Related image  
 
 صفحه اول | درباره موسسه فنی | معرفی واهداف | اموزشکدهای موسسه | واحدهای اموزشی و پژوهشی | خدمات الکترونيكتألیفات اساتیدارتباط با ما***** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت ******
 
Related image    Related image

Image result for ‫المعهد التقني كوت‬‎

البريد الالكتروني للتدريسيين

Related image

برنامه  درسی هفتگیبرنامه امتحانیدانش آموزان اولفارغ التحصیلانبیوگرافی اساتیدنتیجه آزمونهاسخنرانی اساتیداساتید 


مقالات

ساخت (50) پایه آهن برای سلول های خورشیدی در آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی واحد در موسسه

 

سه شنبه 10/1/2019

 

 خود تلاش را آغاز کارگاه جوشکاری فرشته در آزمایشگاه ها و کارگاه در موسسه شروع به تولید 50 پایه آهن جدید برای سلول های خورشیدی، گفت: رسمی مهندس مرتضی فالح مجید ..  ابار جزئیات

 

آقای رئیس جمهور از بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی شرکت در بحث از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه واسط

سه شنبه 10/1/2019

 

 سر استادیار دکتر خالد یاسین  زينب الزامليبخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه در کمیته شرکت به یک استاد از دانش آموز (میوه درخت سمان کوهی حسن عبد بالا) ..  ابار جزئیات

 

تضمین کیفیت بخش و ارزیابی عملکرد موسسه حفظ یک کارگاه آموزشی در اجرای فرم پیگیری برای کیفیت مورد نیاز آزمایشگاه طبقه بندی (آموزشی، بشردوستانه، صوتی، کامپیوتر)

دوشنبه 7/1/2019

 

    در حضور ساختار سرتیپ دکتر مهدی فرحان سازماندهی شده توسط تضمین بخش کیفیت و ارزیابی عملکرد کارگاه موسسه در اجرای پیگیری طبقه بندی اشکال مورد نیاز با کیفیت   ..  ابار جزئیات

 

معلمان و دانشجویان گروه مهندسی مکانیک در موسسه مبارزه برای کار داوطلبانه، کتابچه ایمنی را برای رانندگان توزیع می کنند

دوشنبه 7/1/2019

 

 

   به منظور افزودن لمس زیبایی شناسی جدید به پورت اطلاعات اصلی موسسه و اشاره به دستورالعمل های دین، دکتر مهدی فرحان. با تلاش های استثنایی، کارکنان واحد مهندسی تحت  ..  ابار جزئیات

 

معلمان و دانشجویان گروه مهندسی مکانیک در موسسه مبارزه برای کار داوطلبانه، کتابچه ایمنی را برای رانندگان توزیع می کنند

دوشنبه 7/1/2019

 

 

در فعالیت های فعالیت های دانش آموز بخش در مبارزات موسسه و کار داوطلبانه جای گرفتن در بخش های علمی و برای انتشار آگاهی علمی، آموزشی و هدایت در میان طیف از جامعه و ..  ابار جزئیات

 

موسسه یک کارگاه آموزشی در زمینه "آگاهی از واقعیت آموزش فنی"

 

سه شنبه 3/1/2019

 

در حضور استاد علا حسین عمران، معاونت امور دانشجویی و رئیس کمیته آگاهی در موسسه و تعدادی از روسای ادارات علمی و اعضای کمیته آگاهی در موسسه برگزار شده توسط Deanship از موسسه و یک کارگاه تحت عنوان (آگاهی های آموزش فنی) توسط دستیار  ابار جزئیات

 

نتیجه گیری دوره ایمنی زبان عربی در موسسه

 

سه شنبه 3/1/2019

 

در طرح آموزش در توسعه یک فرشته موسسه سازمان علمی بخش دوره (ایمنی به زبان عربی / 2) با مشارکت 25 عضو و وابسته از تمام توابع پزشکی، فن آوری و اداری در موسسه که در تغییر نمرات و تبلیغات به معاشرت قرار می گیرند، که به طول انجامید بیش از  ابار جزئیات

 

انحلال موسسه یک سمینار آموزشی برای اعضا (احترام به حریم شخصی فرد در جامعه و اخلاق کاری)

سه شنبه 3/1/2019

 

 سازماندهی شده توسط Deanship موسسه آگاهی سمینار آموزشی در زمینه توسعه انسانی برای کارکنان موسسه (احترام به حریم خصوصی فرد در اخلاق جامعه و کار) انجام شده توسط محقق اجتماعی ابار جزئیات

 

دبیر این موسسه در جلسه سوم اولین کنفرانس علمی برای توسعه تخصص های مهندسی شرکت می کند

 

يكشنبه، 30/12/2018

 

کتر مجید حمید مجید، رئیس دانشگاه فنی مرکزی، که در آغاز جلسه، بر ضرورت بحث در مورد این کنفرانس تأکید کرد و بسیاری از مشکلات را که همراه با این فرآیند است شناسایی می کند. در حال حاضر، پدیده آموزشیابار جزئیات

 

دبیر موسسه این کمیته را تشکیل می دهد تا درباره پایان نامه کارشناسی در دانشکده مهندسی برق - بغداد صحبت کند

 

پنجشنبه، 27/12/2018

 

دبیر موسسه، دکتر مهدی فرحان رئیس ساختار کمیته کارشناسی ارشد دانش آموز (عمر محمد نواده)، مهندسی تکنیک های برق در دانشکده مهندسی برق در دانشگاه فنی مرکزی (راه جدید برای بهبود توانایی جبران سیستم قدرت در سیستم hybridization). جایی که او مدرک (عالی) به دست آورد. کمیته بحث از دکتر ابار جزئیات

 

بخش علمی موسسه برگزاری سمینار در مورد تجربه موسسه در GIS است ،

 

پنجشنبه، 27/12/2018

 

 

ش علمی این موسسه، توسط پردازنده داده شده در تیم سیستم، یک سمینار را در مورد خدمات، مزایا، منافع، افق آینده، مدیریت برنامه ریزی و تجربه موسسه فنی / KUT در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برگزار کرد. علی باسم عبدالرزاق دانش آموزان ابار جزئیات

 

سرپرست واحد پیگیری در موسسه در جلسه دوم پس از آن در دانشگاه فنی مرکزی سال تحصیلی 2018-2019 شرکت می کند

 

چهارشنبه 26/12/2018

 

 

 

آقای باسم راشده Zuwaid ، رئیس واحد پیگیری در موسسه، شرکت در جلسه دوم سازماندهی شده توسط اداره پیگیری در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018-2019 تحت ریاست آقای مازن کریم حسن، مدیر بخش این دانشگاه. از دستورالعمل هبار جزئیات

 

تحت عنوان (اسلام و تمدن - قطع ارتباط یا ارتباط) انحلال موسسه برگزاری یک سخنرانی آموزشی برای تحمل آقای محسن المرادی

 

 

 

چهارشنبه 26/12/2018

 

 حضور نماینده موسسه، دکتر مهدی فرحان ، دبیر موسسه و دستیاران علمی و دانشجویان و تعدادی از سران، استادان و دانشجویان بخش های علمی، دبیرخانه این موسسه آگاهی آموزشی مذهبی را با مشارکت امینی (مدرسه محسن) برگزار کرد. مرتضی آل Atbi جناب و برجسته مهماخبار جزئیات

 

دبیر این موسسه از مدیر کل استان واسط بازدید می کند تا به مناسبت استعفای وی به مدیر تبریک بگوید

 

 

چهارشنبه 26/12/2018

 

 

آقای دین بازدید دکتر مهدی فرحان ، ساختار مدیر کل آموزش و پرورش استان واسط برای ارائه به دکتران تبریک می گوید احمد شهاب بیانیه حامد به مناسبت ورود به پست مدیر مدرسه و آرزو می کرد که او موفقیق در کار خود برای مردم خدمات ولایت خود ادامه دهد، این جلسه با مبادله دیدگاه ها و افق های باز همکاری مشترک دو طرف در همه زمینه ها در پ  خبار جزئیات

 

رئیس تکنیک های الکتریکی در موسسه در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی برق - بغداد شرکت می کند

 

چهارشنبه 26/12/2018

 

 

دکتر راد فرهود جیزب ، رئیس تکنیک های برق در موسسه، شرکت در کمیته بحث از پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان ( Ruaa عبد -Mohamed)، مهندسی مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و مهندسی فناوری، دانش  خبار جزئیات

 

دبیر این موسسه در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی برق - بغداد شرکت می کند

 

سه شنبه 25/12/2018

 

دبیر موسسه، دکتر مهدی فرحان ، شرکت در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان (علی کاظم) حمزه )، مهندسی تکنیک های برق الکتریکی در دانشکده مهندسی برق در دانشگاه فنی مرکزی (بسیار عالی). کمیته بحث از دکتر درسی یوسف محمود به عنوان رئیس و اعضای دکتر علی ناصر حسین و دکتر عل ..    خبار جزئیات

 

دبیر این موسسه در نشست چهارم شورای دانشگاه فنی برای سال تحصیلی 2018-2019 شرکت می کند

دوشنبه 24/12/2018

 

2019، که گره در ناتوانی آماده مربیان فنی موسسه، به رهبری پروفسور دکتر مهندس مجید حمید مجید رئیس دانشگاه و در حضور پروفسور دکتر فرید مجید عبدل دستیار رئیس امور علمی و استادیار دکتر - ساختار آقای دین دکتر مهدی ..    خبار جزئیات

 

به مناسبت روز جهانی افراد با نیازهای ویژه و روز همبستگی انسانی، معلمان و دانش آموزان گروه تحلیل آسیب شناسی و بهداشت جامعه در مؤسسه از مرکز بازماندگان مصنوعی در کوت بازدید می کنند

دوشنبه 24/12/2018

در چارچوب کار داوطلبانه انجام شده توسط بخش های علمی موسسه و به مناسبت روز بین المللی نیازهای ویژه و روز همبستگی انسانی که در ماه دسامبر همزمان شد، معلمان و دانشجویان گروه تحلیل آسیب شناسی و جامعه سلامت یک سفر علمی به مرکز عصبی مصنوعی      خبار جزئیات

 

به مناسبت روز جهانی افراد با نیازهای ویژه و روز همبستگی انسانی، معلمان و دانش آموزان گروه تحلیل آسیب شناسی و بهداشت جامعه در مؤسسه از مرکز بازماندگان مصنوعی در کوت بازدید می کنند

دوشنبه 24/12/2018

در چارچوب کار داوطلبانه انجام شده توسط بخش های علمی موسسه و به مناسبت روز بین المللی نیازهای ویژه و روز همبستگی انسانی که در ماه دسامبر همزمان شد، معلمان و دانشجویان گروه تحلیل آسیب شناسی و جامعه سلامت یک سفر علمی به مرکز عصبی مصنوعی      خبار جزئیات

 

دبیر موسسه از والیات واریات بازدید می کند

یکشنبه، 23/12/2018

به مناسبت فرض پست از فرماندار واسط، رئیس موسسه صبح امروز دکتر مهدی فرحان با هدف باز کردن این صبح دکتر محمد جمیل آل Mayahi به او را در فرض خود را از وظایف استان تبریک می گویم بازدید مدیریت. استان و شهروندان آن. در پایخبار جزئیات

 

برای بحث در مورد برنامه ارزیابی الکترونیکی، بخش ارزیابی کیفیت و عملکرد در موسسه ملاقات می کند با سران و مربیان بخش های علمی


یکشنبه، 23/12/2018

در حضور سرپرست دکتر مهدی فرحان ، گروه ارزیابی تضمین کیفیت و عملکرد موسسه جلسات گسترده ای با سران و معلمان بخش های علمی برگزار کرد. در آغاز این نشست، رئیس بخش، آقای سعید عباس Madoudi آل Aqabi، استقبال دین و ملازمان، از جمله برنامخبار جزئیات

 

 بخش تکنیک های برق در موسسه نتیجه گیری (پیشرفته در کامپیوتر)


یکشنبه، 23/12/2018

در همکاری با بخش علمی، گروه فناوری در موسسه یک دوره آموزشی (پیشرفته در کامپیوتر) با مشارکت تعدادی از استادان و کارکنان موسسه برگزار کرد. برنامه درسی دوره شامل سخنرانی های نظری و عملی خبار جزئیات

 

موسسه فنی / كوت یک کارگاه آموزشی در مورد توسعه ظرفیت کارگران آموزش فنی و حرفه ای را در هماهنگی با شورای بریتانیا TVET سازماندهی می کند

پنجشنبه 22/12/2018

تحت نظارت شورای بریتانیا و یونسکو و با حمایت اتحادیه اروپا، دبیر موسسه کارگاه آموزشی را برای توسعه توانایی های آموزش فنی و حرفه ای آموزش و پرورش با مشارکت تعدادی از کارکنان موسسه و تعدادی از کارکنان اداره آموزش عالي اداره آموزش واسط . این     خبار جزئیات

 

وزارت فن آوری منابع آب در مؤسسه یک سمینار آموزشی "آگاهی آب و تصفیه آب مصرفی برای اهداف کشاورزی از طریق آبیاری آبیاری آبیاری و قطره ای "

پنجشنبه 20/12/2018

با مشارکت یک هیأت از اداره کشاورزی واسط و یک گروه از مهندسین، تکنسین ها و کشاورزان در استان و حضور سرتیپ دکتر مهدی فرحان بوینا و دستیاران علمی و دانشجویان و تعدادی از سرپرستان و گروه های آموزشی علمی. وزارت فن آوری منابع آب یک سمینار    خبار جزئیات

 

کانال ماهواره ای عراق واسط در مهمان نوازی موسسه

 

پنجشنبه 20/12/2018

در حاشیه پوشش سمپوزیوم آموزشی و آگاهی از عقلانیت مصرف آب که توسط وزارت منابع آب در موسسه انجام شده توسط دفتر ماهواره ای عراق واسط دفتر مصاحبه تلویزیونی با دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان ، جایی که او در مورد نیاز    خبار جزئیات

 

مدیر بخش تضمین کیفیت و عملکرد در موسسه ملاقات با نیروی کار کیفیت در ادارات علمی است

 

پنجشنبه 20/12/2018

 

آقای سعید عباس Medoudi آل Aqabi برگزار شد جلسه با اعضای تیم آماده سازی برای رسیدن به اعتبار علمی از بخش های علمی. این جلسه درباره اجرای الزامات سازمان های اعتباربخشی که در آن ادارات تکنولوژیکی بر اساس    خبار جزئیات

 

معاون موسسه نامه ای از قدردانی و قدردانی مقامات تیم بازسازی و بازسازی زیارتگاه های مقدس در شهر اهواز در جمهوری اسلامی دریافت می کند.

 

سه شنبه 18/12/2018

معاون نخست وزیری دکتر مهدی فرحان از رئیس تیم بازسازی و احداث زیارتگاه های مقدس در شهر اهواز، نامه ای از قدردانی و قدردانی خود را در شهر اهواز دریافت کرد که در آن، از تلاش ها، مشارکت و همکاری در تخصیص آن ابراز   خبار جزئیات

 

گروه تجزیه و تحلیل آسیب شناسی در موسسه سمیناری تحت عنوان "رادیکال های آزاد و اثرات مضر آنها را برگزار می کند "

 

سه شنبه 18/12/2018

وزارت تحلیل پاتولوژی در موسسه سازماندهی سمینار تحت عنوان "ریشه های رایگان و اثرات مضر آنها" توسط استاد دکتر حیدر حافظ Hameish، که در حضور علمی دستیار دکتر ناظم برگزار شد معامله ابوود و تعدادی از سران و معلمان بخش های علمی. (اتم ها یا  خبار جزئیات

 

مربی موسسه فناوری فضایی موسسه در سومین کنفرانس مهندسی کارشناسی ارشد مهندسی در دانشکده فنی مهندسی - بغداد شرکت می کند

 

سه شنبه 18/12/2018

حمد كریم جابر، معاون آموزش و پرورش، در كنفرانس سومین كنفرانس مهندسی در دانشکده فنی مهندسی توانبخش - بغداد، یکی از مؤسسات دانشگاه فنی مرکزی تحت شعار "مطالعات فارغ التحصیل، پورتال" پژوهش و دانشگاه علمی دانشگاه خبار جزئیات

 

آقای رئیس گروه تحلیل آسیب شناسی در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه بغداد شرکت می کند

 

سه شنبه 18/12/2018

 

استادیار دکتر خالد یاسین Zughair آل Zamili، رئیس پاتولوژی دپارتمان تحلیل در موسسه، در کمیته بحث پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان (احمد تایه شرکت هاتات ) از بخش بیماری ها و بیماری های طیور در دانشکده دامپزشخبار جزئیات

 

بخش علمی موسسه دارای یک دوره تحت عنوان

( پروتکل ATM )

دوشنبه17/12/2018

بخش علمی به عنوان بخشی از برنامه آموزشی خود برای توسعه کارکنان آموزش، کارمندان فنی و اداری در موسسه، با حضور تعدادی از کارکنان و کارکنان موسسه، دوره آموزشی تحت عنوان " پروتکل Atqit " را سازماندهی کرد . برنامه درسی اول روز از دوره پنج روزه . خبار جزئیات

واحد مهندسی ساخت گاراژ برای مکانیزم های موسسه را تکمیل کرد

دوشنبه17/12/2018

بدر چارچوب طرح Deanship برای توسعه زیرساخت ساختمان های آن، کارکنان واحد مهندسی کار خود را با ایجاد یک گاراژ برای مکانیزم های مختلف موسسه انجام دادند. این توسط آقای ریاض اعلام  . خبار جزئیات

واحد کارخانه و کارگاه تولید 15 کتابخانه مدل MDF برای کتابخانه مرکزی موسسه

دوشنبه17/12/2018

با تلاش های خودکفا، صاحبان کارگاه نجاری آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی در موسسه شروع به ساخت 15 کتابخانه چوبی مدل از MDF برای کتابخانه مرکزی موسسه کردند . خبار جزئیات

معلمان و دانش آموزان از فنی موسسه / تخت در جشن مرکزی دانشگاه فنی مرکزی شرکت به فارغ التحصیل جلسه چهارم (پیروزی و توسعه)

دوشنبه17/12/2018

دبیر موسسه، دکتر مهدی فرحان، در جشن سالگرد چهارم از دانش آموزان از دانشگاه فنی مرکزی در حضور نماینده وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی دکتر شرکت موسی موسوی و تعدادی از شخصیت های برجسته در این کشور و . خبار جزئیات

گروه مهندسی مکانیک در موسسه سمیناری تحت عنوان "سیستم های کیفیت (ISO) در زمینه تولید را برگزار می کند "

 

پنجشنبه 13/12/2018

وزارت تکنیک های مکانیک سازماندهی بخش تولید در موسسه سمیناری تحت عنوان (سیستم های کیفیت (ISO در تولید) توسط استادیار Nemaa حافظ آل موسوی، که در حضور علمی دستیار دکتر ناظم برگزار شد معامله ابوود و تعدادی از سران و معلمان . خبار جزئیات

رئیس گروه فناوری منابع آب در موسسه در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکدۀ مهندسی فنی - بغداد شرکت می کند

 

 

پنجشنبه 13/12/2018

استادیار دکتر عبداللهک کمال محمود رئیس فناوری منابع آب در موسسه در کمیته مباحث کارشناسی ارشد فارغ التحصیلان ( نباا فالح نصیر ) متخصص در تکنیک های مهندسی زمینه در دانشکدۀ فنی مهندسی - بغداد در دانشگاه فنی مرکزی (ارزیابی محله در طرح جامع با شاخص های استفاده از زمین با استفاده از تکنیک های. خبار جزئیات

بخش فعالیت دانشجویی موسسه در جلسه ویژه مراسم فارغ التحصیلی مرکزی شرکت می کند

 

پنجشنبه 13/12/2018

آقای نجاح عبدالهادی محبوبه ، رئیس بخش فعالیت های دانشجویی موسسه در جلسه مسئولان فعالیت های دانشجویی در تشکیلات دانشگاه فنی مرکزی برای مراسم فارغ التحصیلی دوره پیروزی و توسعه در دانشکده هنرهای کاربردی تحت رهبری پروفسور عباس عبدالحسین الق..
خبار جزئیات

در همکاری با دانشکده دامپزشکی دانشگاه واسط و انجمن آکادمیک شعبه Wassit Deanship موسسه برگزاری سمپوزیوم در مورد (مکانیزم های گسترش مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها بین انسان ها و حیوانات )

جشنبه 13/12/2018

از اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی، انحلال موسسه در همکاری با دانشکده دامپزشکی دانشگاه واسط و آکادمی آکادمی های دانشگاه ها واسط برگزار شد یک سمینار علمی در مکانیزم گسترش مقاومت باکتریایی علیه انسان و آنتی  ....
خبار جزئیات

مدیر بخش تضمین کیفیت و عملکرد موسسه در کارگاه اعتباربخشی آزمایشگاه در دانشگاه فنی مرکزی شرکت می کند


 

پنجشنبه 13/12/2018

این کارگاه توسط سازمان ارزیابی کیفیت و عملکرد دانشگاه فنی مرکزی در "اعتباربخشی آزمایشگاهی" برگزار شد که در حضور دکتر وارکا خالد عبدالجبار ، معاون رئیس دانشگاه امور اداری و مالی و تحت نظارت دکتر دکتر حیدر مه دی  ....
خبار جزئیات

دو کارگاه از گروه تکنیک های فضایی در موسسه برگزاری کارگاه آموزشی در مورد "نقش GIS در خدمات اجتماعی" در موسسه فنی / Essaouira


 

چهارشنبه 12/12/2018 از اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی و دعوت رسمی از Deanship از فنی موسسه / صویره دو دوره در بخش تکنیک های منطقه در موسسه استادیار عواد علی سحر و دستیار معلم احمد کریم جابر و پردازنده داده آقای . علی باسم عبدالرزاق یک  ....
خبار جزئیات

تحت عنوان "من یک کتاب بخوانم، زندگی من تغییر کرد." معاون موسسه یک نمایشگاه کتاب برای دانش آموزان گروه تحلیل آسیب شناسی باز می کند


 

چهارشنبه 12/12/2018 به عنوان بخشی از فعالیت های بخش فعالیتهای دانشجویی برای سال تحصیلی جاری، و همزمان با عبور از یک سال از پیروزی های بزرگ به دست آمده توسط نیروهای شجاع ما و بسیج مقدس ما به سازماندهی تماس از تروریست ها و از آزادی از شهر....
خبار جزئیات

آقای رئیس گروه تحلیلی آسیب شناسی در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه بغداد شرکت می کند
 

سه شنبه 11/12/2018 استادیار دکتر خالد یاسین زهیر الظمیلی، رئیس بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناسی در موسسه، در کمیته بحث پایان نامه کارشناسی ارشد دانش آموز (حیدر فلیح حسن) از بخش بهداشت عمومی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه بغداد .....
خبار جزئیات

دستیار دبیر امور دانشجویی در جلسه ویژه مراسم فارغ التحصیلی مرکزی شرکت می کند
 

سه شنبه 11/12/2018 معاون رئیس برای امور دانشجویی استادیار علا حسین عمران در جلسه معاونان رؤسای امور دانشجویان در تشکل های دانشگاه فنی مرکزی برای مراسم فارغ التحصیلی مرکزی که در دانشکده هنرهای کاربردی تحت ریاست دکتر برگزار شد، شرکت عباس عبدالحسین القیش، دبیر کالج و رئیس کم.....
خبار جزئیات
تحت شعار ((پیشرفت .. رفاه .. تمدن)) و با همکاری دانش آموزان، توسعه جوانان و توسعه انجمن بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه افتخارات شب اول
درخواست به مطالعه برای سال 2017-2018 
دوشنبه 12/11/2018 


ا
ز اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی و سازمان های جامعه مدنی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 2018- 2019 تجزیه و تحلیل آسیب شناختی از وزارت سیستم با همکاری دانش آموزان و توسعه جوانان و انجمن توسعه به آسیای (امیدوارم که شما) اولین شب درخواست به مطالعه برای سال تحصیلی 2017-2018
خبار جزئیات
گروه تحلیلی آسیب شناسی در موسسه دوره ای تحت عنوان "بیماری های گذار"

 دوشنبه 12/11/2018 
در این طرح آموزش و توسعه به صاحبان موسسه به این نتیجه رسیدند بخش علمی و با همکاری بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در دوره آموزشی موسسه تحت عنوان (بیماریهای واگیر) در تعدادی از مردان و زنان موسسه شرکت کردند، و شامل برنامه درسی چند جلسه موضوعات از مهم ترین برای شناسایی بیماری های انتقالی ترین بومی در عراق و دلایل گسترش آنها و
خبار جزئیات

دانش آموزان در مرحله دوم مجتمع مسکن دانشجویی فایهوا در موسسه نماینده خود را برای سال تحصیلی 2018-2019 انتخاب می کننددر یک فضای دموکراتیک است که با شفافیت و آزادی انتخاب و تحت نظارت مستقیم استادیار علا حسین عمران، معاونت امور دانشجویی و در حضور فعالیت های دانش آموز بخش و آقای موفقیت عبدالهادی دانشجویان محبوب و وزیرمحوطه و سرپرستان انتخابات 
خبار جزئیات

گروه بهداشت عمومی این موسسه یک سمینار تحت عنوان "فتق فتق وجود دارد"تکنیک های مدیریت مواد سیستم های بخش در سمینار موسسه تحت عنوان (فتق باد (فتق توسط دستیار معلم قاسم Djaaol بازگشت، که در حضور  
خبار جزئیات

به منظور آماده سازی برای ورود به تولید پایدار انرژی و محیط زیست دوستانه، آقای رئیس موسسه مطالعات و پاسخگویی به تولید بیوگاز کمیسیون (گاز زیستی)در حضور همه اعضای آن با ساختار آقای دین دکتر مهدی فرحان برای مطالعه و تولید کمیسیون بیوگاز (گاز زیستی) به منظور مطالعه امکان ورود به محیط تولید انرژی پایدار و دوستانه در موسسه ملاقات نمود، در این نشست بود، آنها این امکان را در موسسه برای تولید این گاز از طریق در دسترس بودن زیرساخت بررسی فضاهای وسیع و حضور رشته های مختلف ا عضویت های 
خبار جزئیات

2019 - آقای واحد افسر مشاوره تحصیلی و روانی در موسسه در اولین نشست سالانه مقامات هدایت آموزشی و پژوهشی اجتماعی در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 شرکت


در حضور پروفسور دکتر فرید مجید عبدل دستیار امور پیشوا 2019 - آقای واحد افسر مشاوره تحصیلی و روانی در موسسه، ژست داکتر عبدالله در اولین نشست سالانه مقامات هدایت آموزشی و پژوهشی اجتماعی توسط بخش مشاوره آموزشی در وزارت از بخش های داخلی
خبار جزئیات

دبیر موسسه با سرپرستان و سرپرستان مجتمع الیمان و الفیهه برای مسکن دانشجویان در موسسه ملاقات می کند


تدر حضور آقای دانشیار رئیس امور دانشجویی استادیار علا حسین عمران، آقای دین دکتر مهدی فرحان با ساختار مدیران و سرپرستان اسمبلر FAYHAA و ایمان برای دانش آموزان مسکن در موسسه ملاقات نمود، و در این نشست به بحث این کتاب بود و وزارت آموزش
خبار جزئیات

گروه فناوری مدیریت مواد در موسسه سمیناری تحت عنوان "چشم انداز مدیریت پسامدرن"


تکنیک های مدیریت مواد سیستم های بخش در سمینار موسسه توسط معلم طارق آرمان عبدالله المنصوری، که در حضور دستیاران علمی و امور دانشجویان و تعدادی از روسای ادارات آموزش علوم در آغاز این نشست که تحت عنوان (چشم انداز مدیریت از عصر پسا صنعتی)، آقای مربی تمام شرکت کنندگان استقبال   
خبار جزئیات

بخش علمی موسسه دوره ای تحت عنوان "تکنیک های نوشتن انگلیسی"

                                                                                                                          


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل تجربیات و کار بر روی اعمال تحق  
خبار جزئیات

دبیر دانشکده کشاورزی، دانشگاه واسط، موسسه را برگزار کرد

                                                                                                                          


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل تجربیات و کار بر روی اعمال تحق  
خبار جزئیات

دبیر موسسه نامه ای از افتخاری از رییس دانشگاه فنی مرکزی دریافت می کند                                                                                                                     


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل تجربیات و کار بر روی اعمال تحق  
خبار جزئیات

دبیر دانشکده کشاورزی، دانشگاه واسط، موسسه را برگزار کرد

                                                                                                                          


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل تجربیات و کار بر روی اعمال تحق  
خبار جزئیات

دبیر موسسه نامه ای از قدردانی و قدردانی وی از وزیر آموزش عالی دریافت می کند                                                                                                                          


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل تجربیات و کار بر روی اعمال تحق  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

گروه فناوری مدیریت مواد در موسسه سمیناری تحت عنوان "چشم انداز مدیریت پسامدرن"

  دوشنبه 5/11/2018


تکنیک های مدیریت مواد سیستم های بخش در سمینار موسسه توسط معلم طارق آرمان عبدالله المنصوری، که در حضور دستیاران علمی و امور دانشجویان و تعدادی از روسای ادارات آموزش علوم در آغاز این نشست که تحت عنوان (چشم انداز مدیریت از عصر پسا صنعتی)، آقای مربی تمام شرکت کنندگان استقبال کرد و سپس شروع به سخنرانی خود تعریف مدیریت عصر پسا صنعتی ورودی اداری جدید به ظهور انسانیت فرد کارگر از طریق حضرت رهبر که از نظر اخلاقی فضیلت ظرفیت همه، با وجود متفاوت سند چشم انداز و تعدد وابستگی و مدیریت روش  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

بخش علمی موسسه دوره ای تحت عنوان "تکنیک های نوشتن انگلیسی"  

  دوشنبه 5/11/2018


در طرح آموزش در توسعه یک فرشته موسسه سازمان یک دوره تحت عنوان بخش علمی

 
(تکنیک های نوشتن انگلیسی)

با مشارکت کارکنان آموزشی خود مؤسسه، فنی و اداری و از نظر مرجع، و اطمینان از جلسه پلت فرم، که به مدت پنج روز به طول انجامید برای روشن کردن نحوه به نو طرح احکام در هنگام نوشتن در زبان انگلیسی در ح"  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

دبیر موسسه نامه ای از افتخاری از رییس دانشگاه فنی مرکزی دریافت می کند

  دوشنبه 5/11/2018


آدكتر موسسه دکتر مهدی فرحان، دكتر مجید حمید مجید، رییس دانشگاه فنی امارات متحده عربی، از قدردانی از تلاش های علمی خود در انتشار پژوهش "بهینه سازی ولتاژ برای سیستم قدرت توزیع با استفاده از روش های جایگزین"  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

دبیر موسسه نامه ای از قدردانی و قدردانی وی از وزیر آموزش عالی دریافت می کند

  یکشنبه 4/11/2018


آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان دریافت نامه از تشکر و قدردانی از جناب آقای وزیر آموزش عالی، پس از دیدار کمیته وزارتی و واقعیت های داخلی را ببینید و آماده شدن بخش برای سال تحصیلی 2018-2019، اشاره می کند که روشهای تعمیر و نگهداری در طول تعطیلات تابستان، ک  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

دبیر دانشکده کشاورزی، دانشگاه واسط، موسسه را برگزار کرد

  یکشنبه 4/11/2018


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

استادیار دجله مهدی محمود نجار در دومین کنفرانس بین المللی علمی در علوم اجتماعی و آموزشی (Rees2) در ترکیه شرکت کردند

  شنبه 3/11/2018


کارکنان آموزش در بخش تکنیک های حسابداری در موسسه استادیار دجله مهدی محمود النجار در کنفرانس علمی بین المللی دوم در علوم اجتماعی و آموزشی (Rees2) برگزار شده توسط دانشگاه باندیرما شرکت کردند، واقع در شهرستان ترکیه آنتالیا، در همکاری با مرکز بابر ترکیه مطالعات و پژوهش های تحقیق مشخص شده است (تاثیر  خبار جزئیات

                                                                                                                           

آتکنسین های موسسه نماینده خود را در هیئت موسسه انتخاب می کنند

 جمعه 2/11/2018


 
در فضای دموکراسی و در حضور دکتر احمد عبدالرزاق عبدالرضا معاونت امور اداری و مالی، به نمایندگی از رئیس موسسه، دکتر مهدی فرحان، قصد این بود برای برگزاری انتخابات برای انتخاب نماینده از تکنسین در شورای موسسه برای سال تحصیلی 2018-2019 است روند انتخابات از طریق یک کمیته برای مدیریت فرآیند رای در خبار جزئیات

                                                                                                                           

آقای رئیس موسسه یک جلسه با گسترش کمیته مقدماتی کنفرانس علمی بین المللی برای اولین بار در بهداشت و پزشکی تخصص نگه

 پنجشنبه 1/11/2018


 در حضور آقایان دستیاران علمی و اداری و امور دانشجویی برگزار آقای سرتیپ دکتر مهدی فرحان، ساختار یک جلسه گسترش با اعضای کمیته مقدماتی نخستین کنفرانس علمی بین المللی بهداشت، درمان و تخصص پزشکی، که انتظار می رود به اتفاق در موسسه در طول ماه آوریل سال 2019خبار جزئیات

                                                                                                                           

آموزش حیدر عبدال خالق خادایر پژوهش در انرژی و سوخت را منتشر می کند

 پنجشنبه 1/11/2018


منتشر شده توسط دکتر حیدر عبد الخالق آل الوان، آموزش خضیر در بخش تکنیک های مکانیکی در موسسه تحقیقات علمی تحت عنوان
 α-Fe2O3
می نانوذرات به عنوان حامل اکسیژن برای شیمی حلقه احتراق: یک رویکرد یکپارچه خصوصیات مواد به درک و ذرات اثرات اندازه..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

وزارت فن آوری منابع آب در موسسه یک سمینار تحت عنوان "گرمایش جهانی" را سازماندهی می کند.

چهارشنبه 31/10/2018


منابع آب سیستم های فناوری بخش در سمینار موسسه تحت عنوان (گرم شدن کره زمین (توسط استاد دکتر عبدالخالق کمال محمود، رئیس بخش، که در سالن کنفرانس در حضور دانشیار علمی دکتر ناظم Trad را عبود و تعدادی از سران آموزش و کارکنان بخش های علمی برگزار شد. در آغاز جلسه کاردانی استقبال حضور علمی و سپس شروع به محترم سخنرانی دکتر عبدالخالق با تعریف گرم شدن کره ..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

انجمن وزارت بهداشت و درمان در موسسه نتیجه گیری با یک دوره (موارد کمک های اولیه در آزمایشگاه ها و کارگاه اتفاق می افتد) تحت عنوان

چهارشنبه 31/10/2018


در برنامه های آموزشی خود را برای سال تحصیلی جاری 2018-2019 علمی بخش و در همکاری با وزارت بهداشت اجتماعی در موسسه البته انجام (موارد کمک های اولیه که در آزمایشگاه ها و کارگاه رخ می دهد) تحت عنوان که در آن تعدادی از مردان و زنان موسسه کارگران در آزمایشگاه ها و کارگاه ذکر جلسه تصمیم دکتر امیره
..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

پوشه تعرفه را که برای (مسمومیت غذایی به بازدید کنندگان و صاحبان اجتماعات اربعین توزیع شده است - و دستان خود را بشویید - ذخیره گریس (

جمعه 26/10/2018


در فعالیت های فعالیت های دانش آموز بخش در موسسه و برای انتشار آگاهی علمی و آموزشی و هدایت در میان طیف از جامعه و به منظور بالا بردن سطح آگاهی های بهداشتی در مورد بازدید کننده ایمنی مواد غذایی و صاحب صفوف هنگامی که ما امروز پوشه تعرفه برای انتشار (مسمومیت غذایی - و دستان خود را بشویید - صرفه جویی در فضل)، که به دسته های توزیع شده است Husseiniaت    ..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

موسسه فنی Deanship / ساحل D 'راه اندازی کمپین (صرفه جویی در برکت و رحمت (برای اطلاع رسانی و آموزش بازدیدکنندگان به سمت کربلا و صاحبان اجتماعات حسینیه

پنجشنبه 25/10/2018


ابه منظور انتشار آگاهی علمی و آموزشی و هدایت طیف از جامعه، به ویژه در میان بازدید کنندگان به راهپیمایی میلیون ها نفر برای عملکرد سایت بازدید چهل و روز، Deanship از موسسه به طور مستقیم تحت هدایت راه اندازی شده توسط ساختار انتخاباتی آقای سرتیپ دکتر مهدی فرحان با عنوان (نگه داشتن گریس) با مشارکت کارکنان و دانش آموزان از موسسه توزیع تعاریف
Faulder از بازدید کنندگان آموزشی امام حسین ( ص) به سمت کربلا    
..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

فرشته از بخش امور دانشجویی در موسسه کار سخت در تکمیل معاملات با همه دانش آموزان حسابرسان ساده

پنجشنبه 25/10/2018


از آغاز هر روز صبح و صاحبان بخش امور دانشجویی این موسسه، هر تلاش و فعالیت به منظور تکمیل تمام معاملات و برنامه های کاربردی برای دانش آموزان و حسابرسان با تمام جریان صاف و خستگی ناپذیر از دین دانشیار امور دانشجویی استادیار علا حسین عمران به عضو دیگری را برای دریافت فایل های آغاز می شود، به عنوان فرشته به ارائه سوابق دانش آموزان فارغ التحصیل و یا پشتیبانی از فارغ التحصیلی و همچنین به ارائه بخش  
..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

بستن دوره (نظارت و عملکرد) در موسسه فنی / KOT در برنامه آموزشی آن در سال تحصیلی 2018-2019

چهارشنبه 24/10/2018

خش علمی در موسسه به این نتیجه رسیدند و در همکاری با وزارت آموزش فناوری حسابداری تحت عنوان (کنترل و عملکردی) که در آن تعدادی از کارکنان آموزش و کارکنان و موسسه وابسته، آن را شامل برنامه درسی چند موضوع جلسه از مهم ترین آشنا شرکت کنندگان با مفاهیم اداری و وظایف ریاست، از جمله عملکرد نظارت و اهمیت آن در کشف و شناسایی انحرافات و تاثیر خود ..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

فنی موسسه / ساحل ایجاد یک داوطلب جدا پزشکی برای کارکنان و دانش آموزان از موسسه به ارائه خدمات پزشکی به توده ها از بازدید کنندگان از رفتن به شهرستان مقدس کربلا

چهارشنبه 24/10/2018

مجموعه مقالات از اعتقاد به انقلاب امام حسین (علیه السلام) و اصول بلند و بزرگداشت این واقعیت بزرگ از نجیب سالگرد، تاسیس Deanship فنی موسسه / ساحل جدا شدن داوطلب پزشکی برای کارکنان و دانش آموزان موسسه از طریق ساحل - Nemanah تحت نظارت مستقیم ساختار آقای دین دکتر مهدی فرحان و مشارکت اساتید و کارکنان بخش های تجزیه و تحلیل آسیب شناختی سلامت جامعه و تعدادی از کارکنان موسسه به ارائه خدمات پزشکی به توده  ..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

در جلسه ای با آقای دانشیار دین دانشجویی برای امور فنی موسسه / ساحل اعلام پذیرش بیش از (1270) دانش آموزان برای سال تحصیلی 2018-2019 فارغ التحصیلان دبیرستان علمی، ادبی و حرفه ای شاخه

  سه شنبه 23/10/2018

اآقای دانشیار رئیس امور دانشجویی در موسسه استادیار علا حسین عمران برای پذیرش بیش از اعلام (1270) از دانشجویان موسسه در طرح پذیرش مرکزی برای سال تحصیلی 2018-2019، آقای مشاور در مصاحبه با رسمی آقای بخش رسانه در موسسه پذیرش شامل گفت فارغ التحصیلان مطالعه آماده سازی از Bofraha علمی (بیولوژیکی و اعمال می شود)، ادبی و شاخه حرفه ای نشان می دهد که تعدادی از دانش آموزان بستری در تخصص پزشکی 482 دانش آموز (202) دانش آموزان  ..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

تعدادی از کارکنان موسسه برای تضمین تعداد یتیم های ثبت شده در موسسه خیریه موسسه یتیمان در وصیت اهدا می کنند.

 

   

 سه شنبه 23/10/2018

این موسسه در فعالیت های بخش فعالیت های دانشجویی و اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی و سازمان های جامعه مدنی از هیأت نمایندگی از موسسه یتیم در واسط بازدید کرد. آقای نجاه عبدالحدی محبوبه، معاون بخش، افزود که این بازدید ممکن است به صورت ماهانه توسط هیئت بنیاد در موسسه برای دریافت مبلغ حمایتی از تعدادی از   ..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

بخش ماشین آلات و تجهیزات در موسسه اموزشى فني حرفه اى دوره ويژه ميكانيك ماشين الات بركزار كرد.

 

    استاديار فاطمه اسعد طيب

یکشنبه 21/10/2018

ضمن برنامه آموزشى بخش علمى در راستاي توسعه مهارت نيروى انسانى كاركنان موسسه وبا همکاری بخش ماشین آلات و تجهیزات  دوره ويژه ميكانيك ماشين الات و خودرو با مشارکت کارکنان آموزشی خود مؤسسه از همه رشته ها از تكنسين كرفته تا كادر تدريس انجام شد، عناوين اين دورة كه به مدت بنج روز بركزار شد شامل مقدمه اي از تكنولوجي خودرو و سيستم اكزوز مدرن همجنين سيستمهاي الكترونيكي براي اندازه كيري فشار باد تايرهاى خودرو    و ترمزبرنامه روز سوم و جهارم شامل شرح سيستم   ..اخبار جزئیات

توسعه یک آزمایشگاه کامپیوتری در رشته  برق

 

    استاديار فاطمه اسعد طيب

الخميسي 11/10/2018

از آنجا که  برنامه پذیرش دانشجویان سال تحصیلی جدید 2018 - 2019  در دوبخش تحصيلات روزانه و شبانه  در اموزشكاه فني حرفه اى گسترش يافته، آزمایشگاه کامپیوتر شماره 7 در ساختمان رشته برق علاوه بر دو آزمایشگاه شماره 5 و 6  تأيس شد.بنای این ازمایشگاه به عنوان جزئی از برنامه تعمیر و صیانت تابستانه موسسه اموزشی فنی وحرفه ای .  ..اخبار جزئیات

آقای رئیس موسسه  اموزشى یک جلسه كسترده با کمیته های استقبال دانش جويان بذيرفته شده  در موسسه اموزشى فنى برای سال تحصیلی 2018 - 2019 در تحصيلات روزانه  تشكيل دادند. ايشان به پذیرش خوب و همکاری و هميارى  و غلبه بر همه موانع توصیه كردند.

 

    استاديار فاطمه اسعد طيب

الخميسي 11/10/2018

 پس از اعلام نتایج  پذیرش مرکزی برای سال تحصیلی 2018 - 2019 و حضور معاونت امور دانشجویی  اقاى دانشیار علاء حسین عمران آقای رئیس موسسه، دکتر مهدی فرحان بنيه، یک جلسه كسترده با کمیته استقبال  از دانشجویان بذيرفته شده در تحصيلات روزانه  تشكيل دادند  و در اين جلسه در مورد نظام ثبت نام و پذیرش دانشجويان مورد بحث و بررسى قرار كرفت. و در آغاز این نشست آقای رئيس   ..اخبار جزئیات

افتتاح دو آزمایشگاه هاي  PLC و LOGIC   در بخش فن اوري هاي برق

    استاديار فاطمه اسعد طيب

             چهارشنبه 10/10/2018

 همگام با توسعه فن آوری جهان و برای پیاده سازی سیستم های نرم افزار در زمینه عملی برای آموزش دانشجويان و از انجائى كه  دستگاه ها و تجهیزات بيشرفته كنونى بر اساس برنامه ریزی كار مي كنند، به يارى خدا و تلاش های خود كفايانه دو آزمایشگاه در بخش فن آوری برق در موسسه فنى توسعه يافتند. آزمایشگاه کنترل برنامه نویس منطقی (PLC که با مدرنترين  تابلوهای برق که در  ..اخبار جزئیات

کمیته علمی از طرف بخش بهداشت عمومى در موسسه اموزشى فنى شهر كوت برنامه های درسی بخش را با اداره بهزيستى استان واسط 

    استاديار فاطمه اسعد طيب

            سه شنبه 9/10/2018 

مورد بحث و بررسى قرار داد. اين نشست بر اساس اصل همكارى متقابل وزارت علوم و تحقيقات با اداره هاي استان واسط و با هدف بررسي نسبت توافق واحدهاي درسي بخش بهداشت عمومي و محصله  اين بخش با بازار كار و اداره هاي ذينفع برگزار شد. اين  کمیته به دستور رئاست مؤسسه اموزشى فني و به رهبری دکتر امیره فضلى مريبى زرزور، رئیس بخش بهداشت عمومى   ..اخبار جزئیات

آقای رئیس موسسه اموزشى فنى در اولین جلسه هيأت نظارت تحصيلات شبانه  در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 – 2019 شركت مي كند.

    استاديار فاطمه اسعد طيب

قای رئیس موسسه اموزشى فنى دکتر مهدی فرحان بنية در جلسه اول هيأت نظارت تحصيلات شبانه  در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2019-2018 ، که در دانشكده هنرهای کاربردی دانشگاه فنی مرکزی و به رئاست پروفسور دکتر ماجد حمید مجید رئیس دانشگاه برگزار شد، شرکت کردند. اين نشست با حضوراقاى دکتر فرید مجید    ..اخبار جزئیات
بیوگرافی اساتید

كتابخانه الكترونيكى عراقثبت نام در کتابخانه الکترونیکی آزمایشگاه هالینک های سریع

اموزشکدهای موسسه
خدمات الکترونيك

سایت های مهمشمارنده ديدارها

Flag Counter