنامه ریزی نیاز به همگام با تغییرات و دستیابی به اهداف و مقاصد. و سپس مشاهده موضوع علمی تمام وقت برای یک روز بر اساس تعداد درخواست های ارائه شده توسط دستیار تدریس در دانشگاه آقای اعلمی، که حضور تعدادی از دستورالعمل خواستار به دست آوردن تعهد تمام وقت به این کار، انتشار مهم ترین تحقیق در طول سال در تمام وقت ظروف جهانی اسکوپوس توضیح داد. به دنبال ارائه گزارش سالانه از فعالیت های آموزشی در دانشگاه برای یک دوره از 2017/01/09 تا 2031/8/2018 توسط استادیار سها نعمان رشید، مدیر مرکز برای دانشگاه آموزش مداوم که اجرای برنامه 272 آموزش در دوره Almzkorh.otkdm استادیار علا نشان داد عبدالطیف تشکر شده مدیر گروه دانشگاه امور دانشجویی مقاله کار شامل اولین دانشجویان محاسبه ساز و از دانشگاه و کالج ها و موسسات و همچنین کنترل سفارشات دانشگاه برای توالی از فارغ التحصیلان صادر شده برای مقاصد استخدام و پذیرش مطالعات A'ea.ostma شورای به پیشنهاد ارائه شده توسط موسسه برای تهیه مربیان فنی در برنامه های آموزشی گوگل کلاس اتاق و استفاده از مزایای فن آوری در زمینه اجرای محیط های آموزشی است که بسیاری از ویژگی های دانش آموزان و کارکنان آموزشی فراهم می کند، شده است اجرای برنامه های موجود در بازی بازار مناسب برای هر دو اندروید و iOS مربیان در آماده سازی موسسه است. نیز در این جلسه، در طول دوره از موضوع از الگوی کنفرانس ها، سمینارها و کنفرانس های دانشجویی برنامه ریزی شده برای این سال تحصیلی خطاب و توسط اعضای برای اطمینان از اجرای کلی .otkdm آن فنی موسسه پزشکی بغداد، یک مطالعه بر روی توسعه واحد به اوتیسم در تشخیص علل اوتیسم استفاده می شود و بالا بردن آگاهی از این مفهوم و آگاهی از روش های تشخیص زود هنگام مورد بحث قرار گرفت در مورد این بیماری و برای شناسایی برنامه ها برای آموزش کودکان مبتلا به پاراگراف Bh.ccant مطالعه دیگری ارائه شده توسط دکتر حیدر مهدی باقر، مدیر دانشگاه کارگاه تضمین کیفیت بر ایجاد ظرفیت از ارائه دهندگان از آموزش با کیفیت و خدمات آموزشی که اطمینان حاصل شود تعلیمات تخنیکی و مسلکی حرفه ای Ni در Alarac.ovi پایان این نشست، خودشان اعضای هیئت مدیره موسسه رصافه برخی توسعه قابلیت های بخش های علمی و برخی از مسائل اداری است که در جهت منافع عمومی هستند و تبدیل ایده های تشکر شده آقای رئیس جمهور دوباره موسسه Deanship و Tdresen، تکنسین ها، مدیران و دانش آموزان برای پذیرش گرم و میزبانی این نشست، که مایل برای همه موفقیت ها و بازپرداخت ..

 

مؤسسه فناوری اطلاعات و فن آوری اطلاعات در یک کارگاه آموزشی در مرکز آموزش مداوم در مورد "فعال سازی یادگیری الکترونیکی" شرکت می کند.

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 27/1/2019

 

 

او دستیار برنده معلم موسی ماشین حساب بیاثری و مرکز اطلاعات در رسمی موسسه در کارگاه های میزبانی شده توسط مرکز آموزش مداوم در دانشگاه فنی مرکزی تحت عنوان (فعال سازی آموزش الکترونیکی) با مشارکت مقامات مراکز ماشین حساب در شکل بندی های مرجع دانشگاه به دستورات رئیس جمهور از دانشگاه پروفسور دکتر مجید حمید مجید به همه شرکت تشکل های دانشگاه برای توسعه الکترونیکی، ارائه سخنرانی ها و فعال سازی یادگیری الکترونیکی، که تمرکز اصلی آینده آموزش پیشرفته است، در دسترس هستند. این کارگاه برنامه درسی گنجانده شده است، که بیش از دو روز به طول انجامید، یک سخنرانی در به کارگیری از سخنرانی کوتاه در وب سایت رسمی این دانشگاه و استفاده از مدرن و ساز و روش های رسمی پروفسور دکتر نصری صالح محمد آموزش الکترونیکی واحد در ریاست جمهوری از دانشگاه و یک سخنرانی توسط یک معلم پیشرفته، دکتر بکر مثنی عبود موسسه بغداد فناوری که در طی آن شناسایی برنامه های آموزشی Kmentakiza و استقرار سخنرانی های الکترونیکی و استفاده از برنامه های غیر ضروری در روند افزایش سخنرانی الکترونیکی، و در پایان این کارگاه بحث و مذاکره با مقامات از مراکز گواهی مشارکت بین کارآموزان در حضور یک معلم انجام شد و پس از آن توزیع دستیار فواد خوب بخش توسعه ظاهر مسئول است.

 

خانم رئیس گروه سلامت و بهداشت جامعه در موسسه در مراسم افتتاح نخستین همایش بین المللی علمی از مراسم علوم محض در دانشگاه قادسیه

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 24/1/2019

 

 

دعوت رسمی از ریاست جمهوری را از دانشگاه قادسیه حضور دکتر امیره Mrebe سار Fadhli، رئیس بخش سلامت و بهداشت جامعه در موسسه باز از علوم محض اولین کنفرانس علمی بین المللی توسط دانشکده آموزش و پرورش در دانشگاه قادسیه تحت موضوع مراسم سازمان یافته (تحقیقات علمی هوشیار بر اساس رنسانس اقوام)، به تحت حمایت جناب آقای وزیر آموزش عالی برگزار شد و تحقیقات علمی پروفسور دکتر قصی عبدالوهاب را السهیل و تحت نظارت رئیس جمهور از دانشگاه قادسیه پروفسور دکتر فردوس عباس جابر Turaihi و با مشارکت 790 محققان از دانشگاه های بین المللی، از جمله بریتانیا، استرالیا، ایرلند، روسیه، برزیل، اوکراین، مالزی، ایران، عربستان سعودی و مصر در نه برای محققان از دانشگاه های عراق، به عنوان تعدادی از تحقیقات به این کنفرانس 278 پژوهش های علمی هوشیار در چهار موضوع، از جمله ریاضیات، شیمی، فیزیک و علوم زندگی توزیع ارائه شده است. این به ذکر است که هدف از این کنفرانس است که غنی سازی تحقیقات علمی در رشته های علوم محض و ریاضیات پایه، فیزیک، شیمی، علوم زیستی و علوم نظری و جنبه ها و تعامل اعمال در میان آنها، و همچنین ایستادگی در هنگام کار در ادارات و نهادهای مشکلات برای پیدا کردن راه برای رسیدگی به آنها، و همچنین برای دیدن آخرین تحولات در عرصه ارتباط علمی، علمی و بین المللی

 

یکی از اعضای تیم (GIS) در موسسه به نمایندگی از آقای علی عبدالرزاق در یک کارگاه ریاست دانشگاه فنی مرکزی (کار سیستم های اطلاعات جغرافیایی) سازمان یافته شرکت

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 23/1/2019

 

 

آقای علی به عنوان عبدالرزاق، یکی از اعضای تیم مؤسسه با شرکت (GIS) و داده پردازنده در آن در کارگاه برگزار شده توسط ریاست دانشگاه فنی مرکزی (کار جغرافیایی برنامه سیستم های اطلاعات از دانشگاه ها و تشکل های خود را از کالج ها و موسسات)، که توسط پروفسور دکتر مجید حمید مجید رئیس دانشگاه برگزار شد، آقای علی باسم تجربه مؤسسه را از طریق اجرای برنامه GIS ارائه داد که با همه ی اطلاعات مربوط به مؤسسه، از طریق داده های آماده شده برای استفاده از دانشگاه ها، در ارتباط بود. این کارگاه خطاب چهار تم ارائه شده توسط کمیته مرکزی سیستم (GIS) در دانشگاه، به عنوان توسط دکتر سام ویلیام ایوبی رئیس موسسه فناوری، محور اول، که نمایش گذاشتن کار کمیته مرکزی و اجرای تمام برنامه ها و ورود اطلاعات برای هر دانشکده و موسسه در دانشگاه در سایت های خود از طریق برنامه ARC ارائه GIS، که مطابق دستورالعمل های وزارتخانه تکمیل شد و در وب سایت وزارتخانه وارد شد. دومین محور Vkdmth مهندسی رند عباس عبد الحسین، از وزارت از پروژه ها و سنین در ریاست جمهوری از دانشگاه و در حال کار بر روی ساخت یک داده اصلی و جامع برای دانشگاه و تشکل های خود و طراحی یک پایگاه عمده ای برنامه شامل همه اطلاعات لازم و ایجاد سیستم امنیتی در برخی از پنجره های که نیاز به حفاظت از حالت حفظ حریم خصوصی علمی و اجرایی آن است. محور سوم راهنمایی وزارت در اجرای فاز دوم برنامه و زیرساخت های ویژه از دانشگاه و ارائه آن آرایش خانم رعنا عزیز، موسسه علاوی فناوری، در حالی که محور چهارم موضوع دسترسی به عکس از برخی از داده ها باستانی و باستان شناسی در تشکل های سایت به منظور نمایش در رابط از صفحات رسمی مورد بحث محوطه اصلی دانشگاه و تنظیمات آن و درون دانشگاه فنی مرکزی ONLINE. این آقای رئیس در سخنرانی خود در این کارگاه و مداخلات در محور قبل از تلاش کمیته مرکزی سیستم دانشگاه GIS و دیگر کمیته های فرعی ستایش حمایت از آنها را در تمام دعوت به نیاز به ورود به تمام اطلاعات مورد نیاز و به صورت فعال و روحیه تیمی چرا که این برنامه باید جایگاه مهمی در سطح محلی و جهانی است.

 

آقای رئیس موسسه به مراسم افتتاح نخستین همایش بین المللی علمی جامعه از مراسم دانشگاه واسط دانشگاه

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 23/1/2019

 

 

آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان از افتتاح نخستین همایش بین المللی علمی از جامعه از دانشگاه دانشگاه واسط مراسم که با شعار برگزار شد (تحت آرم دانشگاه و جامعه با هم برای ساخت یک جامعه مرفه و نسل امیدوار) در همکاری با دانشگاه نیوکاسل و سازمان بریتانیا از کودکان حضور داشتند ایجاد تغییر و موزه بریتانیا شمالی و در هماهنگی با دانشکده آموزش و پرورش آموزش و پرورش و علوم انسانی علوم محض در دانشگاه و در حضور یک مقام ارشد و دانشگاهی، توسط دکتر هادی، رئیس دانشگاه و رئیس جمهور از کودکان ü تراوشات میکروسکوپیک لنفوئید لودویگ منجر به تغییر بریتانیا وندی شارپ و پروفسور پیتر هاپکینز، رئیس دانشکده از Alajtm عدالت بازار مال فروشان در دانشگاه نیوکاسل در انگلستان و معمار نماینده اندرو باکن از موزه شمالی بریتانیا در نیوکاسل در انگلستان است. و اطمینان حاصل شود که این کنفرانس بستر های نرم افزاری سرمقاله تلاوت قرآن را و پس از آن سرود ملی عراق پس از تعریف این کنفرانس و مهم ترین موجود در سخنرانی ها و جلسات توسط شرکت کنندگان بازی، این کنفرانس با هدف ترویج ارتباط نزدیک تر فرهنگی بین دو دانشگاه ها و سازمان های شرکت کننده در این کنفرانس و به ایجاد روابط نزدیکتر میان اعضای جامعه ها و دانشکده ها ادارات و این همکاری است که در ترویج جامعه محلی و دستیابی به برنامه برای آموزش، توسعه و توانبخشی برای رسیدن به توسعه پایدار اجتماعی با هدف، به منظور تربیت نسل آگاه قادر به رهبری جامعه در آینده در مسیر درست.

 

مدیر گروه ارزیابی کیفیت و عملکرد موسسه در کارگاه آموزشی تحت عنوان "دستورالعمل های کاری و روش های رویه ای" در دانشکدۀ فنی مهندسی - بغداد شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 23/1/2019

 

 

 این کارگاه با حضور دکتر نبیل جمیل یاسین، دبیر کالج و دکتر خدیر جئول، معاون امور اداری و مالی موسسه حضور داشت. برای مشارکت مقامات مردم از تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد و مقامات واحد اعتباربخشی آزمایشگاهی درون تشکیلات دانشگاه. این سخنرانی توسط دکتر عبدالخالق فوزی نماینده کمیته وزیری مسئول پیگیری استفاده از استانداردهای کیفیت در دانشگاه های عراق انجام شد و شامل ارائه گسترده ای از مهمترین برنامه های رویه ای و نحوه تمرین آنها، این کارگاه همچنین توسط مهندس علی حسین آلوان، رئیس بخش اعتباربخشی آزمایشگاه در موسسه حضور یافت.

 

تعدادی از کارکنان موسسه در دوره (کارمند عمومی از نظر حقوق و وظایف و 2) در مرکز آموزش مداوم شرکت می کنند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 22/01/2019

 

 

تعدادی از کارکنان موسسه در برنامه های آموزشی توسط مرکز آموزش مداوم در دانشگاه فنی مرکزی تحت عنوان (یک مقام دولتی از نظر حقوق و وظایف و نظم و انضباط / 2) مجموعه ای شرکت کردند و اطمینان حاصل شود که جلسه بستر های نرم افزاری، که به مدت پنج روز به طول انجامید، در اولین روز از آن سخنرانی پیروزی دکتر حسن عبدالله، مدیر گروه بود امور حقوقی ریاست دانشگاه برای تعریف عمومی دفتر به مجموعه ای از اصول اساسی، در حالی که در روز دوم یک معلم سخنرانی جعفر جابر محمود فنی موسسه مدیریت برای شناسایی جنبه های فساد عمومی بود. در روز سوم از جلسه سخنرانی در به رسمیت شناختن حقوق و وظایف کارمندان دولتی که در آن معلم عماد Marsoumy سخنرانی از موسسه فنی مدیریت بود، در حالی که سخنرانی بود روز چهارم خطاب به نظم و انضباط کارمند عمومی تحویل داده شده توسط دکتر مثنی محمد عبدالله از موسسه فنی مدیریت، و سخنرانی بود آخرین روز است نه سیارات نوری حسین از ریاست جمهوری از دانشگاه برای تعطیلات است که آنها سزاوار خدمات عمومی، و نتیجه گیری گرفتار شد توزیع گواهی شرکت در برنامه های آموزشی کارآموزان توسط استادیار سها نعمان رشید، مدیر مرکز آموزش مداوم، که تشکر و قدردانی خود را به تمام شرکت کنندگان به تحریک بیان است T مشارکت موثر در جلسه. کاردانی به یاد شرکت کنندگان هر دو (علی را به عنوان عبد الرزاق و مصطفی عبد الغنی و علا عمار و یحیی حامد و مرتضی عباس).

 

Internet unit

 

صاحبان کارگاه های جوشکاری و نجاری در آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی موسسه، 80 آزمایشگاه کرسی (Astol) را برای آزمایشگاه های گروه بهداشت عمومی

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 22/01/2019

 

تعدادی از کارکنان موسسه در برنامه های آموزشی توسط مرکز آموزش مداوم در دانشگاه فنی مرکزی تحت عنوان (یک مقام دولتی از نظر حقوق و وظایف و نظم و انضباط / 2) مجموعه ای شرکت کردند و اطمینان حاصل شود که جلسه بستر های نرم افزاری، که به مدت پنج روز به طول انجامید، در اولین روز از آن سخنرانی پیروزی دکتر حسن عبدالله، مدیر گروه بود امور حقوقی ریاست دانشگاه برای تعریف عمومی دفتر به مجموعه ای از اصول اساسی، در حالی که در روز دوم یک معلم سخنرانی جعفر جابر محمود فنی موسسه مدیریت برای شناسایی جنبه های فساد عمومی بود. در روز سوم از جلسه سخنرانی در به رسمیت شناختن حقوق و وظایف کارمندان دولتی که در آن معلم عماد Marsoumy سخنرانی از موسسه فنی مدیریت بود، در حالی که سخنرانی بود روز چهارم خطاب به نظم و انضباط کارمند عمومی تحویل داده شده توسط دکتر مثنی محمد عبدالله از موسسه فنی مدیریت، و سخنرانی بود آخرین روز است نه سیارات نوری حسین از ریاست جمهوری از دانشگاه برای تعطیلات است که آنها سزاوار خدمات عمومی، و نتیجه گیری گرفتار شد توزیع گواهی شرکت در برنامه های آموزشی کارآموزان توسط استادیار سها نعمان رشید، مدیر مرکز آموزش مداوم، که تشکر و قدردانی خود را به تمام شرکت کنندگان به تحریک بیان است T مشارکت موثر در جلسه. کاردانی به یاد شرکت کنندگان هر دو (علی را به عنوان عبد الرزاق و مصطفی عبد الغنی و علا عمار و یحیی حامد و مرتضی عباس).

 

Internet unit

 

صاحبان کارگاه های جوشکاری و نجاری در آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی موسسه، 80 آزمایشگاه کرسی (Astol) را برای آزمایشگاه های گروه بهداشت عمومی

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 22/01/2019

 

تعدادی از کارکنان موسسه در برنامه های آموزشی توسط مرکز آموزش مداوم در دانشگاه فنی مرکزی تحت عنوان (یک مقام دولتی از نظر حقوق و وظایف و نظم و انضباط / 2) مجموعه ای شرکت کردند و اطمینان حاصل شود که جلسه بستر های نرم افزاری، که به مدت پنج روز به طول انجامید، در اولین روز از آن سخنرانی پیروزی دکتر حسن عبدالله، مدیر گروه بود امور حقوقی ریاست دانشگاه برای تعریف عمومی دفتر به مجموعه ای از اصول اساسی، در حالی که در روز دوم یک معلم سخنرانی جعفر جابر محمود فنی موسسه مدیریت برای شناسایی جنبه های فساد عمومی بود. در روز سوم از جلسه سخنرانی در به رسمیت شناختن حقوق و وظایف کارمندان دولتی که در آن معلم عماد Marsoumy سخنرانی از موسسه فنی مدیریت بود، در حالی که سخنرانی بود روز چهارم خطاب به نظم و انضباط کارمند عمومی تحویل داده شده توسط دکتر مثنی محمد عبدالله از موسسه فنی مدیریت، و سخنرانی بود آخرین روز است نه سیارات نوری حسین از ریاست جمهوری از دانشگاه برای تعطیلات است که آنها سزاوار خدمات عمومی، و نتیجه گیری گرفتار شد توزیع گواهی شرکت در برنامه های آموزشی کارآموزان توسط استادیار سها نعمان رشید، مدیر مرکز آموزش مداوم، که تشکر و قدردانی خود را به تمام شرکت کنندگان به تحریک بیان است T مشارکت موثر در جلسه. کاردانی به یاد شرکت کنندگان هر دو (علی را به عنوان عبد الرزاق و مصطفی عبد الغنی و علا عمار و یحیی حامد و مرتضی عباس).

 

Internet unit

 

آقای رئیس بخش مهندسی مکانیک در موسسه تاییدیه از 4 مجله علمی بین المللی دریافت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پيكشنبه 20/1/2019

 

آقای رئیس گروه از فن آوری های مکانیکی واحد تولید در موسسه، دکتر حیدر عید خالق آل الوان از تشکر و قدردانی از چهار مجله علمی بین المللی طبقه بندی به عنوان ظروف علمی مانند Scopus و Clarvi به طوری که برای ارزیابی چهار تحقیقات علمی برای انتشار در این مجلات در دوره بین ماه های سپتامبر 2018 و ژانویه 2019 ارسال شده است. این پژوهش در مهندسی شیمی تخصص بود، به عنوان آن را با تعدادی از موضوعات مختلف از جمله از بین بردن آلاینده ها از آب های صنعتی و توسعه کاتالیزور برای واکنش و کاهش انتشار گازهای احتراق پرداخته است. این نشریات عبارتند از: مهندسی شیمی انگلستان (Q2)، مجله تحقیقات انرژی بین المللی (پیشرفت زیست محیطی ایالات متحده و انرژی پایدار - سه ماهه دوم) و علوم زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در آلمان - Q2). این به نوبه خود، آقای دین از ساختار موسسه استادیار دکتر مهدی فرحان تلاش های دکتر الوان را برای انتخاب محققان ستایش تحقیق از کشورهای مختلف چنین مجلات علمی بین المللی ارزیابی، که منجر به بلند کردن اجسام از طبقه بندی بین المللی دانشگاه فنی مرکزی و آرزوی او را هم Muwafaqiya حرفه ای علمی با ارزش را به کشور خود خدمت برای اولین بار " و خدمات آموزش عالی و فنی II.

Internet unit

 

دانشجویان موسسه امتحانات ترم اول مطالعات صبح و عصر برای سال تحصیلی 2018-2019 را انجام خواهند داد

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پيكشنبه 20/1/2019

 

آقای دین بازرسی سالن جو امتحان زمستان سرد و آفتاب صبح زیبا شروع به موسسه دانش آموزان به انجام امتحانات ترم اول برای مطالعات صبح و عصر برای سال تحصیلی 2018-2019 در روز یکشنبه 20/1/2019 به عنوان دانش آموزان ثبت نام شده در مکان های تعیین شده در آزمون سالن، از دست دادن آقای دین دکتر مهدی فرحان سالن ساختار آزمون در بخش های علمی و در جریان امتحانات پیشرفت در آن دانش آموزان از پسران خود را پرس و جو در کیفیت پرسش ها و انطباق آنها با مقاله تاکید بر نیاز به پیروی از دستورالعمل های صادر شده سؤال از وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی و دانشگاه فنی مرکزی مایل است که با احتیاط بیشتر، استقامت، برتری و موفقیت در خدمت کشور عزیز عراق باشد. این آقای دین تلاش سالن های معاینه بازرسی کمیته بررسی بخش های علمی از نظر توزیع پرسش ها و سازمان سالن های برجسته و توزیع مانیتور ستایش و ارائه تمام لوازم و مواد تشکیل دهنده برای موفقیت روند سؤال از روند

Internet unit

 

بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه سازماندهی سمیناری تحت عنوان (رشد باکتریها بر روی رسانه ها و عوامل موثر بر رشد باکتری AGRO)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 16/1/2019

 

 

بخش سیستم های تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در سمینار موسسه تحت عنوان (رشد باکتریها بر روی عوامل AGRO رسانه موثر بر رشد باکتری) با آموزش در معلم بخش عدنان کامل شبیب، که در سالن کنفرانس را در حضور دکتر ناظم Trad را عبود معاونت امور علمی و تعدادی از سران برگزار شد و آموزش بخش های علمی . در آغاز این نشست از دانشیار علمی که مخاطب و پس از آن شروع سخنرانی خود، معلم عدنان تعریف کامل از اهمیت باکتری ها، به ویژه صنایع غذایی استقبال، پرداختن به رشد باکتری AGRO رسانه ها و انواع روش های متابولیک از انواع باکتری ها و اهمیت آنها در چرخش (cgcles Biogeochemieal). این کارگاه همچنین خطاب به طبقه بندی باکتری ها بر اساس نیاز خود را برای مواد غذایی، انرژی، و بر اساس توانایی خود را برای تولید مواد اولیه سوخت و ساز بدن مورد نیاز باکتری برای انجام Bfagliatha حیاتی، همچنین در حلقه به عوامل موثر بر رشد باکتری ها و مراحل رشد تجربه شده توسط باکتری ها را لمس کرد زمانی که کاشته محافل AGRO در آزمایشگاه که ( توسعه گله، رشد، توسعه ثبات و توسعه مرگ) در پایان این سمینار بحث در میان شرکت کنندگان افتتاح شد و به دیدگاه ها و پیشنهادات آنها گوش فرا می داد و مسائل را که در سمینار قرار داشت، روشن می کرد. در نتیجه، کاردانی علمی داد تشکر و قدردانی به کل عدنان آموزش در تهیه حلقه و تمام شرکت کنندگان خوب به گوش دادن و شرکت در بحث و آرزو خلاقیت و پیشرفت روند آموزشی در موسسه است.

Internet unit

 

کمیته ارزیابی آزمایشگاه های آموزشی وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی از موسسه بازدید می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 16/1/2019

 

 

موسسه کمیته ارزیابی آزمایشگاهی آموزش و پرورش وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی بازدید شامل دکتر زیاد نبیل نجم، دکتر علی مهدی مطلق برای واقعیت آزمایشگاه آموزشی در موسسه و میزان استفاده از استانداردهای کیفیت، و توسط کمیسیون، ساختار آقای دین دکتر مهدی فرحان و آقایان، دستیاران علمی و اجرایی و آقای دریافت شد بخش تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد یک مقام رسمی در موسسه معلم گفت عباس Mdodi و همچنین سر تنبیهی بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی، دکتر خالد یاسین Zughayyar. و بازرسی اعضای کمیته آزمایشگاه آموزشی در بخش های علمی و دیدار با مقامات این آزمایشگاه و میزان استفاده از با کیفیت که در آن سیستم که در الزامات مورد نیاز برای کیفیت در آموزش عالی و در استانداردهای آزمایشگاه با کیفیت آموزشی ملی به منظور دستیابی به گرانش از مطالب علمی در جنبه های علمی قرار می گیرند، و استفاده از تمام محورها تضمین کیفیت و مطابق با استانداردهای ببینید کدام هدف در راستای ارتقاء روش تحقیق در جهت بهبود در آموزش و پرورش مهندسی، پزشکی و یا اداری و رسیدن به مأموریت موسسه به شیوه ای بسیار موثر و کارآمد است. در پایان این از دست دادن آزمایشگاه لمس علاقه Deanship موسسه با استفاده از محور کیفیت در آزمایشگاه های بخش به منظور تقویت حمایت از موسسه آموزشی است که تصویب ماموریت آموزشی و اهداف برنامه های این سازمان بود، تقدیر کرد. در پایان این سفر وی وداع اعضای آزمایشگاه آموزشی در ارزیابی وزارت مانند Maastqubloa توسط گرم و قدردانی است.

Internet unit

 

برگزاری انتخابات نماینده دانشجویی در شورای موسسه

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 2015/1/15

 

ارجاع به بخشنامه های ریاست دانشگاه مرکزی فنی و در یک فضای دموکراتیک انتخابات را انتخاب نماینده از دانش آموزان در شورای موسسه برای سال تحصیلی 2018-2019 است روند انتخابات در حضور آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان و آقای دانشیار رئیس امور دانشجویی استادیار علا حسین عمران، رئیس کمیته نظارت بر انتخابات و که تشکیل برای مدیریت فرایند رای گیری، که در آن عمل با شفافیت دموکراتیک و آزادی انتخاب برای دانش آموزان در نمایندگی مطلوب و مناسب از دانشجویان همکار او در شورای موسسه مشخص شد. در پایان از روند رای گیری که توسط دانش آموز (سجاد مطبوعات) از وزارت بهداشت جامعه برنده شد - پس از پیروزی 20 مسابقه با (4) نامزد نمایندگی از تمام دانش آموزان از مرحله دوم در بخش های علمی اعضای آقای رئیس کمیته نظارت بر انتخابات و آقایان تشکر شده رای دادند مطالعه عصر، و موفق دانشجوی موفق شد و به او در امر مسئولیت موفقیت آموخت، که همکارانش به نمایندگی از هیئت موسسه به وی دادند. روند انتخابات توسط دکتر عبدالله لفتا هالف، رئیس بخش توسعه آموزش در موسسه حضور یافت.

Internet unit

 

بخش نشانگر نور را به عنوان API در بخش نمایشهای اصلی نصب کنید

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 2015/1/15

 

پس از ایجاد نقاشی کاشی کربلائی در ورودی موسسه و افزودن زیبایی شناختی جدید به ورودی نمایشهای اصلی و اشاره به دستورالعمل ساختار آقای دکتر مهدی فرحان و با تلاش های فوق العاده، بخش اطلاعات از نصب یک قطعه نور به نام موسسه در داخل قوس درب اصلی نمایش ها، به پایان رسید. ورودی موسسه در شب. آقای العامید از تلاش های رسانه های گروهی برای تعهد و موفقیت آنها قدردانی کرد.

Internet unit

 

دکتر حسام سامی آوید، مدرس گروه تحلیل آسیب شناسی در موسسه است

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

 سه شنبه 15 /1/2019

 

 آموزش دکتر حسام سامی Owaied در بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه در کمیته شرکت به بحث در مورد پایان نامه یک دانشجوی دوره کارشناسی ارشد (فرح عامر عبد) از گروه تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در دانشکده فن آوری های بهداشت و پزشکی / بغداد، یکی از تشکل های دانشگاه فنی مرکزی برچسب (مطالعه مولکولی زنان علائم نابارور و باردار آسیب پذیری (X) برای بیماران عراقی (که در آنها تمایزی دریافت کردند). این کمیته شامل بحث و گفتگو در علاوه بر این به دکتر حسام سامی هر دو رئيس جمهور پروفسور دکتر سمر داوود سرسم و عضویت در استادیار دکتر هانا ناجی عبدالله و داکتر رسم محمد علی و دکتر عزت ری عضو و ناظر شناخته شده است. این دریافت دکتر حسام سامی در توسعه تحقیقات علمی Owaied نامه ای از تشکر و قدردانی از Deanship از کالج علمی برای تلاش های خود و بحث در مورد این نامه قصد او هم Muwafaqiya برای خدمت به فرایند علمی.

Internet unit

 

به منظور آماده سازی عملکرد روحی و روانی برای اولین بخش چهارم از امتحانات تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه خواهد نشست با دانش آموزان از مرحله اول نگه

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

 سه شنبه 15 /1/2019

 

 به مناسبت نزدیکی امتحانات سه ماهه اول و نیاز به برنامه ریزی و آماده قرارداد او بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی روانی و ذهنی در جلسه موسسه با دانش آموزان از مرحله اول به توضیح است که دستورالعمل ها را برای امتحانات، اظهار داشت استادیار دکتر عبدالله حرکت Heleph بخش تصمیم گیری و افزود که این نشست تاکید بر تعهد به و لباس و دستورالعمل بود آزمون و نیست را به دستگاه های تلفن همراه و ساعت هوشمند و همچنین نشان می دهد اخلاق در داخل و خارج سالن و سؤال به ترس نیست و اضطراب از امتحان به دلیل آن منفی اطلاعات دانشجو را تحت تاثیر قرار و او را اعتماد به نفس او از دست دادن و در نتیجه از دست خواهد داد آنچه که او از از Mallo به عنوان خوانده شده S به منظور غلبه بر این باید برای دانش آموز را به یک استراحت و اتلاف وقت نیست. او با اشاره به نیاز به آوردن دانش آموز و تمام لوازم مورد نیاز در آزمون و حضور و غیاب هویت قبل از شروع زمان امتحان به اندازه کافی برای همه دانش آموزانی که قصد موفقیت Muwafaqiya.

Internet unit

 

اساتید و دانشجویان دانشکده مکانیک از توانایی موسسه هستند به بازدید دار واسط شاخه برای کودکان یتیم

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

 سه شنبه 15 /1/2019

 

 در فعالیت های فعالیت های دانش آموز مبارزات بخش و کار داوطلبانه انجام گرفته در موسسه اساتید و دانشجویان دانشکده مکانیک توانایی سیستم شعبه خودرو در سایت بازدید مؤسسه به دارالفنون واسط شاخه برای کودکان یتیم در شهرستان کوت، در سایت رسمی، دسترسی به خدمات را از خانه برای کودکان یتیم ارائه شده و سطح خود را از دانشگاهی بود و پرس و جو Ooadahm و در داخل خانه زندگی می کنند . این ابتکار زیبا توسط بخش برخی از هدیه با صرف ناهار به افتخار آنها را به جوانه خانه ارائه شد. در پایان این دیدار الدار و ابراز لطف جوانه و قدردانی به موسسه Deanship و اساتید و دانشجویان بخش در مورد این ابتکار، که در تعادل اعمال خوب خود ثبت شده است.

Internet unit

 

آقای رئیس دفتر مشورتی موسسه شرکت در دفاتر مشاوره در وزارت آموزش عالی مدیران نشست

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 14/1/2019

 استادیار دکتر خالد یاسین Zughayyar Zamili رئیس دفتر مشورتی موسسه و رئیس بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی مشورتی مدیران دفتر جلسه که به وزیر دکتر قصی السهیل، که در دفاتر مشاوره سخنرانی خود در دانشگاه را به خود جلب توسعه برنامه های خاص زمان زمان ریاست شد شرکت کردند به منظور توسعه کار خود را Muaza ایجاد ساز و واقعی از اقدام به توسعه بینش علمی با بخش دولتی و خصوصی برای ترویج واقعیت علمی و خدمات و شهری و اقتصادی در کشور است. او توضیح داد که این وزارتخانه از برای فعال شدن مجدد از ادارات و دخالت در برخورد با همه وزارتخانه های عراقی و بخش خصوصی برای توسعه پروژه های خود و طرح توسعه کار می کرد، و این است که برای رسیدگی به مشکلات پیش روی کار این دفاتر و به فضای کافی در ایجاد یک محیط کاری مشترک، به ویژه با وزارتخانه های نفت، برق، حمل و نقل، مسکن و منابع مکانیسم وجود دارد به منظور ارائه خدمات برجسته به آن دفاتر. در این جلسه شامل ارائه برخی از دیدگاه ها و سند چشم انداز از مشاوره مدیران دفتر توافق شده است و بیشتر توسعه با توجه به ماهیت و اندازه از خدمات به موسسات مختلف دولتی ارائه شده توسط این دفاتر.

Internet unit

 

مدیر بخش علمی این موسسه در یک کارگاه آموزشی در زمینه فعال سازی آموزش الکترونیکی در مرکز آموزش مداوم شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 14/1/2019

 رسمی آقای علمی بخش در دستیار معلم سهام محمد مؤسسه شرکت سر سخت در کارگاه های میزبانی شده توسط مرکز آموزش مداوم در دانشگاه فنی مرکزی تحت عنوان (فعال سازی آموزش الکترونیکی)، که بیش از دو روز به طول انجامید، با مشارکت مردم علمی، مقامات در کالج ها و موسسات از تشکل های دانشگاه، و اطمینان حاصل کارگاه برنامه درسی در سخنرانی روز اول توسط دکتر نصری صالح محمد آموزش الکترونیکی واحد رسمی در ریاست جمهوری از دانشگاه که در آن او در مورد مکانیسم برای به کارگیری از سخنرانی کوتاه در وب سایت رسمی این دانشگاه و استفاده از روش های مدرن و پیشرفته که در آن، در حالی که سخنرانی روز دوم مدر بود Q دکتر بکر مثنی عبود موسسه بغداد فناوری که در طی آن شناخت و برنامه های آموزشی Kmentakiza و استقرار سخنرانی های الکترونیکی و استفاده از برنامه های غیر ضروری در روند افزایش سخنرانی الکترونیکی، و در پایان این کارگاه بود گواهی شرکت به آقایان شرکت کنندگان توسط استادیار سها نعمان رشید توزیع شد، مدیر مرکز دستیار معلم شیما اکرم بخش مسئول ابن سینا در مرکز، در این کارگاه می آید در اجرای دستورات رئیس جمهور از دانشگاه پروفسور دکتر مجید حمید مجید نیاز به باز کردن به توسعه الکترونیکی و ارائه درسها و فعال آموزش الکترونیکی است که محور ضر آموزش و پرورش آینده من پیشرفت کرده است.

Internet unit

 

آقای رئیس موسسه در جلسه سوم از بدن شرکت نظارت مطالعات شب در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 - 2019

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 13/1/2019

آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در جلسه سوم از بدن شرکت نظارت مطالعات شب در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 - 2019، که گره در ریاست جمهوری از دانشگاه، به ریاست دکتر مجید حمید مجید رئیس دانشگاه و در حضور دانشگاه پروفسور دکتر فرید مجید عبدل دستیار علمی و خودشان رؤسای از دانشکده ها و موسسات تحصیلات دانشگاهی توسط شب سازمان یافته، و در جلسه مورد بحث تعدادی از تم های موجود در بستر های نرم افزاری برای جلسه، از جمله مرکز علمی که در آن او به موضوع معرفی مطالعه شب در تکنیک های صنعت دندانپزشکی و تکنیک از تکنیک های رادیولوژی و بیهوشی در دانشکده ادارات فناوری ارائه شده پزشکی و سلامت برای سال آینده تحصیلی 2019 - 2020 و بحث در مورد مسائل مربوط به دانش آموزان مسائل مالی و خواندن کتاب از وزارت امور مطالعات شب و توصیه های خود را

 

Internet unit

 

دبیر این موسسه در اولین جلسه ویژه شورای دانشگاه فنی برای سال تحصیلی 2018-2019 شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 13/1/2019

  2019، که گره در ریاست جمهوری از دانشگاه، به ریاست دکتر مجید حمید مجید رئیس دانشگاه و در حضور دانشگاه پروفسور دکتر فرید مجید عبدل دستیار علمی و خودشان رؤسای دانشکده ها و موسسات این دانشگاه، که اختصاص داده است - آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در اولین جلسه ویژه دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 شرکت کردند برای رسیدگی به موارد تحت پوشش دانش آموزان به عبور از سال تحصیلی جاری 2018 - 2019 معاون استاد علا عبد اللطیف مدیر گروه دانش آموز بطور دانشگاه امور از طریق متن از تصمیم وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی در جلسه فوق العاده ای گرفته شده تشکر شده صاحبان پیشرفته در وزارت در 29/12/2018 در لغو کار به توقف ترانزیت از تمام مراحل از سیستم را از سال تحصیلی جاری و اعمال شده به مدرسه گذشته دانش آموزان سال 2017-2018 که او را Eshmloa نیست، و بین مدیر امور دانشجویی در ارائه خود را که موضوع به تشکل های ارائه شده دانشگاه به نظر و پیشنهادات خود برای اجرای این قطعنامه، نشان می دهد که (1017) دانشجوی تحت پوشش این تصمیم دانشجویان دانشگاه. از سوی دیگر، رئيس جمهور دانشگاه پروفسور دکتر مجید حمید مجید تاکید کرد که تعدادی از مکانیسم برای اجرای قطعنامه مطرح شده توسط تشکل های قرار داده و قرار دادن در جدول وجود دارد، نشان می دهد که تعدادی از توصیه از این جلسه آمد خواهد شد به وزارت برای اخذ مصوبات بنیادگرایی در آنها را مشاهده کنید وجود دارد

 

Internet unit

 

گروه فناوری منابع آب در موسسه یک دوره اولیه در (Auto Cad)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه 13/1/2019

 

 

در برنامه های آموزشی خود را برای سال تحصیلی 2018 - 2019 و در همکاری با بخش علمی وزارت منابع آب در موسسه در چرخه اولیه (خودرو CAD) با مشارکت تعدادی از مردان و زنان مؤسسه و از همه تخصص این نتیجه رسیدند. شامل تعریف چرخه برنامه درسی از برنامه آن را به عنوان یکی از برنامه های پیشرفته در فرایند طراحی است در جهان برای سهولت استفاده و سرعت اجرا، است که از دو بخش که در آن بخش اول این شرکت تولید نام (میز خودکار) و بخش دوم (CAD) است تشکیل شده از رایج ترین مخفف به کمک کامپیوتر است طراحی هر طراحی کامپیوتری. برنامه درسی نیز گنجانده شده که چگونه روش نصب و راه اندازی و ورودی مختصات با توضیح از عملیات (قرعه کشی از اصلاح) و ابعاد با استفاده از ابزار ابعاد با یک نقاشی 2D مدل و استفاده بخشنامه هچ را وارد کنید. برنامه درسی دوره شامل برنامه های عملی برنامه بود.

Internet unit

 

ساخت (50) پایه آهن برای سلول های خورشیدی در آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی واحد در موسسه

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 10/1/2019

 

خود تلاش را آغاز کارگاه جوشکاری فرشته در آزمایشگاه ها و کارگاه در موسسه شروع به تولید 50 پایه آهن جدید برای سلول های خورشیدی، گفت: رسمی مهندس مرتضی فالح مجید وحدت، رهبر تیم مسئول کار و افزود که این کمپین تحت هدایت آقای رئیس موسسه، دکتر مهدی فرحان، پسرانش آمد و تحت نظارت مستقیم از آن، به عنوان تشکیل یک گروه کاری از کارکنان واحد در قالب گروه های کاری و مکمل یکدیگر تقسیم شد بوده است. وی افزود که القاعده حمل یکی از شش پانل های اندازه گیری انرژی خورشیدی (196 × 100) سانتی متر 2 و شامل یک پایگاه به داخل زمین و موانع دیگر در قالب پانل بلبرینگ بازیگران و Bslaadat شماره 4 در پایگاه بسته در حال حرکت است در زاویه و که در آن قفل نصب شده است. آنها توسط زاویه سقوط تابش خورشید حرکت می کنند. این واحد تا به حال 24 پایه آهن را برای اولین بار از سلول های خورشیدی نصب شده برای آزمایشگاه های بهداشت جامعه به اتمام رسانده است.

Internet unit

 

آقای رئیس جمهور از بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی شرکت در بحث از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه واسط

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 10/1/2019

 

سر استادیار دکتر خالد یاسین Zughayyar Zamili بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه در کمیته شرکت به یک استاد از دانش آموز (میوه درخت سمان کوهی حسن عبد بالا) میکروبیولوژی در دانشکده شاخه دامپزشکی در دانشگاه واسط برچسب (تشخیص مولکولی برخی ژن Aldharoah در باکتری سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نظر بالینی ) که مدرک (امتیاز). این شامل کمیته بحث علاوه بر دکتر Zamili دکتر عبدالباسط عبدالصمد عبدالله، رئیس عضویت دکتر عدنان محمد حسین و دکتر رعنا حسین عضو دلسوز و محترم.

Internet unit

 

آقای رئیس موسسه برای حضور در یک بررسی نظامی فرماندهی پلیس استان واسط ارائه می دهد و تبریک به فرمانده پلیس عراق به مناسبت استقرار

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 10/1/2019

 

به مناسبت نودمین سالگرد هفتم از تاسیس پلیس عراق، آقای سرتیپ دکتر مهدی فرحان ساختار تبریک به پلیس آقای واسط پاسوال قاسم رشید زوید داد و شرکت در رژه نظامی برگزار شده توسط فرماندهی پلیس در این مناسبت، که در مرکز آموزشی پولیس در ولسوالی کوت برگزار شد، در حضور نماینده وزیر کشور، سرلشکر عبدالکریم حاتم Lafta و فرماندار استان واسط، دکتر محمد جمیل AL-Mayahi و رئیس و اعضای شورای ولایتی و تمام مدیران سرویس های امنیتی در استان در میان حضور گسترده از شخصیت ها و بزرگان استان و مدیران ادارات دولتی و سازمان های جامعه مدنی.

Internet unit

 

تضمین کیفیت بخش و ارزیابی عملکرد موسسه حفظ یک کارگاه آموزشی در اجرای فرم پیگیری برای کیفیت مورد نیاز آزمایشگاه طبقه بندی (آموزشی، بشردوستانه، صوتی، کامپیوتر)

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

جهار شنبه 9/1/2019

 

 در حضور ساختار سرتیپ دکتر مهدی فرحان سازماندهی شده توسط تضمین بخش کیفیت و ارزیابی عملکرد کارگاه موسسه در اجرای پیگیری طبقه بندی اشکال مورد نیاز با کیفیت آزمایشگاهی (آموزشی، بشردوستانه، صوتی، کامپیوتر) در حضور سران گروه ها و اعضای گروه ها کیفیت کار تیم، و در آغاز این کارگاه استقبال آقای بخش رسمی معلم سعید عباس Mdodi تنبیهی آقای دین و آقایان، ارائه تم کارگاه، که به سه محور از مخاطبان آنهایی که برای اولین بار در مورد نیاز تقسیم شدند به در آزمایشگاه، که در طبقه بندی فرم کیفیت آزمایشگاه های آموزشی خواهد بود Tochireha فراهم شود. محور دوم، طبقه بندی کیفیت آزمایشگاه های آموزشی تخصصی را مطابق دستورالعمل های دریافت شده از وزارت آموزش عالی و ریاست دانشگاه مورد بحث قرار داد. در حالی که پرداختن به محور سوم این کارگاه بود به بحث و ارائه روش های رویه مورد استفاده در آزمایشگاه های آموزشی تخصصی، انسان و کامپیوتر آزمایشگاه و صوتی شامل (تنظیم اسناد، مدارک، محیط کار و روش برای روش های اصلاحی و پیشگیرانه و ممیزی داخلی). در پایان کارگاه، آقای دین بر نیاز به تکمیل تمام کیفیت مورد نیاز در آزمایشگاه، با توجه به امکانات موجود برای رسیدن به مجوز رسمی دانشگاهی و کیفیت آموزش و پرورش که در آن تشویق کارکنان به دست آوردن پاداش انگیزه ای برای آزمایشگاه می شود که نمرات بالا در طبقه بندی اشکال آزمایشگاهی هنگام بازدید از تیم ممیزی وزرا از موسسه، بیان با تشکر از همه شرکت کنندگان و مدیر بخش تضمین کیفیت برای مدیریت و سازماندهی این کارگاه.

Internet unit

 

ایجاد دیوار به نام موسسه کاشی کربلایی

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 8/1/2019

 

   به منظور افزودن لمس زیبایی شناسی جدید به پورت اطلاعات اصلی موسسه و اشاره به دستورالعمل های دین، دکتر مهدی فرحان. با تلاش های استثنایی، کارکنان واحد مهندسی تحت نظارت مستقیم رییس محترم محمود الحداد، ساخت دیوارهای خود را به نام موسسه تکمیل کردند. روشنایی خود را از لامپهای LD، باغ های اطراف را با گل و چمن طبیعی تزئین می کند.

Internet unit

 

معلمان و دانشجویان گروه مهندسی مکانیک در موسسه مبارزه برای کار داوطلبانه، کتابچه ایمنی را برای رانندگان توزیع می کنند

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 7/1/2019

 

در فعالیت های فعالیت های دانش آموز بخش در مبارزات موسسه و کار داوطلبانه جای گرفتن در بخش های علمی و برای انتشار آگاهی علمی، آموزشی و هدایت در میان طیف از جامعه و به منظور بالا بردن سطح آگاهی و ایمنی راننده را از وسایل نقلیه و با مشارکت ساختار آقای سرتیپ دکتر مهدی فرحان و در حضور سرهنگ ترافیک عبدالمنعم Howaidy عباس و واسط بدهید سیستم های ترافیک استان اساتید و دانشجویان گروه مکانیک کمپین تکنیک های داوطلب برای توزیع بروشور ایمنی در رانندگان عبور وسایل نقلیه از طریق لینک موسسه بین شهرستان کوت و استان ذی قار، که شامل جهت مهم ترافیک است که باید توسط راننده زمانی که MRK رهبری او متوجه می شود و از عللی که منجر به از وقوع حوادث و همچنین هشدارهای باید در هنگام رانندگی مانند استفاده از تلفن های همراه، بالا بردن سرعت و رانندگی بی پروا و عدم تطابق با علائم راهنمایی و رانندگی و نامنظم سبقت اشخاص ثالث اجتناب شود. این بیان شد رانندگان وسایل نقلیه تشکر و قدردانی خود را به Deanship از موسسه و وابسته به آن بیان شده و برای این ابتکار سخاوتمندانه و اداره ترافیک در این همکاری درخواست شده است. جزوه کمی آماده و طراحی شده توسط دستیار معلم آموزش عمار ناجی عیسی در بخش و عضو کمیته امدادرسانی به جامعه در موسسه.

Internet unit

 

موسسه یک کارگاه آموزشی در زمینه "آگاهی از واقعیت آموزش فنی"

 

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 3/1/2019

 

در حضور استاد علا حسین عمران، معاونت امور دانشجویی و رئیس کمیته آگاهی در موسسه و تعدادی از روسای ادارات علمی و اعضای کمیته آگاهی در موسسه برگزار شده توسط Deanship از موسسه و یک کارگاه تحت عنوان (آگاهی های آموزش فنی) توسط دستیار معلم آموزش عمار عیسی ناجی در بخش تکنیک های مکانیکی تعدیل می شود. در آغاز کارگاه، آقای مدرس که مخاطبان استقبال بیان در آغاز سخنرانی خود، انتخاب یک دوره مطالعه بهترین برای دانش آموزان که در آن با عوامل متعددی از جمله خانواده، دوستان، رسانه ها و اینترنت، عادات و آداب و رسوم، و حاکمیت برخی از تصورات غلط دخالت، یک انتخاب صحیح برای تخصص مناسب برگ دشوار و پیچیده است دانش آموز بین گرایش های او، آرزوهای دیگران و امکانات موجود برای او اشتباه گرفته شده است. این کارگاه شناسایی شش عنصر آگاهی موفق اساسی است که عبارتند از (بازاریابی: این هنر و مهارت هنر زندگی اقتصادی است و نادان از ارزش خود را بسیاری از مردم و ایده های خرید به عنوان کالا خرید است، یک ساختمان داخلی قوی باعث می شود دیگران را متقاعد - بدون تردید - کالا و یا این ایده که منتشر می شود این. وضعیت کاملا مشابه به فرهنگ مردم و زندگی اجتماعی و نقش روشنفکران و اصلاح طلبان که به ارزش ها و اعتقادات و آموزه از ملیت ها و فرهنگ های مختلف مرتبط است، آنها نیاز به نمایش و به جلو واقع بینانه هدف علمی بیان خود و جهت گیری آن، این است که برای اولین عنصر و عنصر دوم، شور و شوق: که Iike ون احساس خوب، که در آن شما زندگی خود را با توجه به شرایط خود را بنابراین ما باید به پیدا کردن یک راه برای تحریک اشتیاق برای دانش آموزان عنصر سوم انگیزه است: به عنوان هر کس نیاز به انگیزه پا کاتالیز برای انتخاب کاری که فکر می کند بهترین راه حل  

Internet unit

 

نتیجه گیری دوره ایمنی زبان عربی در موسسه

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 3/1/2019

 

در طرح آموزش در توسعه یک فرشته موسسه سازمان علمی بخش دوره (ایمنی به زبان عربی / 2) با مشارکت 25 عضو و وابسته از تمام توابع پزشکی، فن آوری و اداری در موسسه که در تغییر نمرات و تبلیغات به معاشرت قرار می گیرند، که به طول انجامید بیش از پنج روز شامل شناخت برنامه درسی خطاهای زبانی مشترک و داد و ستد بین مردم و یکپارچگی قرآن و زبان عربی و Vsaanha و چگونه مکاتبات و مکاتبات اداری بین ادارات و تشک مردم عالی است. جلسه شاهد حضور فعال شرکت کنندگان و بحث های گسترده در میان آنها بود..

 

Internet unit

 

انحلال موسسه یک سمینار آموزشی برای اعضا (احترام به حریم شخصی فرد در جامعه و اخلاق کاری)

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 3/1/2019

 

 سازماندهی شده توسط Deanship موسسه آگاهی سمینار آموزشی در زمینه توسعه انسانی برای کارکنان موسسه (احترام به حریم خصوصی فرد در اخلاق جامعه و کار) انجام شده توسط محقق اجتماعی (عمار رحیم سلمان Ugaili) و ساختار آقای دین دکتر مهدی فرحان و کاردانی امور علمی و دانشجویی و تعدادی از سران، استادان و کارکنان موسسه برگزار شد، و آغاز سمینار، آقای دین محقق بررسی تجربه خود را در کالج (یورکشایر بریتانیا) با توجه به برای حفظ حریم خصوصی فردی و چگونگی رسیدگی به مسائل درگیر در این زمینه احترام استقبال، توضیح نیاز به احترام به اخلاق کار و عملکرد شغلی در میان تمام ستایش از تلاش های تعدادی از کارکنان سازندگان موسسه در عملکرد کار خود را اختصاص داده شده به آنها، پس از شروع محقق Ugaili سخنرانی خود، کلمات خوش آمدید آقای دین و تمام شرکت کنندگان تعریف هدف از این سمینار، یک تعریف از مخاطبان به مفهوم حریم خصوصی و احترام به حریم خصوصی و انواع، با اشاره به تعدادی از آیات خوانندگان ایمان و حدیث که رسیدگی به این موضوع چرا که هر عمل یا حرکت Nhacb آنها و یک سند انتقال سخنرانی به این واقعیت است و نه حدس می زنم به اجتناب از اشتباهات و است که نقض حریم خصوصی ناشی از عدم آگاهی در میان اعضای جامعه به طور کلی برای هر الگوهای فردی و رفتارها و اعمال خاص دریافت Bdilalha در شخصیت عمومی خود را در مقابل مردم و تفاوت بین شخص وجود دارد که ب تفاوت بین مردم و فرد برای Baltqss و جاسوسی در اخبار دیگران بدون دعوت نامه و یا اجازه قبلی، این غیر قابل قبول است به کار اجتماعی و مذهبی، و این که هر انسان یک گروه از حریم خصوصی نمی خواهند به توسط دیگران دیده می شود باید احترام به حریم خصوصی و احترام مردم را برای دیدگاه های خود وجود داشته باشد، چرا که این کار به افزایش اعتماد به نفس در میان مردم منجر شود و روابط اجتماعی نزدیکتر میان خودشان. حریم خصوصی این است که توانایی فرد برای جدا کردن خود و یا اطلاعات در مورد آنها و بیان خود را انتخابی. تفاوت بین حریم خصوصی و محرمانه به معنای حفظ حریم خصوصی است حفظ محرمانه بودن اطلاعات شخصی و اطلاعات از استفاده غیر مجاز، در حالی که حفظ محرمانه بودن آن به معنی داده های شخصی از سرقت با استفاده از روش های مختلف مانند رمزنگاری، رمز عبور، Althecar و دیگران وجود دارد. ویژگی های این نوع از اطلاعات Kalptaqh حریم خصوصی شخصی ارتباطات مانند پست الکترونیکی، پست صوتی و حفظ حریم خصوصی بدن مانند ژنها چک کردن. آنها همچنین بر اهمیت امنیت اطلاعات در بخش های امنیتی، نظامی و اقتصادی که در چند نقطه، مهم ترین (دقت و صحت اطلاعات و نیاز به ایالات به وجود اقدامات امنیتی مناسب پوشش خطرات است که می تواند به نظر می رسد در هنگام برخورد با احزاب دیگر و ایجاد یک محیط الکترونیکی امن است که در خدمت بخش خصوصی و دولتی و رشد سریع بستگی دارد مورد بحث در استفاده از برنامه های الکترونیکی که نیاز به یک محیط امن و نیاز به حفاظت از اطلاعات زیرساخت های شبکه به منظور تداوم کسب و کار با فن آوری اطلاعات و رفاه فرصت های توسعه در دسترس برای الکترونیکی جرم). همچنین در سخنرانی خطاب به موضوع اصول کار، که به هفت نوع تقسیم می شد (حرفه ای ظاهر، جاه طلبی، ابتکار، حضور و غیاب، حضور و غیاب، اعتبار، مسئولیت پذیری، پذیرش و تعهد با تقدیر و قدردانی به نگرش مثبت) بود که نگه داشتن پایان سخنرانی است که مشارکت شرکت کنندگان به شرکت در بحث از موضوعاتی که مطرح شده توسط قرار داده شده اند پژوهشگر اجتماعی Ugaili که به نوبه خود سخنرانی خود را با تشکر از و قدردانی برای Deanship از موسسه به پایان رسید می شود تا برای این سمینار تنظیم و برای حضور در یک شنونده خوب و برای شرکت در بحث است.

 

Internet unit

 

دبیر این موسسه در جلسه سوم اولین کنفرانس علمی برای توسعه تخصص های مهندسی شرکت می کند

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پيكشنبه، 30/12/2018

 

دکتر مجید حمید مجید، رئیس دانشگاه فنی مرکزی، که در آغاز جلسه، بر ضرورت بحث در مورد این کنفرانس تأکید کرد و بسیاری از مشکلات را که همراه با این فرآیند است شناسایی می کند. در حال حاضر، پدیده آموزشی، مانند بی میلی برخی از دانش آموزان برای ثبت نام در شکل بندی های استاد دانشگاه و ارتباط دانشجو و اعتبار از کارگاه های آموزشی و آزمایشگاه را به مطالعه و آموزش و دانش آموزان فارغ التحصیل تناسب بازار بالقوه در حال حاضر و در آینده، تاکید بر نیاز Alastvad تجربه جهانی خود را در توسعه برنامه درسی و نیاز به پیروی از کارکنان آموزش و تکنسین در کارگاه، آزمایشگاه ها، و آنها را تشویق به توسعه کار خود را به طوری که برای اطمینان از آموزش و پرورش و آموزش دانش آموزان به خوبی، در این نشست بودند نقاط موجود در دستور کار کنفرانس، که در آن پروفسور دکتر کریم حسن علوان، رئیس کمیته مقدماتی کنفرانس بر نیاز به ارسال مورد بحث دعوت نامه ها به سازمان های مربوطه برای ارسال مقالات ویژه و مطابق محور کنفرانس برای خدمت به تخصص های مهندسی، و همچنین برای نزدیک شدن به برخی از سازمان های رسمی برای شرکت در کار کنفرانس. آنها همچنین در دقیقه از جلسه از کارشناسان با توجه به تخصص خود و در قالب از مهندسی است که همگام با توسعه فن آوری و تمرکز بر توسعه مطالعات مهندسی جدید به دنبال فراهم کادرهای فنی قادر به جذب مهندسی و پایه تکنولوژیکی برای شاخه های مختلف مهندسی بحث شده است.

 

Internet unit

 

دبیر موسسه این کمیته را تشکیل می دهد تا درباره پایان نامه کارشناسی در دانشکده مهندسی برق - بغداد صحبت کند

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه، 27/12/2018

 

دبیر موسسه، دکتر مهدی فرحان رئیس ساختار کمیته کارشناسی ارشد دانش آموز (عمر محمد نواده)، مهندسی تکنیک های برق در دانشکده مهندسی برق در دانشگاه فنی مرکزی (راه جدید برای بهبود توانایی جبران سیستم قدرت در سیستم hybridization). جایی که او مدرک (عالی) به دست آورد. کمیته بحث از دکتر فراس محمد Taaima، استادیار احمد جاسم سلطان و همچنین دکتر علی ناصر حسین و دکتر علی عبدالعباس عبدالله، اعضای و سرپرستان .

 

Internet unit

 

بخش علمی موسسه برگزاری سمینار در مورد تجربه موسسه در GIS است  

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه، 27/12/2018

 

بخش علمی این موسسه، توسط پردازنده داده شده در تیم سیستم، یک سمینار را در مورد خدمات، مزایا، منافع، افق آینده، مدیریت برنامه ریزی و تجربه موسسه فنی / KUT در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برگزار کرد. علی باسم عبدالرزاق دانش آموزان امور دستیار پروفسور علا حسین عمران و تعدادی از سران و معلمان از بخش های علمی. در ابتدای جلسه، سخنران از همه شرکت کنندگان استقبال کرد و سپس با معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی، جمع آوری، پردازش و مطالعه اطلاعات جغرافیایی، سخنرانی کرد. جداول کامل، پردازش شده اند، مطمئن شده اند که آنها کاملا درست و بدون خطا هستند، به طوری که آنها می توانند ذخیره شوند و در صورت نیاز مورد استفاده قرار می گیرند، به ویژه در مواردی که آنها باید مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل با کامپیوتر، مقاله نقشه، اشاره از این که هدف از این کارگاه شناسایی آخرین یافته های تیم توسعه اطلاعات و همچنین تعریف شرکت کنندگان از اهمیت این سیستم گسترده و همچنین افشای (نرم افزار نرم افزار الکترونیکی خواهد بود پایگاه داده مدرن است که ادغام داده ها و نقشه در سبک مدرن ) و آپلود بر روی یک سرور داخلی یا خارجی برای بهترین استفاده را از پرانا GIS GIS ما در موسسه فنی را کاهش دهد. ارائه مزایای استفاده از GIS در موسسه با به دست آوردن مختصات هر ساختمان یا سازنده درون مرزهای موسسه، دسترسی به اطلاعات شخصی هر عضو به راحتی، و امکان دانستن مناطق و طولانی ترین در داخل محدوده های موسسه را در اسرع وقت و اطلاعات دقیق. در هر بخش از جمله (تعداد طبقات، تعداد دانش آموزان، تعداد استادان، و غیره) و همچنین به روز رسانی مستمر داده ها برای همه بخش ها از طریق عضو پیوند به هر بخش یا بخش و امکان کنترل الکترونیکی از همه مناطق موسسه برای کمک به تصمیم به ایجاد هر ساختمان یا برنامه هر ایده جدید). در پایان این سمینار، بحث بین اعضای حاضر و نظرات آنها مطرح شد و پیشنهادات شنیده شد و مسائل مطرح شده روشن شد .

 

Internet unit

 

سرپرست واحد پیگیری در موسسه در جلسه دوم پس از آن در دانشگاه فنی مرکزی سال تحصیلی 2018-2019 شرکت می کند

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 26/12/2018

 

آقای باسم راشده Zuwaid ، رئیس واحد پیگیری در موسسه، شرکت در جلسه دوم سازماندهی شده توسط اداره پیگیری در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018-2019 تحت ریاست آقای مازن کریم حسن، مدیر بخش این دانشگاه. از دستورالعمل های خاص، از جمله گارد مدنی، نگهبان شب و هماهنگی با نیروهای امنیتی از حفاظت از تاسیسات و امنیت ملی و پیگیری کار گروه مدال ها، هویت ها و مسائل مربوط به دانش آموزان و تأکید بر اهمیت و اهمیت سطح مسئولیت های سپرده شده به حمایت از موسسات آموزشی ما. مراقب چشم خود باشید تا دانشگاه دومین خانه خود را حفظ کنید، چقدر بحث در مورد تشکیل یک مکانیسم برای کمیته های پیگیری و بازرسی، و همچنین بحث در مورد کار سوالات و دریافت حسابرسان مکانیکی برای اطمینان از جریان صحیح کار خدمات عزیز به کشور ما .

 

Internet unit

 

تحت عنوان (اسلام و تمدن - قطع ارتباط یا ارتباط) انحلال موسسه برگزاری یک سخنرانی آموزشی برای تحمل آقای محسن المرادی

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 26/12/2018

 

به مناسبت شبهای فاطم و در حضور نماینده موسسه، دکتر مهدی فرحان ، دبیر موسسه و دستیاران علمی و دانشجویان و تعدادی از سران، استادان و دانشجویان بخش های علمی، دبیرخانه این موسسه آگاهی آموزشی مذهبی را با مشارکت امینی (مدرسه محسن) برگزار کرد. مرتضی آل Atbi جناب و برجسته مهمان شیخ استقبال شد خلف آل سرای و دکتر علی الحسینی با شرح مختصری از زندگی مدرسه و سفر او به الحاذوی . پس از ظهور حضرت آدم (ع)، به تدریج به سخنرانی به نام اسلام و تمدن (صلح و رحمت الله علیه السلام) سخنرانی کرد و گفت: «به نام خداوند بخشنده مهربان، در الزبور پس از دیکر به نظر می رسد که تمدن های انسانی از طریق تاریخ با توجه به تئوری های شکل گیری مدنی از تمدن یک موجود زنده با دوران کودکی ایجاد شده و مرحله ای از جوانان داشته و دارای قدرت و جوانیت است و سپس مرحله پیری و مائو می بینیم که تمدن های انسانی از نقطه ای شروع می شود که زمین را در حال رشد، رشد، استعمار، ارزش های مناسب گسترش می دهد، انرژی های خود را توسعه می دهد و به نقطه ای می رساند که مشکلات شروع می شود و فرهنگ ها فاسد می شوند، بر خلاف نسخه های قرآنی ، خداوند در آن لحظه که تمدن ها شروع به فروپاشی می کنند، خداوند نبوت ها را به موعظه خواندن و هشدار دادن به آنها مبنی بر این که این مسیر به پایان رسیده است، غم انگیز می داند پایان آن است که آیا این مجازات خداست، همانطور که به ملتها میرسد یا پایان این مسیر، پایان طبیعی مرگ یا نابودی یا غلبه بر دشمن است. پیامبران از جمله کسانی بودند که پاسخ ندادند و به پایان رسید، پیامبران صرفه جویی در تمدن های بشری، پس وقتی ما در مورد تمدن صحبت می کنیم، ما درباره چیزهایی فکری گرانقیمت صحبت نمی کنیم، بلکه درباره مبدأ ریشه های دین صحبت می کنیم و بسیاری از اهداف انسانی را به وجود می آوریم. تمدن بشری یکی از بخش هایی است که از جایی به مکان حرکت می کند، اما با علم مرتبط است، مرتبط با دانش و مرتبط با تولید است. تمدن به هیچ کسی تعلق ندارد. تمدن یونان تحت تأثیر تمدن هایی مانند تمدن در مصر، شرق آسیا و آسیای مرکزی قرار گرفته است. زمانی که تمدن را می گوییم و از تمدن سود می بریم، این مالکیت هر کسی نیست و ما مسلمانان و اعراب ما بعدها به عنوان شهروندان و سازندگان این تمدن بوده اند. تمدن ما را صادر کرده اند. ما علم را صادر کرده ایم. انسان ها به تشکیل این تمدن کمک می کنند، اما از سوی دیگر آیا این باز بودن مطلق است پاسخ (نه) از دیدگاه دینی ما می بینیم که امروزه غالب در تمدن غربی مجموعه ای از نظام ها و قوانین برخی از آنها علیه اصول و ارزش های اسلام است و وجود دارد سیستم هایی که به نیاز یا مشکل این کشورها در کشورهای ما رسیدگی می کنند می گویند ما به آنها نیاز داریم ویژگی هایی برای هر کشوری وجود دارد و هر شخصی که قوانینی وارد نمی شود، به فرهنگ و تمدن مربوط نیست و نه دارایی های جامعه ما، تمدن فقط در کیفیت مثبت تولید می شود. افرادی هستند که تمدن را تولید می کنند و هزاران سال است که تمدن حقیقت را تولید نمی کنند. آنها کجا تمدن و دروغ را تولید کردند، در حالی که تمدن و تفسیر دروغ گفتن به پیامبر را تولید نکردند؟ مبنای معاملات انسانی. از این رو، تفسیر آیه که در ابتدای سخنرانی آمده است این است که زمین به وسیله منطقی، یعنی شخص خوب، که قانون خدا است و توسط خداوند متعال تأسیس شده ، به ارث رسیده است . ما به فرهنگ غرب نیاز نداریم. ما فرهنگمان را به عنوان مسلمانان داریم و به علم و ویژگیهای مثبت میپردازیم. در پایان سخنرانی به نام معلم مدرسه، خداوند متعال، روزی را پیدا می کنیم که مشارکت مسلمانان در تمدن بشری است. بزرگترین مشارکت این است که هویت تمدن بشری را جلب کنیم و مسلمانان کسانی هستند که متفکران را نظریه پردازان و کشفیات و اختراعات می دانند و سپس ما می توانیم در مورد تمدن اسلامی صحبت کنیم به لطف او و اساتید و دانشجویان موسسه به ایجاد این سخنرانی و این مخاطب رسید. سپس سوالات توسط شرکت کنندگان باز شد و توسط Eminence وی پاسخ داده شد. در پایان سخنرانی، آقای او محسن المدرسی و مهمانان برجسته دین، و همچنین استقبال و قدردانی گرم .

 

Internet unit

 

دبیر این موسسه از مدیر کل استان واسط بازدید می کند تا به مناسبت استعفای وی به مدیر تبریک بگوید

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 26/12/2018

 

آقای دین بازدید دکتر مهدی فرحان ، ساختار مدیر کل آموزش و پرورش استان واسط برای ارائه به دکتران تبریک می گوید احمد شهاب بیانیه حامد به مناسبت ورود به پست مدیر مدرسه و آرزو می کرد که او موفقیق در کار خود برای مردم خدمات ولایت خود ادامه دهد، این جلسه با مبادله دیدگاه ها و افق های باز همکاری مشترک دو طرف در همه زمینه ها در پایان دیدار، دین مدرس آموزش و پرورش با یک گلدان گل را به رسمیت شناختن او در این مراسم ارائه کرد .

 

Internet unit

 

رئیس تکنیک های الکتریکی در موسسه در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی برق - بغداد شرکت می کند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 26/12/2018

 

دکتر راد فرهود جیزب ، رئیس تکنیک های برق در موسسه، شرکت در کمیته بحث از پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان ( Ruaa عبد -Mohamed)، مهندسی مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و مهندسی فناوری، دانشگاه فنی مرکزی. (FPGA) که در آن شما مدرک تحصیلی کسب کرده اید. کمیته بحث و گفت و گو با دکتر تامر رشید سعید به عنوان رئیس و اعضای دکتر رشید علی فیاض، دکتر محمد گودا زایتر و دکتر فضل صافی حسن به عنوان عضو و سرپرست

Internet unit

 

دبیر این موسسه در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی برق - بغداد شرکت می کند

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 25/12/2018

 

 

دبیر موسسه، دکتر مهدی فرحان ، شرکت در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان (علی کاظم) حمزه )، مهندسی تکنیک های برق الکتریکی در دانشکده مهندسی برق در دانشگاه فنی مرکزی (بسیار عالی). کمیته بحث از دکتر درسی یوسف محمود به عنوان رئیس و اعضای دکتر علی ناصر حسین و دکتر علی عبدالوهاب .

Internet unit

 

دبیر این موسسه در نشست چهارم شورای دانشگاه فنی برای سال تحصیلی 2018-2019 شرکت می کند

 

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 24/12/2018

 

2019، که گره در ناتوانی آماده مربیان فنی موسسه، به رهبری پروفسور دکتر مهندس مجید حمید مجید رئیس دانشگاه و در حضور پروفسور دکتر فرید مجید عبدل دستیار رئیس امور علمی و استادیار دکتر - ساختار آقای دین دکتر مهدی فرحان در جلسه چهارم دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 شرکت کردند و Rkae خالد عبد الجبار، دستیار رئیس امور اداری و اعضای شورای خودشان رؤسای دانشکده ها و موسسات دانشگاه و کار در عرصه و مشاوران متخصص از اساتید در دانشگاه.در آغاز این نشست، آقای رئیس جمهور از شرکت کنندگان استقبال و تشکر و قدردانی به Deanship و کارکنان موسسه تکنسین های آموزش دیده برای میزبانی نشست و برای مهمان نوازی و پذیرایی خود را داد و موفقیت خود را خواست و پس از آن دستورات مرور آقای رئیس شامل هدف از این دانشگاه برای تدریس به کودکان این کشور و چشم انداز خود را با ارائه نه دانش آموز و انتظار ژاپنی برای یک قطار به حمل و نقل مسافران پس از دوره طولانی که حمل و نقل قطار فاصله، هر چند آن را به تنهایی و اهمیت است که این روند بسته شدن برخی از بخش های علمی در تشکل های دانشگاه نادرست است حتی اگر تعداد دانش آموزان و چند که در آن دادن ما باید ادامه حتی اگر آموزش یک دانش آموز. او در مورد این موضوع مشارکت جدی در کنفرانس دانشگاه تاکید به طوری که اولین سهم که در آن تدریس در دانشگاه، و همچنین آماده سازی برای امتحانات فصل اول در زمان تجویز شده و نه به دست درازی بر مدت زمان تجویز شده با اهمیت تاکید بر اتمام فصل اول .fima حاکمیت برنامه درسی اشاره به عدم جشن ها و رویدادها در ساعات کار و سخنرانی ها هدر می رود زیرا زمان و تلاش باید در زمان هایی که بر مطالعه تاثیر نمی گذارد، ایجاد شود. پروفسور فرید مجید عبدالمسعدالعلامی جنبش تبلیغاتی علمی دانشگاه را بررسی کرد که توسط کمیته علمی تبلیغاتی مورد تایید قرار گرفت. این آموزش ارتقاء 2 از رتبه استادیار به مقام استادی، و ارتقاء 4 Tdrisien مرتب یک معلم به رتبه استادیار تدریس و یکی از رتبه دستیار مربی به رتبه یک معلم در مقابل خودشان .oard اعضای شورای گزارش تضمین کیفیت و با تقویم دانشگاهی ارتقا یافت مدیر دکتر حیدر مهدی باقر بخش برای کارکنان بخش زمینه بازدیدکننده داشته است به دانشگاه و تشکل های از مشاهدات مهم است که از کار مردم و واحد تضمین کیفیت در ارتباط پدید آمده است. سپس شورای مورد بحث موضوع، که در گزارشی از وزارت کنترول و تفتیش داخلی با کیفیت دکتر حسن مشاهدات شیحان موجود در تشکل های حسابرسی را به جلو به حساب. سپس، پسران دکتر مهدی فرحان، رئیس موسسه فنی در کوت، یک سخنرانی در استفاده از چیزهایی تکنولوژی اینترنت و نحوه استفاده از دستگاه IC کارت خوان به اجرا دستگاه های کلاس درس از طریق اینترنت.

Internet unit

 

به مناسبت روز جهانی افراد با نیازهای ویژه و روز همبستگی انسانی، معلمان و دانش آموزان گروه تحلیل آسیب شناسی و بهداشت جامعه در مؤسسه از مرکز بازماندگان مصنوعی در کوت بازدید می کنند

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 24/12/2018

 

در چارچوب کار داوطلبانه انجام شده توسط بخش های علمی موسسه و به مناسبت روز بین المللی نیازهای ویژه و روز همبستگی انسانی که در ماه دسامبر همزمان شد، معلمان و دانشجویان گروه تحلیل آسیب شناسی و جامعه سلامت یک سفر علمی به مرکز عصبی مصنوعی و بیمارستان آموزش الزهره در شهر کویت انجام داد . در خدمات ارائه شده توسط مرکز برای بیماران و توزیع گل رز به بیماران که در آن برای کاهش رنج خود را و رسم یک لبخند و احساس امید به آنها. ناظران مرکز و بیماران حاضر در این بیانیه شکرگذاری، اساتید و دانشجویان این موسسه را از این ابتکار سپاسگزار و قدردانی کرده اند که به بهبود روحیه بیماران و ثبت در تعادل مزایای آنها کمک می کند .

Internet unit

 

دبیر موسسه از والیات واریات بازدید می کند
  

محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه، 23/12/2018

 

به مناسبت فرض پست از فرماندار واسط، رئیس موسسه صبح امروز دکتر مهدی فرحان با هدف باز کردن این صبح دکتر محمد جمیل آل Mayahi به او را در فرض خود را از وظایف استان تبریک می گویم بازدید مدیریت. استان و شهروندان آن. در پایان دیدار، دین به منظور شناختن این مناسبت ، یک برگه نقشه واسط را به فرماندار معرفی کرد 

Internet unit

 

 برای بحث در مورد برنامه ارزیابی الکترونیکی، بخش ارزیابی کیفیت و عملکرد در موسسه ملاقات می کند با سران و مربیان بخش های علمی


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه، 23/12/2018

در حضور سرپرست دکتر مهدی فرحان ، گروه ارزیابی تضمین کیفیت و عملکرد موسسه جلسات گسترده ای با سران و معلمان بخش های علمی برگزار کرد. در آغاز این نشست، رئیس بخش، آقای سعید عباس Madoudi آل Aqabi، استقبال دین و ملازمان، از جمله برنامه ارزیابی الکترونیکی برای حفظ کلمات عبور و دقت در مقدمه از اطلاعات، به ویژه موضوع علمی تحقیق و تمام مستندات مورد نیاز، نقاط قوت، دوره ها، تشکر و کمیته ها. در حالی که محور دوم کیفیت آزمایشگاه ها از طریق تأکید بر تکمیل الزامات آزمایشگاهی و توزیع منابع و نصب سیستم های هشدار در هماهنگی با واحد مهندسی و معرفی آزمایشگاه های توسعه یافته در این آماده سازی است. محور سوم ملاقات در مورد قابلیت اطمینان و میزان تکمیل بخش علمی الزامات سازمان های اعتباربخشی است که بر روی آنها کار می کنند و سعی در ورود به اینترنت در جستجوی دانشگاه هایی هستند که دارای قابلیت اطمینان و بهره وری از آنها هستند و در روح یک تیم برای همه رشته ها کار کنید و سعی کنید با حسابرسان خارجی تماس بگیرید تا نیازهای خود را بدانند. در پایان جلسه، دین تاکید کرد که نیاز به تکمیل تمام الزامات کیفیت برای پذیرش تحصیلی و کیفیت تحصیلات دانشگاهی است. او از تمام شرکت کنندگان و مسئولین QA برای برگزاری این جلسه تشکر کرد .

Internet unit

 

 بخش تکنیک های برق در موسسه نتیجه گیری (پیشرفته در کامپیوتر )


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

یکشنبه، 23/12/2018

در همکاری با بخش علمی، گروه فناوری در موسسه یک دوره آموزشی (پیشرفته در کامپیوتر) با مشارکت تعدادی از استادان و کارکنان موسسه برگزار کرد. برنامه درسی دوره شامل سخنرانی های نظری و عملی در تعریف اجزای محاسبات فیزیکی و نرم افزاری و نحوه استفاده از سیستم عامل (ویندوز 7))، استفاده از برنامه Excel 2010 و در نهایت یادگیری برای استفاده از برنامه PowerPoint 2010 .

Internet unit

 

 

موسسه فنی / كوت یک کارگاه آموزشی در مورد توسعه ظرفیت کارگران آموزش فنی و حرفه ای را در هماهنگی با شورای بریتانیا TVET سازماندهی می کند


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

شنبه 22/12/2018

 

تحت نظارت شورای بریتانیا و یونسکو و با حمایت اتحادیه اروپا، دبیر موسسه کارگاه آموزشی را برای توسعه توانایی های آموزش فنی و حرفه ای آموزش و پرورش با مشارکت تعدادی از کارکنان موسسه و تعدادی از کارکنان اداره آموزش عالي اداره آموزش واسط . این کارگاه که هدف آن افزایش کارکنان فنی و حرفه ای و ارتقای توانایی رهبران و معلمان بخش آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور است، شامل سخنرانی هایی بود که بر روحیه یک تیم تمرکز داشت و از روش های مدرن آموزش و پرورش، که شامل کار بر روی کل و نحوه تهیه کیسه های آموزشی و مبنای ارزیابی و تاثیر آن بر دانشجویان کارآموز) و همچنین موضوع کیفیت و تأثیر آن در فرایند آموزشی و تعریف الزامات ایمنی ، به ویژه در آزمایشگاه ها و کارگاه ها، و کارگاه با حضور دکتر حسین حافظ حمیش، رئیس بخش نظارت بر تکنولوژی و آقای مرمت حیدر ، نه در وصیت .

Internet unit

 

 

وزارت فن آوری منابع آب در مؤسسه یک سمینار آموزشی "آگاهی آب و تصفیه آب مصرفی برای اهداف کشاورزی از طریق آبیاری آبیاری آبیاری و قطره ای "


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 20/12/2018

 

با مشارکت یک هیأت از اداره کشاورزی واسط و یک گروه از مهندسین، تکنسین ها و کشاورزان در استان و حضور سرتیپ دکتر مهدی فرحان بوینا و دستیاران علمی و دانشجویان و تعدادی از سرپرستان و گروه های آموزشی علمی. وزارت فن آوری منابع آب یک سمینار آگاهی برای "آگاهی آب و تصفیه آب مصرفی برای اهداف کشاورزی با استفاده از آبیاری آبیاری و قطره ای" سازماندهی کرد. در آغاز این سمینار، رئیس بخش، دکتر عبداللهک کمال و عضو کمیته اصلی عقلانیت مصرف آب در دانشگاه فنی، با تأکید بر ریاست دانشگاه برای حل مسئله کمبود آب در عراق از طریق تشکیل کمیته هایی برای دیدار از مناطق مجاور انستیتو برای گسترش آگاهی از آب و تصحیح مصرف آب در این مناطق و کشاورزان، پس از معلم صحبت صالح Khhkul پشت عضو حفاظت از آب در موسسه نیاز برای حفظ ثروت آب و تصحیح مصرف با استفاده از تکنیک های آبیاری مدرن که شامل آبیاری آبیاری و قطره ای می باشند، این روش ها حدود 40 درصد از آب مصرفی کشاورزی را تامین می کند، زیرا باعث کاهش شور و جذب زمین و کاهش نسبت بوته می شود تولید هزینه و افزایش تولید محصولات کشاورزی، با اشاره به حضور 93 زمینه ها در استان واسط شبکه کار کارهای پاشش و ریختن، از کشاورزان خواست تا از این فرصت استفاده کنند تا از این تکنیک در آبیاری محصول خود استفاده کنند. هیئت مدیره کشاورزی و شرکت کنندگان در این مزارع زیتون را در مؤسسه ملاقات نمودند تا در مورد روش آبیاری مورد استفاده در قطره شناسی و نحوه استفاده از عقلانیت مصرف آب آشنا شوند. این کانال ماهواره ای عراق / دفتر واسط بود که در جلسه سمپوزیوم شرکت داشت و جلسات را برگزار می کرد .

Internet unit

 

 

کانال ماهواره ای عراق واسط در مهمان نوازی موسسه


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

پنجشنبه 20/12/2018

 

 

در حاشیه پوشش سمپوزیوم آموزشی و آگاهی از عقلانیت مصرف آب که توسط وزارت منابع آب در موسسه انجام شده توسط دفتر ماهواره ای عراق واسط دفتر مصاحبه تلویزیونی با دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان ، جایی که او در مورد نیاز به تصحیح مصرف آب و عقلانی بودن مصرف از خانه از طریق مدرسه به دانشگاه و امکانات عمومی زندگی می پردازد، استفاده از روش های مدرن آبیاری و انتخاب روش های بهینه مانند چکه کردن آبیاری و کشت برخی از انواع گیاهان به طوری که به مصرف مقدار زیادی از آب. و چگونگی حذف پدیده بیابان زایی از طریق استفاده از باران و سیل و درمان و استفاده مجدد. در پایان دیدار، کارکنان کانال از افتخار موسسه برای مهمان نوازی و مهمان نوازی خود تشکر کردند .

Internet unit

 

 

معاون موسسه نامه ای از قدردانی و قدردانی مقامات تیم بازسازی و بازسازی زیارتگاه های مقدس در شهر اهواز در جمهوری اسلامی دریافت می کند.


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 19/12/2018

 

معاون نخست وزیری دکتر مهدی فرحان از رئیس تیم بازسازی و احداث زیارتگاه های مقدس در شهر اهواز، نامه ای از قدردانی و قدردانی خود را در شهر اهواز دریافت کرد که در آن، از تلاش ها، مشارکت و همکاری در تخصیص آن ابراز قدردانی کرد. از وسایل نقلیه برای حمل زائران ابو عبدالله الحسین از جمهوری اسلامی ایران. برای این تلاش های ارزشمند، از خداوند متعال می خواهم که آنها را در تعادل کارهای خوب و سلامت، موفقیت و موفقیت خود قرار دهد. توسط آقای جواد به او داده شد کازیم سیب ، نماینده تیم .

Internet unit

 

 

گروه تجزیه و تحلیل آسیب شناسی در موسسه سمیناری تحت عنوان "رادیکال های آزاد و اثرات مضر آنها را برگزار می کند "


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 19/12/2018

 

وزارت تحلیل پاتولوژی در موسسه سازماندهی سمینار تحت عنوان "ریشه های رایگان و اثرات مضر آنها" توسط استاد دکتر حیدر حافظ Hameish، که در حضور علمی دستیار دکتر ناظم برگزار شد معامله ابوود و تعدادی از سران و معلمان بخش های علمی. (اتم ها یا مولکول ها) دارای یک یا چند الکترون تک (غیر دوگانه) در لایه بیرونی (یعنی آنها بی ثبات هستند) و قادر به زندگی یا ادامه فعالیت بیولوژیکی خود در استقلال کامل هستند. رادیکال های آزاد به طور طبیعی از طریق تعامل تولید می شوند به خصوص در بدن که تلاش می کند به طور مداوم تنظیم غلظت آن، یا به عنوان یک نتیجه از واکنش های ROS یا مشتق شده از واکنش های اتم های دیگر مانند RNS. حلقه همچنین خطرات رادیکال های آزاد را مورد توجه قرار داده و تنها الکترون است که توانایی تعاملی زیادی را برای تثبیت دوباره آن در تعامل با مولکول های همسایه برای به دست آوردن ثبات با حمله به یک الکترون دیگر و گرفتن آن برای جایگزینی آن به وجود می آورد، واکنش های غیر مخرب به نام اکسیداسیون. رادیکال های آزاد به سلول ها حمله می کنند و سبب آسیب رساندن به دیواره هایشان می شوند و از مصرف مواد غذایی و انتشار زباله جلوگیری می کنند و منجر به مرگ سلولی تدریجی می شود. این کارگاه با سیستم های حفاظتی و مقاومت در برابر خطر از طریق بدن انسان برخوردار بود و دارای طیف وسیعی از سیستم های دفاع داخلی بسیار موثر در برابر تولید بیش از حد رادیکال های آزاد، آنتی اکسیدان ها، جلوگیری از آسیب سلولی قبل از از بین بردن مولکول های بیولوژیکی و تقسیم به سه بخش (آنزیمی، آنزیمی، اکسیداسیون). هرچه کیفیت سوخت شما بیشتر می شود، بیشتر به نفع سلامتی ماست. مواد غذایی حاوی مقدار روزانه میوه و سبزیجات تازه، هر دو غنی از آنتی اکسیدان ها، بهترین راه برای کمک به بدن برای مبارزه با آن هستند. ادامه در برابر اثرات مضر رادیکال های آزاد. در پایان این سمینار، بحث بین اعضای شرکت باز شد، نظرات و پیشنهادهای آنها شنیده شد و مسائل مطرح شده روشن شد. در پایان این سمینار، معاون علمی دکتر حمیش را برای دادن سخنرانی و دادن مخاطبان به دقت گوش فرا داد .

 

Internet unit

 

 

مربی موسسه فناوری فضایی موسسه در سومین کنفرانس مهندسی کارشناسی ارشد مهندسی در دانشکده فنی مهندسی - بغداد شرکت می کند


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

چهارشنبه 19/12/2018

 

احمد كریم جابر، معاون آموزش و پرورش، در كنفرانس سومین كنفرانس مهندسی در دانشکده فنی مهندسی توانبخش - بغداد، یکی از مؤسسات دانشگاه فنی مرکزی تحت شعار "مطالعات فارغ التحصیل، پورتال" پژوهش و دانشگاه علمی دانشگاه ها. " هدف از تحقیق این است که مقایسه بین Agisoft Photo Scan و برنامه انجام شود، که برای تولید داده ها از نرم افزار Photo Scan Agisoft برای ارائه اطالعات قابل اطمینان برای مدل سازی دقیق 3D استفاده می شود. (Leica photo suite grammetry suite) برای ارزیابی نتایج Agisoft Photo Scan که در تولید مدل های سه بعدی بر اساس تصاویر دیجیتالی گرفته شده با دوربین های متریک و غیر متریک مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که مدل های 3D تقاضای خود را افزایش داده و به طور قابل ملاحظه ای برای رعایت الزامات بسیاری از برنامه های کاربردی، قابلیت اطمینان این مدل ها به طور عمده بستگی به چرخه پردازش داده ها و راه حل های ابزار پشتیبانی دارد که به نوبه خود بستگی به کارایی نرم افزار مورد استفاده و کیفیت داده ها. برنامه ها می توانند برای پردازش داده ها و تعیین مختصات مثلثی، از جمله Agisoft استفاده شوند Photoscan یک برنامه حرفه ای است که به دنبال ایجاد محتویات دقیق سه تصویر ثابت است. این یک منبع برای تولید داده های 3D برای بسیاری از برنامه های کاربردی است. این همچنین با تصاویری که از مکان های دلخواه گرفته شده و در همه موارد کار می کند این است که آیا این تصاویر نقاط کنترل زمین را دارند یا خیر. نتایج Agisoft Photoscan با نتایج یکی دیگر از برنامه های لایکا Photogrammetric Suite (LPS) مقایسه شد که یک برنامه پایه و مرجع برای تست دقت این نتایج است و برای تعیین اینکه این نتایج برای این سه بعدی قابل اعتماد است. در این مطالعه، یک منطقه مطالعه دانشگاه پردیس بغداد با استفاده از داده های هوایی گرفته شده با یک دوربین متر و ارتفاع 457 متر مورد استفاده قرار گرفت. تمام نتایج نشان می دهد که Agisoft نتایج Photoscan دارای قابلیت اطمینان و قابلیت اطمینان بالا نسبت به LPS است. علاوه بر این، نتایج تایید کرد که برنامه "دارای توانایی عالی برای تشدید نقاط سه بعدی در طی فرایند مثلثی است و بنابراین می تواند به برنامه متکی باشد ( Agisoft Photoscan ) در شکل گیری مدل های 3D (3D MODELS). در پایان کنفرانس، محقق، مدرک معتبری از دانشکده کالج را به رسمیت شناختن تلاش هایش برای شرکت در فعالیت های کنفرانس که مایل به ادامه ارتباط و پایداری مناقصه بود، اهدا کرد. .

 

Internet unit

 

 

آقای رئیس گروه تحلیل آسیب شناسی در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه بغداد شرکت می کند

 


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

سه شنبه 18/12/2018

 

استادیار دکتر خالد یاسین Zughair آل Zamili، رئیس پاتولوژی دپارتمان تحلیل در موسسه، در کمیته بحث پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان (احمد تایه شرکت هاتات ) از بخش بیماری ها و بیماری های طیور در دانشکده دامپزشکی دانشگاه بغداد. موش سفید) که در آن مدرک (امتیاز) به دست آورد. کمیته بحث و گفتگو شامل دکتر فلاح بود موسی کاظم به عنوان رئیس جمهور و دکتر سلیما لفت حسن و دکتر زینب اسماعیل ابراهیم به عنوان عضو و سرپرست .

Internet unit

 

 

بخش علمی موسسه دارای یک دوره تحت عنوان

( پروتکل ATM )


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 17/12/2018

بخش علمی به عنوان بخشی از برنامه آموزشی خود برای توسعه کارکنان آموزش، کارمندان فنی و اداری در موسسه، با حضور تعدادی از کارکنان و کارکنان موسسه، دوره آموزشی تحت عنوان " پروتکل Atqit " را سازماندهی کرد . برنامه درسی اول روز از دوره پنج روزه شامل تعریف عدالت، یک کلمه ی اخلاقی و اخلاق فرانسه بود. اما غرب بر آن کار کرده و آن را به نام های دیگر معرفی کرده است و از آنجایی که تمدن عرب به کشور اندلس وارد شده و از آنجا به اروپا به آن پرداخته است ، در آن اختلاف نظر وجود دارد، ولیکیت هنر زیبایی و طعم و توجه دیگران و احترام است و سادگی رفتار، دفع مکان های عمومی، از جمله نحوه پرداخت حساب و قواعد استفاده از وسایل الکترونیکی ارتباطات از طریق ایمیل، فکس، تلفن ثابت یا تلفن همراه. سخنرانی در روز دوم این دوره در مورد دستیابی به نیازهای خاص و نحوه مقابله با آنها به آرامی بود و آنها را با سوالات در مورد معلولیت خود و نحوه ارائه کمک به آنها، در حالی که سخنرانی در روز سوم در عطیه در تعطیلات و جشن ها با تهیه پیش از مراسم و ثبت نام نام مهمانان برای جشن با تهیه شیرینی و روز چهارم سخنرانی در مورد آداب و رسوم سفر و رنگ لباس و نحوه گفتگو بود که روشن شد قوانینی که باید در سفر به دلیل آن است که نشان دهنده جایگاه در As ها برای رنگ، رنگ ها باید صبح متفاوت باشد، متفاوت از رنگ های پشت و یا شب و روش گفتگو و گوش دادن دو طرفه به بلندگو و مرجع و توجه به کوچکترین چیزها سخنرانی در آخرین روز جلسه در اتاق نشیمن و نشستن از اعتماد به نفس و باز بودن سینه و حساسیت و ارادت در هنگام راه رفتن در هر نقطه و نه ایستاده در یک پا با سر و سینه راست و با زاویه عمودی و اجتناب از نگه داشتن پا و یا قرار دادن پا در پا در حضور یک فرد سالخورده

Internet unit

 

 

واحد مهندسی ساخت گاراژ برای مکانیزم های موسسه را تکمیل کرد


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 17/12/2018

در چارچوب طرح Deanship برای توسعه زیرساخت ساختمان های آن، کارکنان واحد مهندسی کار خود را با ایجاد یک گاراژ برای مکانیزم های مختلف موسسه انجام دادند. این توسط آقای ریاض اعلام شد محمود علی، یکی از مقامات این واحد گفت که این کار تحت هدایت مستقیم سرتیپ دکتر مهدی فرحان انجام شده است . ساختار گاراژ 45 متر و 11 متر عرض و ارتفاع 3.5 متر است. تعداد کف پارکت 14 است، هر پارک می تواند دو اتومبیل داشته باشد. از سوی دیگر، دین از تلاش کارمندان واحد برای تحقق این کار با تعهد و صداقت در یک زمان کوتاه ستایش کرد

Internet unit

 

 

واحد کارخانه و کارگاه تولید 15 کتابخانه مدل MDF برای کتابخانه مرکزی موسسه


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 17/12/2018

با تلاش های خودکفا، صاحبان کارگاه نجاری آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی در موسسه شروع به ساخت 15 کتابخانه چوبی مدل از MDF برای کتابخانه مرکزی موسسه کردند. مهندس مرتضی فالح مجید ، مقام رسمی و رئیس تیم مسئول این کار، افزود که این کمپین تحت هدایت نماینده انستیتو، دکتر مهدی فرهان باني و تحت نظارت مستقيم. یک تیم از کارکنان کارگاه تشکیل شد. یکی در 7 قفسه ارتفاع 190 سانتی متر و عرض 80 سانتی متر و عمق 60 و در همان سطح، واحدهای واحد در تولید آزمایشگاه کرسی ( Astol ) آزمایشگاه گروه بهداشت عمومی

Internet unit

 

 

معلمان و دانش آموزان از فنی موسسه / تخت در جشن مرکزی دانشگاه فنی مرکزی شرکت به فارغ التحصیل جلسه چهارم (پیروزی و توسعه)


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

دوشنبه 17/12/2018

دبیر موسسه، دکتر مهدی فرحان، در جشن سالگرد چهارم از دانش آموزان از دانشگاه فنی مرکزی در حضور نماینده وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی دکتر شرکت موسی موسوی و تعدادی از شخصیت های برجسته در این کشور و همچنین رئيس جمهور دانشگاه، دانشکده ها، مؤسسات، استادان و همکاران از تشکل های دانشگاه و والدین دانش آموزان. برنامه درسی شامل یک قرائت از قرآن کریم، پس از اجتماع و در آزمایشگاه ها و کارگاه واحد در موسسه، مرتضی آل عتبي، سپس سرود ملی، آل فاتحه در روح شهدای ما، و بررسی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، و همچنین به عنوان یک بررسی از طابوري فارغ التحصیلان و معلمان خود را در مقابل پلت فرم تشریفاتی و بالا بردن پرچم های عراق و پرچم از کالج ها و موسسات دانشگاه و بخش دانشگاه. برنامه درسی نیز شامل اعطای گواهینامه به فارغ التحصیلان و توزیع هدیه به دانش آموزان برای اولین بار توسط رئیس جمهور از دانشگاه که مایل یک زندگی موفقیت و برای موفقیت در رسیدن روز عملی آنها، که انتظار می رود برای رسیدن به سود جامعه و کمک به ساخت کشور ما عراق.

Internet unit

 

 

گروه مهندسی مکانیک در موسسه سمیناری تحت عنوان "سیستم های کیفیت (ISO) در زمینه تولید را برگزار می کند "


  محمد عبدالستار رسول - موسسه فنى

جمعه 14/12/2018

وزارت تکنیک های مکانیک سازماندهی بخش تولید در موسسه سمیناری تحت عنوان (سیستم های کیفیت (ISO در تولید) توسط استادیار Nemaa حافظ آل موسوی، که در حضور علمی دستیار دکتر ناظم برگزار شد معامله ابوود و تعدادی از سران و معلمان بخش های علمی. اول از آن، مقدمه ای از آغاز ایده بازرسی محصول پس از جنگ جهانی و سازمان استاندارد بین المللی (